Kontakt

Jet FWJ 203

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
 • Maksimalni radni tlak PN
  6 bar
 • Tlačni nastavak
  G 1
 • Maks. visina dobave H
  8.00 m
 • Min. temperatura medija Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura medija Tmax
  35 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  1~230 V, 50 Hz
 • Tolerancija napona
  ±6 %
 • Snaga vratila P2(Q=maks.) odab. radnog kola * broj pumpi
  750 W
 • Nazivna snaga motora P2
  0.75 kW
 • Nazivna struja IN
  5.20 A
 • Nazivni broj okretaja n
  2900 1/min
 • Faktor snage cos φ
  0.98
 • Klasa izolacije
  B
 • Stupanj zaštite
  IP44
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4301
 • Radno kolo
  1.4301
 • Vratilo
  1.4305
 • Brtva vratila
  CVPFF
 • Materijal brtve
  NBR
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane
  G 1
 • Priključak cijevi s tlačne strane
  G 1
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Jet FWJ 203
 • Broj EAN
  4048482504612
 • Broj artikla
  2543630
 • Težina neto cca m
  12 kg
 • Težina bruto cca m
  14.8 kg
 • Duljinska mjera s ambalažom
  480 mm
 • Visinska mjera s ambalažom
  490 mm
 • Širinska mjera s ambalažom
  280 mm
 • Svojstvo ambalaže
  Prodajno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Karton
 • Minimalna količina za narudžbu
  1

Opisni tekst

Postrojenje s centrifugalnom pumpom u kompaktnoj izvedbi s vodoravnim usisnim i okomitim tlačnim nastavkom, koje se sastoji od samousisne, jednostupanjske Jet pumpe, uklj. nosivi okvir. Izravno u vidu prirubnice spojen jednofazni motor s integriranom sklopkom za termičku zaštitu motora i kondenzatorom.

Upravljanje pumpom preko elektroničkog kontrolnika tlaka i strujanja s integriranom zaštitom od nedostatka vode i blokadom povratnog toka. Svi dijelovi koji dolaze u dodir s medijem su nekorodirajući. Instalacija pumpi prethodno montirana i ožičena tako da bude spremna za priključak s kabelom duljine 2 m i mrežnim utikačem te je stoga idealna za prijenosnu primjenu u području vrtova i hobija

Pogonski podatci
 • Medij
  Water
 • Maks. visina dobave H
  8.00 m
Podatci o proizvodu
 • Maksimalni radni tlak PN
  6 bar
 • Min. temperatura medija Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura medija Tmax
  35 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  1~230 V, 50 Hz
 • Tolerancija napona
  ±6 %
 • Faktor snage cos φ
  0.98
 • Snaga vratila P2(Q=maks.) odab. radnog kola * broj pumpi
  750 W
 • Nazivna snaga motora P2
  0.75 kW
 • Nazivna struja IN
  5.20 A
 • Nazivni broj okretaja n
  2900 rpm
 • Klasa izolacije
  B
 • Stupanj zaštite
  IP44
Materijali
 • Kućište pumpe
  1.4301
 • Radno kolo
  1.4301
 • Vratilo
  1.4305
 • Brtva vratila
  CVPFF
 • Materijal brtve
  NBR
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane
  G 1
 • Priključak cijevi s tlačne strane
  G 1
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Jet FWJ 203
 • Težina neto cca m
  12 kg
 • Broj artikla
  2543630

Mjere i mjerni crteži

Jet FWJ 203

Jet FWJ 203
Jet FWJ 203

Karakteristične krivulje

Jet-FWJ

Jet-FWJ
Jet-FWJ

Informacije o naručivanju

Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Jet FWJ 203
 • Broj EAN
  4048482504612
 • Broj artikla
  2543630
 • Težina bruto cca m
  14.8 kg
 • Težina neto cca m
  12 kg
 • Ukupna dužina L
  354.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  390 mm
 • Boja
  zeleno/srebrno
 • Svojstvo ambalaže
  Prodajno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Karton
 • Broj po sloju
  6
 • Širina bez ambalaže L
  208.0 mm
 • Minimalna količina za narudžbu
  1
 • Količina po paleti
  12

PDF: Jet FWJ 203

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi