Kontakt

CCe-HVAC system 3 x 22.0

List s tehničkim podatcima

Tehnički podatci
 • Mrežni priključak s tolerancijom
  3~380 V ±10%, 50/60 Hz
 • Min. nazivna struja I
  32.1 A
 • Maks. nazivna struja po pumpi I
  42.0 A
 • Izlazni signal
  0-10V
 • maks. nazivna snaga motora P2 po motoru pumpe P2
  22.00 kW
 • Stupanj zaštite
  IP54
 • Vrsta uključenja
  Elektronički (E)
 • Maks. broj pumpi kojima je moguće upravljati
  3
 • Upravljanje
  S pretvaračem frekvencije
 • Instalacija
  Zidna instalacija
Pogonski podatci
 • Min. temperatura skladištenja
  -10 °C
 • Maks. temperatura skladištenja
  50 °C
 • Min. temperatura okoline
  0 °C
 • Maks. temperatura okoline
  40 °C
Materijali
 • Materijal kućišta
  1.0308
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Duljina L
  250.0 mm
 • Širina W
  600.0 mm
 • Visina H
  600 mm
 • Težina
  29.00 kg
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  CCe-HVAC sustav 3 x 22,0
 • Art.-br.
  2536726

Opisni tekst

Wilo-Comfort Controller za digitalnu kontinuiranu regulaciju učina instalacija s jednom ili više pumpi u primjenama za grijanja, klimatizaciju i ventilaciju. Za kontinuirano elektronički regulirane pumpe, odn. pumpe s integriranim pretvaračem frekvencije.

Potpuno elektronički Comfort-Controller (CC) u kućištu od čeličnog lima (boja: šljunčano-siva) za zidnu instalaciju, kompletno ožičen. Uključni uređaj prikladan je za priključivanje na mreže trofazne struje 3/PE 400V/50 Hz prema IEC 60038 (ostali naponi na upit), sastoji se internog naponskog napajanja, CPU, privremene baterije, analognih/digitalnih modula, električnog dijela s osiguračima, kontaktora i uređaja za zaštitu motora.

Grafički dodirni zaslon sa 3-bojnim pozadinskim osvjetljenjem za signalizaciju pogonskih stanja Pogon/Smetnja/Potvrđena smetnja te za vođenje izbornikom uz podršku simbola i jasnog teksta na do 27 europskih i azijskih jezika. Tri korisničke razine, prikaz, odn. mogućnost namještanja jezika izbornika, lozinaka i pogonskih parametara, brojilo sati rada (pojedinačni i ukupni sati rada), memorija povijesti za dojave rada i pogreške s vremenskim pečatom preko sata u stvarnom vremenu, prikaz statusa pumpe i stvarnih vrijednosti reguliranih veličina, prikaz stvarnog tlaka, funkcija dijagrama, glavna sklopka, interna revizijska sklopka, Ručno-0-Automatika po pumpi. Odabir vrste rada Ručno-Isključeno-Automatika po pumpi preko dodirnog zaslona, beznaponski kontakti za skupne dojave rada i smetnje SBM/SSM (izmjenjivač) kao i za vanjsko uključivanje/isključivanje instalacija (lokalni beznaponski isklopni kontakt), ulaz 0/4-20 mA za vanjsko namještanje zadanih vrijednosti.

Zaštita od preopterećenja preko zaštitnog kontakta namota, zaštita motora preko zaštitne sklopke motora, od 5,5 kW naviše termički preopteretni relej.

Digitalni ulazi za dojave alarma, npr. zaštita od smrzavanja (lokalni beznaponski isklopni kontakt), PID regulator, automatska izmjena pumpi i optimiranje vremena rada kod postrojenja s više pumpi. Automatsko uključivanje ovisno o opterećenju od 1 do n pumpi vršnog opterećenja ovisno o sljedećim programirljivim reguliranim veličinama:

 • Tlak – konstantan, p-c
 • Diferencijalni tlak – konstantan, dp-c
 • Diferencijalni tlak – varijabilni, dp-v
 • Regulator temperature, n=f(T)
 • Regulator broja okretaja, n=f(analog In)
 • Regulacija temperature, T-c
 • Diferencijalna temperatura – konstantna, dT
 • Diferencijalna temperatura – varijabilna, dT-v
 • Daljnje vrste regulacije na upit

Standardno se mogu namjestiti tri zadane vrijednosti. Automatsko prebacivanje uslijed smetnje na mirujuću/-e pumpu/e. Probni kratki rad pumpe/-i tijekom mirovanja, funkcija pilotne pumpe. Mogućnost analize žive nule za nadzor prekida žice (ulaz davača/signala), po izboru:

 • dojava i svi pogoni puno opterećenje
 • dojava i isključivanje instalacije
 • dojava i jedna pumpa na broj okretaja koji se može namjestiti na pretvaraču frekvencije

Dodatne cijene za opcionalne module (ugradnja tvornički ili naknadno nakon tehničkog pojašnjavanja):

 • Za povezivanje na GLT sustave prema VDI 3814, preko analognog/GSM modema, Web-Server.
 • Za povezivanje na sabirničke sustave: Profibus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Ethernet, daljnji sustavi na upit.
 • Za vanjsko daljinsko namještanje zadanih vrijednosti (razina diferencijalnog tlaka), odn. rad s izvršnikom pomoću signala od 0/2 do 10 V.
 • Analitički relej za PTC, pojedinačne dojave rada i smetnje
 • Mrežni ispravljač s privremenim napajanjem
 • Detekcija električnih veličina kao što su napon, struja, djelatna snaga, faktor snage itd.

Primjer narudžbe: Wilo CCe-HVAC 4x5,5 WM: uključni uređaj za 4 pumpe s P2= 5,5 kW u izvedbi kao uklopni ormar za zidnu instalaciju.

Opseg isporuke

 • Uključni uređaj
 • Upute za ugradnju i uporabu
 • Spojna shema
Tehnički podatci
 • Maks. broj pumpi kojima je moguće upravljati
  3
 • Faza
  3
 • Napon dimenzioniranja U
  380/400 V
 • Min. nazivna struja I
  32.1 A
 • Maks. nazivna struja po pumpi I
  42.0 A
 • Vrsta uključenja
  Elektronički (E)
 • Stupanj zaštite
  IP54
 • Min. temperatura okoline
  0 °C
 • Maks. temperatura okoline
  40 °C
 • Upravljanje
  S pretvaračem frekvencije
 • Instalacija
  Zidna instalacija
 • Materijal kućišta
  1.0308
 • Duljina L
  250.0 mm
 • Širina W
  600.0 mm
 • Visina H
  600 mm
 • Težina
  29.00 kg
 • Proizvod
  Wilo
 • Art.-br.
  2536726

Informacije o naručivanju

Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  CCe-HVAC sustav 3 x 22,0
 • Broj EAN
  4048482237893
 • Broj artikla
  2536726
 • Težina bruto cca m
  32.7 kg
 • Težina neto cca m
  29 kg
 • Ukupna dužina L
  250.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  600 mm
 • Boja
  sivo
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Karton
 • Broj po sloju
  1
 • Širina bez ambalaže L
  600.0 mm
 • Minimalna količina za narudžbu
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-Control CC-HVAC (CC, CC-FC, CCe)

Broj artikla 2543172
Izdanje 1605
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj stranica 72

PDF (3 MB)

Preuzimanje

PDF: CCe-HVAC system 3 x 22.0

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi