Trošenje neobrađene vode

Kontakt

Rješenje za bunare i površinske vode

Zbog potrebe za velikim količinama vode, često se oslanjamo na površinske vode. Pomoću plitkih bunara, na jezerima ili rijekama voda se pumpa i razvodi dalje npr. za pripremu i tretman vode.

Stvaranje i upravljanje bunarima ključan je financijski faktor glavni u vodoopskrbi. Važno je sveobuhvatno znanje o geohidrologiji, svojstvima vode, razvojnim mogućnostima i materijalima, kao i uvjetima protoka na bunarima. Vlastiti bunar ili bušotina čine vas neovisnim o skupoj pitkoj vodi i ograničenim količinama kišnice. Prilikom transportiranja podzemnih voda i navodnjavanja većih površina podvodne pumpe tvrtke Wilo mogu vam pomoći pouzdano i jednostavno.

Pouzdana rješenja za sve protoke

Komunalna poduzeća, ali i industrija, svakodnevno trebaju velike količine vode. Učinkovite metode i razvoj novih izvora, kao što su destilizirana morska voda ili vodonosnici (cjevovod podzemnih voda) moguće su opcije za osiguranje buduće opskrbe. Već danas se primijenjuju visoki standardi u pogledu ekologije i ekonomije pri eksploataciji vode iz jezera, brana, rijeka i mora. Bunar omogućuje velike potencijalne uštede ako pumpa radi u svojoj optimalnoj radnoj točki. Wilo bunarske pumpe se mogu precizno prilagoditi uvjetima za rad. Dubina ugradnje i ispunjenost bunara određuju koja će se pumpa primijeniti. Kriteriji odabira su najbolja moguća učinkovitost za minimaliziranje troškova energije i uporaba prikladnih materijala za dugotrajni rad pumpe bez održavanja. Osim toga, omogućeno je precizno podešavanje promjera radnog kola, kao i precizno definiranje željenog kapaciteta protoka, što omogućuje ekonomičan rad i visoku učinkovitost sustava. Za eksploataciju vode sa korozivnim i abrazivnim elementima koristimo neporozne materijale, i obloge kao što je Ceram ili Ceram CT. Oni služe kao zaštita od agresivnih fluida i omogućuju dugotrajan rad pumpe.