Opskrba vodom za gašenje požara

Kontakt

Protupožarna zaštita i pitka voda

Postrojenja za gašenje požara i protupožarnu zaštitu primjenjuju se samo u slučaju požara. Ako su napunjena vodom i nema protoka, postoji opasnost da se voda onečisti. Ako su takva postrojenja spojena s postrojenjem za opskrbu pitkom vodom, mogu postati opasna za pitku vodu. U sustavima s vodom za gašenje požara u pravilu se stvara stajaća voda. Stajaća voda može dovesti do stvaranja bakterija štetnih za zdravlje. Prema standardima DIN 1988 i DIN EN 1717 potrebno je odvojiti sustave potrošne vode, kao što su sustavi vode za gašenje požara, od javne mreže pitke vode, npr. izljevom sa sigurnosnom armaturom (tip: AA, AB). Potencijalna opasnost od bakteriološke ponovne kontaminacije u kućnoj i javnoj mreži pitke vode zakonom se isključuje. U stanici za odvajanje pitke vode iz serije WILO IndustrieSysteme integriran je certificirani slobodni ispust tipa: AB.

Spremno za primjenu u svakom slučaju

Različite situacije u objektima u kombinaciji s različitim regionalnim propisima zahtijevaju posebna rješenja. Pomoću visokoučinkovitih komponenti tvrtke Wilo mogu se pojedinačno sastavljati instalacije za gašenje požara. Iskoristite naše stručno znanje i visokoučinkovitu pumpnu tehniku. Primjerice, s potpuno automatskim instalacijama za vodoopskrbu u robusnom sustavu od energetski učinkovitih visokotlačnih centrifugalnih pumpi i standardnih motora.

Visokoučinkovite pumpe tvrtke Wilo za opskrbu vodom za gašenje požara nude rješenja specifična za određene gospodarske grane i jamče pridržavanje regionalnih propisa. Naša rješenja zadovoljavaju zahtjeve standarda DIN 14462 za najveću moguću zaštitu ljudi, robe i zgrada. Jednako je važna i potpuna sigurnost pri radu u slučaju požara.

Wilo nudi visoko kvalitetne kompletne sustave za pouzdanu i sigurnu upotrebu vode za gašenje požara. Sustavi opskrbe vodom za gašenje požara iz tvrtke Wilo posebno su pogodni

  • za zidne i vanjske hidrante
  • za uređaje za prskanje kod zidnih i vanjskih hidranata
  • za visoke zgrade i posjede