Kontakt

Comfort COR-4 Helix VE 1605/K/CCe

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
 • Maks. radni tlak p
  16 bar
 • Priključak cijevi s tlačne strane DNd
  DN 100
 • Priključak cijevi s usisne strane DNs
  DN 100
 • Broj stupnjeva
  5
 • Min. temperatura medija Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura medija Tmax
  50 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Tolerancija napona
  400/50:+/-10%, 380/60:+/-10%, 460/60:+/-10%
 • Klasa izolacije
  F
 • Stupanj zaštite
  IP55
 • Nazivna snaga motora P2
  5.50 kW
 • Nazivna struja IN
  9.80 A
 • Korisnost motora ηm 50 % ηM 50%
  89.3
 • Korisnost motora ηm 75 % ηM 75%
  90.2
 • Korisnost motora ηm 100 % ηM 100%
  90.2
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4301
 • Radno kolo
  1.4307
 • Vratilo
  1.4301
 • Klizno-mehanička brtva
  Q1BE3GG
 • Materijal brtve
  EPDM
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Comfort COR-4 Helix VE 1605/K/CCe
 • Broj EAN
  4048482168906
 • Broj artikla
  2532339
 • Težina neto cca m
  613 kg
 • Težina bruto cca m
  661.0 kg
 • Duljinska mjera s ambalažom
  2580 mm
 • Visinska mjera s ambalažom
  1910 mm
 • Širinska mjera s ambalažom
  1100 mm
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Jednokratna paleta
 • Minimalna količina za narudžbu
  1

Opisni tekst

Kompaktno postrojenje za povišenje tlaka prema DIN 1988 i DIN EN 806, za neposredno ili posredno priključivanje. Sastoji se od normalno usisavajućih, paralelno spojenih, vertikalnih visokotlačnih centrifugalnih pumpi od plemenitog čelika u izvedbi sa suhim rotorom, pri čemu svaka pumpa raspolaže jednim pretvaračem frekvencije. Montirano je na osnovnom okviru sa cjevovodnim sustavom od plemenitog čelika, uklj. regulacijski i upravljački uređaj sa svim potrebnim mjernim i postavnim uređajima.

Za potpuno automatsku vodoopskrbu i povišenje tlaka u stambenim, poslovnim i upravnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sustavima.

Za transportiranje pitke vode, potrošne vode, vode za hlađenje, vode za gašenje požara (osim vode za vatrogasne uređaje prema normi DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protupožarnu zaštitu) ili drugih vrsta potrošne vode koje ni kemijski niti mehanički ne napadaju upotrijebljene materijale te koje ne sadržavaju abrazivne sastojke niti tvari s dugim vlaknima.

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Robustni sustav u skladu sa svim zahtjevima standarda DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS - odobrenje za sve dijelove pumpe koji dolaze u doticaj s medijem (EPDM izvedba)
 • Visokoučinkovita hidraulika pumpe serije Helix VE u kombinaciji sa standardnim IE4 IEC motorima, kao i ugrađenim zračno hlađenim pretvaračem frekvencije
 • Ušteda energije putem nesrazmjerno velike širine regulacije pretvarača frekvencije od 25 Hz do maks. 60 Hz
 • Maksimalna valjanost regulacije i najjednostavnije posluživanje zahvaljujući tehnologiji „crvenog gumba”
 • Integrirani uređaj za prepoznavanje rada na suho s automatskim isključivanjem u slučaju nestanka vode preko karakteristike snage regulacijske elektronike motora
 • Klizno-mehanička brtva neovisna o smjeru vrtnje pumpe u izvedbi kao kartuša za jednostavno održavanje
 • Fleksibilni dizajn laterne omogućava izravan pristup klizno-mehaničkoj brtvi
 • Demontažna spojka za zamjenu klizno-mehaničke brtve bez demontaže motora (od 7,5 kW)
 • Hidraulika cjelokupnog postrojenja s optimiranim gubitkom tlaka
 • Dijelovi u dodiru s medijem su postojani na koroziju
 • Komforni upravljačko-regulacijski uređaj CCe, s proširenim funkcijama, s mikroračunalnim upravljanjem i mogućnošću programiranja memorije te grafički potpuno osposobljenim zaslonom osjetljivim na dodir, uklj. analogne izlaze za aktiviranje elektroničkih pumpi s pretvaračem frekvencije
 • Tvornička kontrola i prednamještanje prema optimalnom radnom području (uključujući i certifikat kontrole pri preuzimanju prema uzoru na EN10204 - 3.1)

Oprema/funkcija

 • Visokotlačne centrifugalne pumpe od plemenitog čelika serije Helix VE
 • Osnovni okvir od elektrolitički pocinčanog čelika s prigušnicima vibracija namjestive visine koji služe za izolaciju od vibracijske buke tijela
 • Zaporna armatura na usisnoj i tlačnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na tlačnoj strani svake pumpe
 • Membranska tlačna posuda 8 l, PN16 uklj. protočnu armaturu prema DIN 4807, na tlačnoj strani
 • Senzor tlaka (4 - 20 mA), na tlačnoj strani
 • Manometar, s tlačne strane
 • Automatsko upravljanje pumpom pomoću potpuno elektroničkog

Comfort-Controller (CCe) u kućištu od čeličnog lima boje RAL 7035, stupanj zaštite IP 54 koja se sastoji od ugrađenog napajanja upravljačkim naponom, procesora, analognih i digitalnih ulaznih i izlaznih modula, za aktiviranje elektroničkih pumpi s pretvaračem frekvencije.

Posluživanje/prikazi

 • Potpuno grafički osposobljeni zaslon osjetljiv na dodir s pozadinskim osvjetljenjem u tri boje za signaliziranje radnih stanja pogona/smetnji/potvrđenih smetnji i za vođenje izbornikom putem simbola i teksta na šest jezika (moguć odabir između 27 jezika s europskim i azijskim fontovima)
 • Vođenje izbornikom s prikazom simbola i teksta.
 • 3 korisničke razine, prikazi tj. postavke jezika izbornika, lozinki, pogonskih parametara, parametara regulatora
 • Unaprijed tvornički namješteni parametri za jednostavno puštanje u pogon
 • Standardno postoji mogućnost namještanja triju zadanih vrijednosti, zadana vrijednost 2 i 3 s mogućnošću aktiviranja putem kontakta ili vremenskog unosa, vanjski unos zadane vrijednosti pomoću signala od 0/4-20mA
 • Prikazi statusa pumpe i stvarne vrijednosti tlaka
 • Priključiva glavna sklopka
 • Mogućnost odabira pogona sa ili bez rezervne pumpe
 • Brojač sati rada za svaku pumpu
 • Brojilo pogonskih sati za kompletno postrojenje
 • Brojač uklopno-isklopnih ciklusa za svaku pumpu
 • Brojač uklopno-isklopnih ciklusa za kompletno postrojenje
 • Registar smetnji za posljednjih 35 smetnji s vremenskim biljegom putem sata realnog vremena

Regulacija

 • Potpuno automatska regulacija za 1 do 6 pumpi reguliranih pomoću frekvencije i pomoću usporedbe zadane/stvarne vrijednosti
 • Analogni izlazi od 0 - 10 V za aktiviranje elektroničkih pumpi i pretvarača frekvencije, potenciometra za predodabir broja okretaja i LE dioda za rad u nuždi po pogonu
 • Dnevni uklopni sat, npr. za 2. tj. 3. Zadana vrijednost
 • Automatsko uključenje ovisno o opterećenju od 1 do n pumpe(i) vršnog opterećenja ovisno o reguliranoj veličini konstantnog tlaka, p-c
 • Slobodno odaberiv način rada pumpi (ručno, isklj., automatski)
 • Sklopka ručno-0-automatika: Predodabir vrste rada za svaku pumpu i ručni pogon kod smetnje na regulatoru „Ručno” ( Testni pogon / pogon u nuždi na mreži, postoji zaštita motora ), „O” (pumpa je isključena – uključenje nije moguće pomoću upravljanja ) i „Automatski” ( pumpa je putem upravljanja odobrena za automatski pogon)
 • Automatska, namjestiva izmjena pumpi
 • Izmjena pumpi putem optimiranja vremena rada preko sati rada.
  • Alternativno: Ciklička izmjena pumpi nakon namještenog vremena bez uzimanja u obzir sate rada
  • Alternativno putem signala: Kod svakog ponovljenog zahtjeva izmjenjuje se pumpa osnovnog opterećenja bez uzimanja u obzir sate rada
  • Alternativno s predodabirom pumpe: Pritom se jedna pumpa može definirati kao permanentna pumpa osnovnog opterećenja. Sve pumpe pod vršnim opterećenjem izmjenjuju se prema optimiranom vremenu rada
 • Automatsko namjestivo testiranje pumpi (kratkotrajno uhodavanje pumpe nakon duljeg mirovanja)
  • Mogućnost aktiviranja / deaktiviranja
  • Vrijeme između dva probna rada programabilno po izboru
 • Vremena blokade su programabilna po izboru
 • Proizvoljno namjestivi broj okretaja

Nadzor

 • Izdavanje stvarne vrijednosti sustava pomoću analognog signala od 0-10 V za mogućnost vanjskog mjerenja/prikazivanja, 10 V odgovara graničnoj vrijednosti osjetnika
 • Nadzor prekida žice dionice davača
 • Kombinacija zaštitne sklopke motora/kontaktora - (termički relej za zaštitu od preopterećenja od 5,5 kW)
 • Automatsko prebacivanje pogonske pumpe na rezervnu pumpu u slučaju smetnje
 • Nadzor maks. i min. vrijednosti sustava pomoću namjestivih granica i vremena odgode
 • Nadzor maks. i min. vrijednosti sustava s namjestivim preklapanjem vremena
 • Test nulte količine za isključivanje postrojenja kada nema potrošnje vode (namjestivi parametri)
 • Funkcija punjenja cijevi u svrhu punjenja praznih cijevi (prvo punjenje mreže trošila)
 • Zaštita od nedostatka vode putem kontakta, npr. za sklopku s plovkom ili tlačnu sklopku

Sučelja

 • Kontakti bez potencijala za skupne dojave smetnje / rada SBM/SSM
 • Moguća promjena smjera SBM i SSM logike
 • Kontakti za uključivanje/isključivanje vanjskih postrojenja i zaštite od nedostatka vode
 • Vanjsko uključivanje/isključivanje putem kontakta za deaktiviranje automatskog pogona postrojenja
 • Ulazi za priključivanje zaštitnog kontakta namota (WSK)

Opcionalna dodatna oprema (ugradnja u tvornici ili naknadno nakon tehničke provjere)

 • Pretvarač signala za 0/ 2-10 V na 0/ 4-20 mA
 • Dijagnostički relej za PTC zaštitu motora
 • Pojedinačna dojava rada i smetnje
 • Upravljački modul DDC (vanjska izmjena pumpi, vanjsko testiranje pumpi, vanjsko potvrđivanje, vanjsko uključenje/isključivanje pumpi vršnog opterećenja)
 • Mrežni ispravljač s privremenim napajanjem
 • Redundantni osjetnik
 • Povezivanje sa sustavima za automatsko upravljanje zgradom prema VDI 3814

Preporučena dodatna oprema (naručiti zasebno)

 • Opcionalni ugradni sklop WMS za osiguranje od nedostatka vode
 • Fleksibilni priključni vodovi ili kompenzatori
 • Predspremnik za sustav odvajanja
 • Membranska tlačna posuda
 • Navojne kapice kod sustava sa zajedničkim cjevovodnim sustavom s navojima

Sabirnički sustavi (opcionalno)

 • BACnet, ProfiBus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Web-Server (Ethernet), GSM modem
 • Moguć prijenos podataka preko GPRS modema

Ostali na upit

Primijenjene norme

 • Tehnička pravila za instalacije pitke vode (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membranske tlačne posude / membranske ekspanzijske posude DIN 4807
 • Opremanje postrojenja jake struje elektroničkim pogonskim sredstvima EN 50178
 • Električna oprema strojeva EN 60204-1
 • Sigurnost električnih uređaja za kućansku uporabu i slične svrhe EN 60335-1
 • Kombinacije niskonaponskih uključnih uređaja EN 60439-1/ 61439-1
 • EMC otpornost na smetnje za industrijska područja EN 61000-6-2
 • Emitiranje EMC smetnji za stambeno područje, poslovna i industrijska područja kao i mala poduzeća EN 61000-6-3
Pogonski podatci
 • Medij
  Water
 • Broj pumpi
  4
 • temperatura medija T
  -
 • temperatura okoline T
  -
 • Maksimalni radni tlak PN
  16 bar
 • Dovodni tlak
  10 bar
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Nazivna snaga motora P2
  5.50 kW
 • Nazivna struja IN
  9.80 A
 • Nazivni broj okretaja n
  3500 1/min
 • Klasa izolacije
  F
 • Stupanj zaštite motora
  IP55
 • Stupanj zaštite uključnog uređaja
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4301
 • Radno kolo
  1.4307
 • Vratilo
  1.4301
 • Brtva vratila
  Q1BE3GG
 • Materijal brtve
  EPDM
 • Materijal cjevovodnog sustava
  1.4571
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane DNs
  DN 100
 • Priključak cijevi s tlačne strane DNd
  DN 100
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Comfort COR-4 Helix VE 1605/K/CCe
 • Težina neto cca m
  613 kg
 • Broj artikla
  2532339

Karakteristične krivulje

Comfort COR2-6 Helix V 1605/CCe

Comfort COR2-6 Helix V 1605/CCe

---- uključujući rezervnu pumpu

Comfort COR2-6 Helix V 1605/CCe

Plan priključaka

MHIE, MVIE, MHIE, MVIE 3~400 V ≤7.5 kW

MHIE, MVIE, MHIE, MVIE 3~400 V ≤7.5 kW
MHIE, MVIE, MHIE, MVIE 3~400 V ≤7.5 kW

Informacije o naručivanju

Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Comfort COR-4 Helix VE 1605/K/CCe
 • Broj EAN
  4048482168906
 • Broj artikla
  2532339
 • Težina bruto cca m
  661.0 kg
 • Težina neto cca m
  613 kg
 • Ukupna dužina L
  2580.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1705 mm
 • Boja
  zeleno/crno/srebrno
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Jednokratna paleta
 • Broj po sloju
  1
 • Širina bez ambalaže L
  1036.0 mm
 • Minimalna količina za narudžbu
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Broj artikla 4151993
Izdanje 1601
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj stranica 40

PDF (8 MB)

Preuzimanje

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2535456
Izdanje 1707
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 1197

PDF (144 MB)

Preuzimanje

Wilo-CC sustav

Broj artikla 2063144
Izdanje 1811
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 45

PDF (3 MB)

Preuzimanje

COR-4Helix VE1605/K/CCE-01

PDF (10 MB)

Preuzimanje

COR-4HELIX VE1605/K/CCE-01

PDF (15 MB)

Preuzimanje

COR-4HELIX VE1605/K/CCE-01

PDF (177 kB)

Preuzimanje

COR-4HELIX VE1605/K/CCE-01

PDF (127 kB)

Preuzimanje

COR-4HELIX VE1605/K/CCE-01

PDF (62 kB)

Preuzimanje

PDF: Comfort COR-4 Helix VE 1605/K/CCe

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi