Kontakt

Comfort CO-6 Helix V 1004/K/CC

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
  • Dovodni tlak
    10 bar
  • Maks. radni tlak p
    16 bar
  • Priključak cijevi s tlačne strane DNd
    DN 100
  • Priključak cijevi s usisne strane DNs
    DN 100
  • Broj stupnjeva
    4
  • Količina rezervnih pumpi
    1
  • Broj pogonskih pumpi
    5
  • Broj pumpi Q
    80.0 m³/h
  • Min. temperatura medija T
    3 °C
  • Maks. temperatura medija T
    50 °C
  • Temperatura okoline min. T
    5 °C
  • Maks. temperatura okoline T
    40 °C
Podatci o motoru
  • Mrežni priključak
    3~400 V, 50 Hz
  • Tolerancija napona
    ±10 %
  • Nazivna snaga motora P2
    1.50 kW
  • Nazivna struja IN
    3.10 A
  • Nazivni broj okretaja n
    2900 rpm
  • Klasa izolacije
    F
  • Stupanj zaštite
    IP55
  • Korisnost motora ηm 50 % ηM 50%
    80.5
  • Korisnost motora ηm 75 % ηM 75%
    83.7
  • Korisnost motora ηm 100 % ηM 100%
    84.2
Materijali
  • Kućište pumpe
    1.4301, X5CrNi18-10
  • Radno kolo
    1.4307, X2CrNi18-9
  • Vratilo
    1.4301, X5CrNi18-10
  • Klizno-mehanička brtva
    Q1BE3GG
  • Materijal brtve
    EPDM
  • Materijal cjevovodnog sustava
    1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Informacije o plasmanu naručivanja
  • Težina neto cca m
    419 kg
  • Proizvod
    Wilo
  • Naziv proizvoda
    Comfort CO-6 Helix V 1004/K/CC
  • Broj artikla
    2534148

Opisni tekst

Kompaktno postrojenje za povišenje tlaka prema DIN 1988 i DIN EN 806, za neposredno ili posredno priključivanje. Sastoji se od normalno usisavajućih, paralelno spojenih, vertikalnih visokotlačnih centrifugalnih pumpi od plemenitog čelika u izvedbi sa suhim rotorom. Montirano je na osnovnom okviru sa cjevovodnim sustavom od plemenitog čelika, uklj. regulacijski i upravljački uređaj sa svim potrebnim mjernim i postavnim uređajima.

Za potpuno automatsku vodoopskrbu i povišenje tlaka u stambenim, poslovnim i upravnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sustavima.

Za transportiranje pitke vode, potrošne vode, vode za hlađenje, vode za gašenje požara (osim vode za vatrogasne uređaje prema normi DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protupožarnu zaštitu) ili drugih vrsta potrošne vode koje ni kemijski niti mehanički ne napadaju upotrijebljene materijale te koje ne sadržavaju abrazivne sastojke niti tvari s dugim vlaknima.

Osobitosti / prednosti proizvoda

  • Robustni sustav u skladu sa svim zahtjevima standarda DIN 1988 (EN 806)
  • WRAS/KTW/ACS - odobrenje za sve dijelove pumpe koji dolaze u doticaj s medijem (EPDM izvedba)
  • Visokoučinkovita hidraulika pumpe serije Helix V u kombinaciji sa IE2 IEC standardnim motorima uključujući 7,5 kW i veće IEC standardne motore (opcionalno za manju snagu motora)
  • Klizno-mehanička brtva neovisna o smjeru vrtnje pumpe u izvedbi kao kartuša za jednostavno održavanje
  • Fleksibilni dizajn laterne omogućava izravan pristup klizno-mehaničkoj brtvi
  • Demontažna spojka za zamjenu klizno-mehaničke brtve bez demontaže motora (od 7,5 kW)
  • Hidraulika cjelokupnog postrojenja s optimiranim gubitkom tlaka
  • Dijelovi u dodiru s medijem su postojani na koroziju
  • Komforni upravljačko-regulacijski uređaj CC, s proširenim funkcijama, s mikroračunalnim upravljanjem i mogućnošću programiranja memorije te grafički potpuno osposobljenim zaslonom osjetljivim na dodir
  • Tvornička kontrola i prednamještanje prema optimalnom radnom području (uključujući i certifikat kontrole pri preuzimanju prema uzoru na EN10204 - 3.1)

Oprema/funkcija

  • Visokotlačne centrifugalne pumpe od plemenitog čelika serije Helix V
  • Osnovni okvir od elektrolitički pocinčanog čelika s prigušnicima vibracija namjestive visine koji služe za izolaciju od vibracijske buke tijela
  • Zaporna armatura na usisnoj i tlačnoj strani svake pumpe
  • Nepovratni ventil na tlačnoj strani svake pumpe
  • Membranska tlačna posuda 8 l, PN16 uklj. protočnu armaturu prema DIN 4807, na tlačnoj strani
  • Senzor tlaka (4 - 20 mA), na tlačnoj strani
  • Manometar, s tlačne strane
  • Automatsko upravljanje pumpom pomoću potpuno elektroničkog

Comfort-Controller (CC) u kućištu od čeličnog lima boje RAL 7035, stupanj zaštite IP 54 koja se sastoji od ugrađenog napajanja upravljačkim naponom, procesora, analognih i digitalnih ulaznih i izlaznih modula.

Posluživanje/prikazi

  • Potpuno grafički osposobljeni zaslon osjetljiv na dodir s pozadinskim osvjetljenjem u tri boje za signaliziranje radnih stanja pogona/smetnji/potvrđenih smetnji i za vođenje izbornikom putem simbola i teksta na šest jezika (moguć odabir između 27 jezika s europskim i azijskim fontovima)
  • Vođenje izbornikom s prikazom simbola i teksta.
  • 3 korisničke razine, prikazi tj. postavke jezika izbornika, lozinki, pogonskih parametara, parametara regulatora
  • Unaprijed tvornički namješteni parametri za jednostavno puštanje u pogon
  • Standardno postoji mogućnost namještanja triju zadanih vrijednosti, zadana vrijednost 2 i 3 s mogućnošću aktiviranja putem kontakta ili vremenskog unosa, vanjski unos zadane vrijednosti pomoću signala od 0/4-20mA
  • Prikazi statusa pumpe i stvarne vrijednosti tlaka
  • Priključiva glavna sklopka
  • Mogućnost odabira pogona sa ili bez rezervne pumpe
  • Brojač sati rada za svaku pumpu
  • Brojilo pogonskih sati za kompletno postrojenje
  • Brojač uklopno-isklopnih ciklusa za svaku pumpu
  • Brojač uklopno-isklopnih ciklusa za kompletno postrojenje
  • Registar smetnji za posljednjih 35 smetnji s vremenskim biljegom putem sata realnog vremena

Regulacija

  • Potpuno automatska regulacija za 1 do 6 nereguliranih pumpi pomoću usporedbe zadane/stvarne vrijednosti
  • Dnevni uklopni sat, npr. za 2. tj. 3. Zadana vrijednost
  • Automatsko uključenje ovisno o opterećenju od 1 do n pumpe(i) vršnog opterećenja ovisno o reguliranoj veličini konstantnog tlaka, p-c
  • Slobodno odaberiv način rada pumpi (ručno, isklj., automatski)
  • Sklopka ručno-0-automatika Predodabir vrste rada za svaku pumpu i ručni pogon kod smetnje na regulatoru „Ručno“ ( Testni pogon / pogon u nuždi na mreži, postoji zaštita motora ), „O“ (pumpa je isključena – uključenje nije moguće pomoću upravljanja ) i „Automatski“ ( pumpa je putem upravljanja odobrena za automatski pogon)
  • Automatska, namjestiva izmjena pumpi
  • Izmjena pumpi putem optimiranja vremena rada preko sati rada.
    • Alternativno: Ciklička izmjena pumpi nakon namještenog vremena bez uzimanja u obzir sate rada
    • Alternativno putem signala: Kod svakog ponovljenog zahtjeva izmjenjuje se pumpa osnovnog opterećenja bez uzimanja u obzir sate rada
    • Alternativno s predodabirom pumpe: Pritom se može definirati jedna pumpa kao permanentna pumpa osnovnog opterećenja. Sve pumpe pod vršnim opterećenjem izmjenjuju se prema optimiranom vremenu rada
  • Automatsko namjestivo testiranje pumpi (kratkotrajno uhodavanje pumpe nakon duljeg mirovanja)
    • Mogućnost aktiviranja / deaktiviranja
    • Vrijeme između dva probna rada programabilno po izboru
  • Vremena blokade su programabilna po izboru

Nadzor

  • Izdavanje stvarne vrijednosti sustava pomoću analognog signala od 0-10 V za mogućnost vanjskog mjerenja/prikazivanja, 10 V odgovara graničnoj vrijednosti osjetnika
  • Nadzor prekida žice dionice davača
  • Kombinacija zaštitne sklopke motora/kontaktora - (termički relej za zaštitu od preopterećenja od 5,5 kW)
  • Automatsko prebacivanje pogonske pumpe na rezervnu pumpu u slučaju smetnje
  • Nadzor maks. i min. vrijednosti sustava pomoću namjestivih granica i vremena odgode
  • Nadzor maks. i min. vrijednosti sustava s namjestivim preklapanjem vremena
  • Test nulte količine za isključivanje postrojenja kada nema potrošnje vode (namjestivi parametri)
  • Funkcija punjenja cijevi u svrhu punjenja praznih cijevi (prvo punjenje mreže trošila)
  • Zaštita od nedostatka vode putem kontakta, npr. za sklopku s plovkom ili tlačnu sklopku

Sučelja

  • Kontakti bez potencijala za skupne dojave smetnje / rada SBM/SSM
  • Moguća promjena smjera SBM i SSM logike
  • Kontakti za uključivanje/isključivanje vanjskih postrojenja i zaštite od nedostatka vode
  • Vanjsko uključivanje/isključivanje putem kontakta za deaktiviranje automatskog pogona postrojenja
  • Ulazi za priključivanje zaštitnog kontakta namota (WSK)

Opcionalna dodatna oprema (ugradnja u tvornici ili naknadno nakon tehničke provjere)

  • Pretvarač signala za 0/ 2-10 V na 0/ 4-20 mA
  • Dijagnostički relej za PTC zaštitu motora
  • Pojedinačna dojava rada i smetnje
  • Upravljački modul DDC (vanjska izmjena pumpi, vanjsko testiranje pumpi, vanjsko potvrđivanje, vanjsko uključenje/isključivanje pumpi vršnog opterećenja)
  • Mrežni ispravljač s privremenim napajanjem
  • Redundantni osjetnik
  • Povezivanje sa sustavima za automatsko upravljanje zgradom prema VDI 3814

Preporučena dodatna oprema (naručiti zasebno)

  • Opcionalni ugradni sklop WMS za osiguranje od nedostatka vode
  • Fleksibilni priključni vodovi ili kompenzatori
  • Predspremnik za sustav odvajanja
  • Membranska tlačna posuda
  • Navojne kapice kod sustava sa zajedničkim cjevovodnim sustavom s navojima

Sabirnički sustavi (opcionalno)

  • BACnet, ProfiBus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Web-Server (Ethernet), GSM modem
  • Moguć prijenos podataka preko GPRS modema

Ostali na upit

Primijenjene norme

  • Tehnička pravila za instalacije pitke vode (TRWI) DIN 1988 (EN806)
  • Membranske tlačne posude / membranske ekspanzijske posude DIN 4807
  • Opremanje postrojenja jake struje elektroničkim pogonskim sredstvima EN 50178
  • Električna oprema strojeva EN 60204-1
  • Sigurnost električnih uređaja za kućansku uporabu i slične svrhe EN 60335-1
  • Kombinacije niskonaponskih uključnih uređaja EN 60439-1/ 61439-1
  • EMC otpornost na smetnje za industrijska područja EN 61000-6-2
  • Emitiranje EMC smetnji za stambeno područje, poslovna i industrijska područja kao i mala poduzeća EN 61000-6-3
Pogonski podatci
  • Medij
    Water
  • Maksimalni radni tlak PN
    16 bar
  • Dovodni tlak
    10 bar
Podatci o motoru
  • Mrežni priključak
    3~400 V, 50 Hz
  • Nazivna snaga motora P2
    1.50 kW
  • Nazivna struja IN
    3.10 A
  • Nazivni broj okretaja n
    2900 rpm
  • Klasa izolacije
    F
  • Protection class motor
    IP55
Materijali
  • Kućište pumpe
    1.4301, X5CrNi18-10
  • Radno kolo
    1.4307, X2CrNi18-9
  • Vratilo
    1.4301, X5CrNi18-10
  • Brtva vratila
    Q1BE3GG
  • Materijal brtve
    EPDM
  • Materijal cjevovodnog sustava
    1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Dimenzije montaže
  • Priključak cijevi s usisne strane DNs
    DN 100
  • Priključak cijevi s tlačne strane DNd
    DN 100
Informacije o plasmanu naručivanja
  • Proizvod
    Wilo
  • Naziv proizvoda
    Comfort CO-6 Helix V 1004/K/CC
  • Težina neto cca m
    419 kg
  • Broj artikla
    2534148

Karakteristične krivulje

Comfort CO(R)-6 Helix V 1002-1015/CC

Comfort CO(R)-6 Helix V 1002-1015/CC

---- uključujući rezervnu pumpu

Comfort CO(R)-6 Helix V 1002-1015/CC

Plan priključaka

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Informacije o naručivanju

Information for order placements
  • Proizvod
    Wilo
  • Naziv proizvoda
    Comfort CO-6 Helix V 1004/K/CC
  • Broj EAN
    4048482155975
  • Broj artikla
    2534148
  • Težina bruto cca m
    444.0 kg
  • Težina neto cca m
    419 kg
  • Ukupna dužina L
    1800.0 mm
  • Visina bez ambalaže H
    1685 mm
  • Boja
    zeleno/crno/srebrno
  • Svojstvo ambalaže
    Transportno pakiranje
  • Vrsta pakiranja
    Transportne grede
  • Broj po sloju
    1
  • Širina bez ambalaže L
    1012.0 mm
  • Minimalna količina za narudžbu
    1
  • Količina po paleti
    1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Broj artikla 4143727
Izdanje 1607
Broj verzije 08
Format stranice A4
Broj stranica 17

PDF (5 MB)

Preuzimanje

Wilo-CC sustav

Broj artikla 2063144
Izdanje 1811
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 45

PDF (3 MB)

Preuzimanje

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2063145
Izdanje 1010
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 31

PDF (3 MB)

Preuzimanje

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2535456
Izdanje 1707
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 1197

PDF (144 MB)

Preuzimanje

PDF: Comfort CO-6 Helix V 1004/K/CC

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi