Kontakt

Comfort COR-4 Helix V 1008/K/CC

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
 • Dovodni tlak
  10 bar
 • Maks. radni tlak p
  16 bar
 • Priključak cijevi s tlačne strane DNd
  R 3
 • Priključak cijevi s usisne strane DNs
  R 3
 • Broj pumpi
  4
 • Broj stupnjeva
  8
 • Količina rezervnih pumpi
  1
 • Broj pogonskih pumpi
  3
 • Broj pumpi Q
  48,0 m³/h
 • Min. temperatura medija Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura medija Tmax
  50 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Tolerancija napona
  ±10 %
 • Nazivna snaga motora P2
  3,00 kW
 • Nazivna struja IN
  5,50 A
 • Nazivni broj okretaja n
  2900 1/min
 • Klasa izolacije
  F
 • Stupanj zaštite
  IP55
 • Korisnost motora ηm 50 % ηM 50%
  85,4 Postotak udjela
 • Korisnost motora ηm 75 % ηM 75%
  87,1 Postotak udjela
 • Korisnost motora ηm 100 % ηM 100%
  87,1 Postotak udjela
Materijali
 • Kućište pumpe
  Stainless steel
 • Radno kolo
  Stainless steel
 • Vratilo
  Stainless steel
 • Klizno-mehanička brtva
  Q1BE3GG
 • Materijal brtve
  EPDM
 • Materijal cjevovodnog sustava
  Stainless steel
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Comfort COR-4 Helix V 1008/K/CC
 • Broj EAN
  4048482156613
 • Broj artikla
  2534194
 • Težina neto cca m
  342 kg
 • Težina bruto cca m
  367,0 kg
 • Duljinska mjera s ambalažom
  1800 mm
 • Visinska mjera s ambalažom
  1890 mm
 • Širinska mjera s ambalažom
  1100 mm
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Transportne grede
 • Minimalna količina za narudžbu
  1

Opisni tekst

Kompaktno postrojenje za povišenje tlaka prema DIN 1988 i DIN EN 806, za neposredno ili posredno priključivanje. Sastoji se od normalno usisavajućih, paralelno spojenih, vertikalnih visokotlačnih centrifugalnih pumpi od plemenitog čelika u izvedbi sa suhim rotorom. Montirano je na osnovnom okviru sa cjevovodnim sustavom od plemenitog čelika, uklj. regulacijski i upravljački uređaj sa svim potrebnim mjernim i postavnim uređajima.

Za potpuno automatsku vodoopskrbu i povišenje tlaka u stambenim, poslovnim i upravnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sustavima.

Za transportiranje pitke vode, potrošne vode, vode za hlađenje, vode za gašenje požara (osim vode za vatrogasne uređaje prema normi DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protupožarnu zaštitu) ili drugih vrsta potrošne vode koje ni kemijski niti mehanički ne napadaju upotrijebljene materijale te koje ne sadržavaju abrazivne sastojke niti tvari s dugim vlaknima.

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Robustni sustav u skladu sa svim zahtjevima standarda DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS - odobrenje za sve dijelove pumpe koji dolaze u doticaj s medijem (EPDM izvedba)
 • Visokoučinkovita hidraulika pumpe serije Helix V u kombinaciji sa standardnim motorom IE3 od uključujući 0,75 kW i veće (opcionalno za manju snagu motora)
 • Klizno-mehanička brtva neovisna o smjeru vrtnje pumpe u izvedbi kao kartuša za jednostavno održavanje
 • Fleksibilni dizajn laterne omogućava izravan pristup klizno-mehaničkoj brtvi
 • Demontažna spojka za zamjenu klizno-mehaničke brtve bez demontaže motora (od 7,5 kW)
 • Hidraulika cjelokupnog postrojenja s optimiranim gubitkom tlaka
 • Dijelovi u dodiru s medijem su postojani na koroziju
 • Komforni upravljačko-regulacijski uređaj CC-FC, s proširenim funkcijama, s mikroračunalnim upravljanjem i mogućnošću programiranja memorije te grafički potpuno osposobljenim zaslonom osjetljivim na dodir, s pretvaračem frekvencije za kontinuiranu regulaciju pumpe osnovnog opterećenja
 • Tvornička kontrola i prednamještanje prema optimalnom radnom području (uključujući i certifikat kontrole pri preuzimanju prema uzoru na EN10204 - 3.1)

Oprema/funkcija

 • Visokotlačne centrifugalne pumpe od plemenitog čelika serije Helix V
 • Osnovni okvir od elektrolitički pocinčanog čelika s prigušnicima vibracija namjestive visine koji služe za izolaciju od vibracijske buke tijela
 • Zaporna armatura na usisnoj i tlačnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na tlačnoj strani svake pumpe
 • Membranska tlačna posuda 8 l, PN 16 uklj. protočnu armaturu prema DIN 4807, na tlačnoj strani
 • Senzor tlaka (4 – 20 mA), na tlačnoj strani
 • Manometar, s tlačne strane
 • Automatsko upravljanje pumpom pomoću potpuno elektroničkog

Comfort-Controllera (CC-FC) u kućištu od čeličnog lima boje RAL 7035, stupanj zaštite IP54 koja se sastoji od ugrađenog napajanja upravljačkim naponom, procesora, pretvarača frekvencije i digitalnih ulaznih i izlaznih modula.

Posluživanje/prikazi

 • Dodirni zaslon visoke razlučivosti s prikazom u boji za signaliziranje radnih stanja pogona/smetnji/potvrđenih smetnji i za vođenje izbornikom putem simbola i teksta na osam jezika
 • Vođenje izbornikom s prikazom simbola i teksta
 • Izvedbene upute i podrška na zaslonu
 • Asistent za puštanje u pogon
 • Bilježenje podataka s CSV izvozom
 • 3 korisničke razine, prikazi tj. postavke jezika izbornika, lozinki, pogonskih parametara, parametara regulatora
 • Unaprijed tvornički namješteni parametri za jednostavno puštanje u pogon
 • Standardno postoji mogućnost namještanja triju zadanih vrijednosti, zadana vrijednost 2 i 3 s mogućnošću aktiviranja putem kontakta ili vremenskog unosa, vanjski unos zadane vrijednosti pomoću signala od 0/4-20 mA
 • Prikazi statusa pumpe i stvarne vrijednosti tlaka
 • Priključiva glavna sklopka
 • Mogućnost odabira pogona sa ili bez rezervne pumpe
 • Brojač sati rada za svaku pumpu
 • Brojilo pogonskih sati za kompletno postrojenje
 • Brojač uklopno-isklopnih ciklusa za svaku pumpu
 • Brojač uklopno-isklopnih ciklusa za kompletno postrojenje
 • Registar smetnji za posljednjih 35 smetnji s vremenskim biljegom putem sata realnog vremena

Regulacija

 • Potpuno automatska regulacija za od 1 do 6 nereguliranih pumpi s pomoću usporedbe zadane/stvarne vrijednosti
 • Pretvarač frekvencije sa sinusnim filtrom za kontinuiranu regulaciju pumpe za osnovno opterećenje
 • Dnevni uklopni sat, npr. za 2. tj. 3. zadanu vrijednost
 • Automatsko uključenje ovisno o opterećenju od 1 do n pumpe(i) vršnog opterećenja ovisno o reguliranoj veličini konstantnog tlaka, p-c
 • Slobodno odaberiv način rada pumpi (ručno, isklj., automatski)
 • Sklopka ručno-0-automatika Predodabir vrste rada za svaku pumpu i ručni pogon kod smetnje na regulatoru „Ručno“ ( Testni pogon / pogon u nuždi na mreži, postoji zaštita motora ), „O“ (pumpa je isključena – uključenje nije moguće pomoću upravljanja ) i „Automatski“ ( pumpa je putem upravljanja odobrena za automatski pogon)
 • Automatska, namjestiva izmjena pumpi
 • Izmjena pumpi putem optimiranja vremena rada preko sati rada
  • Alternativno: Ciklička izmjena pumpi nakon namještenog vremena bez uzimanja u obzir sati rada
  • Alternativno putem signala: Pri svakom ponovljenom zahtjevu izmjenjuje se pumpa osnovnog opterećenja bez uzimanja u obzir sati rada
  • Alternativno s predodabirom pumpe: Pritom se jedna pumpa može definirati kao permanentna pumpa osnovnog opterećenja. Sve pumpe vršnog opterećenja izmjenjuju se prema optimiranom vremenu rada
 • Automatsko namjestivo testiranje pumpi (kratkotrajno uhodavanje pumpe nakon duljeg mirovanja)
  • Mogućnost aktiviranja / deaktiviranja
  • Vrijeme između dva probna rada programabilno po izboru
 • Vremena blokade su programabilna po izboru
 • Proizvoljno namjestivi broj okretaja

Nadzor

 • Izdavanje stvarne vrijednosti sustava i stvarne vrijednosti frekvencije na pretvaraču frekvencije pomoću analognog signala od 0 do 10 V za mogućnost vanjskog mjerenja/prikazivanja, 10 V odgovara graničnoj vrijednosti osjetnika
 • Nadzor prekida žice dionice davača
 • Kombinacija zaštitne sklopke motora / kontaktora - (termički relej za zaštitu od preopterećenja od 5,5 kW)
 • Automatsko prebacivanje pogonske pumpe na rezervnu pumpu u slučaju smetnje
 • Nadzor maks. i min. vrijednosti sustava pomoću namjestivih granica i vremena odgode
 • Nadzor maks. i min. vrijednosti sustava s namjestivim vremenskim preklapanjem
 • Test nulte količine za isključivanje postrojenja kada nema potrošnje vode (namjestivi parametri)
 • Funkcija punjenja cijevi u svrhu punjenja praznih cijevi (prvo punjenje mreže trošila)
 • Zaštita od nedostatka vode putem kontakta, npr. za sklopku s plovkom ili tlačnu sklopku

Sučelja

 • Kontakti bez potencijala za skupne dojave smetnje / rada SBM/SSM
 • Moguća promjena smjera SBM i SSM logike
 • Kontakti za uključenje/isključenje vanjskih postrojenja i zaštite od nedostatka vode
 • Vanjsko uključivanje/isključivanje putem kontakta za deaktiviranje automatskog pogona postrojenja
 • Ulazi za priključivanje zaštitnog kontakta namota (WSK)
 • ModBus TCP
 • Daljinski pristup putem VNC-a

Opcionalna dodatna oprema (ugradnja u tvornici ili naknadno nakon tehničke provjere)

 • Pretvarač signala za 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA
 • Dijagnostički relej za PTC zaštitu motora
 • Pojedinačna dojava rada i smetnje
 • Upravljački modul DDC (vanjska izmjena pumpi, vanjsko testiranje pumpi, vanjsko potvrđivanje, vanjsko uključenje/isključenje pumpi vršnog opterećenja)
 • Mrežni ispravljač s privremenim napajanjem
 • Redundantni osjetnik
 • Starter za meki start za pumpe vršnog opterećenja
 • Povezivanje sa sustavima za automatsko upravljanje zgradom prema VDI 3814

Preporučena dodatna oprema (naručiti zasebno)

 • Opcionalni ugradni sklop WMS za osiguranje od nedostatka vode
 • Fleksibilni priključni vodovi ili kompenzatori
 • Predspremnik za sustav odvajanja
 • Membranska tlačna posuda
 • Navojne kapice kod sustava sa zajedničkim cjevovodnim sustavom s navojima

Sabirnički sustavi (opcionalno)

 • BACnet, ProfiBus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Web-Server (Ethernet), GSM modem
 • Moguć prijenos podataka preko GPRS modema

Ostali na upit

Primijenjene norme

 • Tehnička pravila za instalacije pitke vode (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membranske tlačne posude / membranske ekspanzijske posude DIN 4807
 • Opremanje postrojenja jake struje elektroničkim pogonskim sredstvima EN 50178
 • Električna oprema strojeva EN 60204-1
 • Sigurnost električnih uređaja za kućansku uporabu i slične svrhe EN 60335-1
 • Kombinacije niskonaponskih uključnih uređaja EN 60439-1/ 61439-1
 • EMC otpornost na smetnje za industrijska područja EN 61000-6-2
 • Emitiranje EMC smetnji za stambena, poslovna i gospodarska područja te mala poduzeća EN 61000-6-3 (do 22,0 kW, iznad toga EN 61000-6-4 Emitiranje smetnji u industrijskom području)
Pogonski podatci
 • Medij
  Water
 • Broj pumpi
  4
 • temperatura medija T
  3 °C
 • temperatura okoline T
  5 °C
 • Maksimalni radni tlak PN
  16 bar
 • Dovodni tlak
  10 bar
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nazivna snaga motora P2
  3,00 kW
 • Nazivna struja IN
  5,50 A
 • Nazivni broj okretaja n
  2900 1/min
 • Klasa izolacije
  F
 • Stupanj zaštite motora
  IP55
 • Stupanj zaštite uključnog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  Stainless steel
 • Radno kolo
  Stainless steel
 • Vratilo
  Stainless steel
 • Brtva vratila
  Q1BE3GG
 • Materijal brtve
  EPDM
 • Materijal cjevovodnog sustava
  Stainless steel
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane DNs
  R 3
 • Priključak cijevi s tlačne strane DNd
  R 3
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Comfort COR-4 Helix V 1008/K/CC
 • Težina neto cca m
  342 kg
 • Broj artikla
  2534194

Karakteristične krivulje

Comfort CO(R)-4 Helix V 1002-1015/CC

Comfort CO(R)-4 Helix V 1002-1015/CC

---- uključujući rezervnu pumpu

Comfort CO(R)-4 Helix V 1002-1015/CC

Plan priključaka

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Informacije o naručivanju

Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Comfort COR-4 Helix V 1008/K/CC
 • Broj EAN
  4048482156613
 • Broj artikla
  2534194
 • Težina bruto cca m
  367,0 kg
 • Težina neto cca m
  342 kg
 • Ukupna dužina L
  1800,0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1685 mm
 • Boja
  zeleno/crno/srebrno
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Transportne grede
 • Broj po sloju
  1
 • Širina bez ambalaže L
  915,0 mm
 • Minimalna količina za narudžbu
  1
 • Količina po paleti
  1
 • Dostupnost na tržištu
  2010-09-01
 • Date of introduction
  2010-09-01

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Broj artikla 4143727
Izdanje 1607
Broj verzije 08
Format stranice A4
Broj stranica 17

PDF (5 MB)

Preuzimanje

Wilo-CC sustav

Broj artikla 2063144
Izdanje 1811
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 45

PDF (3 MB)

Preuzimanje

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2535456
Izdanje 1707
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 1197

PDF (144 MB)

Preuzimanje

COR-4Helix V1008/K/CC-01

PDF (7 MB)

Preuzimanje

COR-4HELIX V1008/K/CC-01

PDF (11 MB)

Preuzimanje

COR-4HELIX V1008/K/CC-01

PDF (132 kB)

Preuzimanje

COR-4HELIX V1008/K/CC-01

PDF (83 kB)

Preuzimanje

COR-4HELIX V1008/K/CC-01

PDF (49 kB)

Preuzimanje

PDF: Comfort COR-4 Helix V 1008/K/CC

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi