Kontakt

SiBoost Smart FC 4 HELIX V3604

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
 • Dovodni tlak
  10 bar
 • Maksimalni radni tlak PN
  16 bar
 • Min. temperatura medija T
  3 °C
 • Maks. temperatura medija T
  50 °C
 • Temperatura okoline min. T
  5 °C
 • Maks. temperatura okoline T
  40 °C
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nazivna snaga motora P2
  11.00 kW
 • Nazivna struja IN
  19.00 A
 • Faktor snage cos φ
  0.91
 • Nazivni broj okretaja n
  2900 rpm
 • Vrsta uključenja
  Izravno / zvijezda-trokut
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Vratilo
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materijal brtve
  EPDM
 • Materijal cjevovodnog sustava
  1.4307, X2CrNi18-9
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane DNs
  DN 150
 • Priključak cijevi s tlačne strane DNd
  DN 150
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Težina neto cca m
  1059 kg
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V3604
 • Broj artikla
  2540814

Opisni tekst

Kompaktno postrojenje za povišenje tlaka prema DIN 1988 i DIN EN 806, za neposredno ili posredno priključivanje. Sastoji se od normalno usisavajućih, paralelno spojenih, vertikalnih visokotlačnih centrifugalnih pumpi od plemenitog čelika u izvedbi sa suhim rotorom. Montirano je na osnovnom okviru sa cjevovodnim sustavom od plemenitog čelika, uklj. regulacijski i upravljački uređaj sa svim potrebnim mjernim i postavnim uređajima.

Za potpuno automatsku vodoopskrbu i povišenje tlaka u stambenim, poslovnim i upravnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sustavima.

Za transportiranje pitke vode, potrošne vode, vode za hlađenje, vode za gašenje požara (osim vode za vatrogasne uređaje prema normi DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protupožarnu zaštitu) ili drugih vrsta potrošne vode koje ni kemijski niti mehanički ne napadaju upotrijebljene materijale te koje ne sadržavaju abrazivne sastojke niti tvari s dugim vlaknima.

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Robustni sustav u skladu sa svim zahtjevima standarda DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS - odobrenje za sve dijelove pumpe koji dolaze u doticaj s medijem (EPDM izvedba)
 • Visokoučinkovita hidraulika pumpe serije Helix V u kombinaciji sa IE2 IEC standardnim motorima uključujući 7,5 kW i veće IEC standardne motore (opcionalno za manju snagu motora)
 • Klizno-mehanička brtva neovisna o smjeru vrtnje pumpe u izvedbi kao kartuša za jednostavno održavanje
 • Fleksibilni dizajn laterne omogućava izravan pristup klizno-mehaničkoj brtvi
 • Demontažna spojka za zamjenu klizno-mehaničke brtve bez demontaže motora (od 7,5 kW)
 • Hidraulika cjelokupnog postrojenja s optimiranim gubitkom tlaka
 • Dijelovi u dodiru s medijem su postojani na koroziju
 • Komforni upravljačko-regulacijski uređaj SC-FC, maksimalna valjanost regulacije s LC zaslonom temeljenim na simbolima, jednostavnom navigacijom s preglednim izbornikom i tehnologijom "crvenog gumba" za namještanje parametara, uklj. pretvarača frekvencije za kontinuiranu regulaciju pumpe za osnovno opterećenje
 • Tvornička kontrola i prednamještanje prema optimalnom radnom području (uključujući i certifikat kontrole pri preuzimanju prema uzoru na EN10204 - 3.1)

Oprema/funkcija

 • Visokotlačne centrifugalne pumpe od plemenitog čelika serije Helix V
 • Osnovni okvir od elektrolitički pocinčanog čelika s prigušnicima vibracija namjestive visine, koji služe za izolaciju od vibracijske buke tijela
 • Zaporna armatura na usisnoj i tlačnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na tlačnoj strani svake pumpe
 • Membranska tlačna posuda 8 l, PN16 uklj. protočnu armaturu prema DIN 4807, na tlačnoj strani
 • Senzor tlaka (4 - 20 mA), na tlačnoj strani
 • Manometar, s tlačne strane
 • Automatsko upravljanje pumpom pomoću potpuno elektroničkog

Smart-Controller (SC-FC) u kućištu od čeličnog lima, stupanj zaštite IP 54 koja se sastoji od ugrađenog napajanja upravljačkim naponom, mikroprocesora sa Soft-SPS-om, pretvarača frekvencije i analognih i digitalnih ulaza i izlaza.

Radi olakšanja održavanja preporuča se područje rada od 1 m uokolo oko postrojenja.

Posluživanje/prikazi

 • LCD zaslon (pozadinski osvijetljen) za prikaz pogonskih podataka, parametara regulatora, pogonskih stanja pumpi, dojava pogrešaka i memorije povijesti
 • Vođenje izbornikom pomoću simbola i brojeva izbornika
 • LED diode za prikaz stanja pogona (pogon/smetnja)
 • Unaprijed tvornički namješteni parametri za jednostavno puštanje u pogon
 • Namještanje pogonskih parametara i potvrđivanje dojava smetnje pomoću tehnologije "crvenog gumba"
 • Priključiva glavna sklopka
 • Mogućnost odabira rada sa ili bez rezervne pumpe od strane korisničke službe
 • Brojač sati rada za svaku pumpu i za kompletno postrojenje
 • Brojač uklopno-isklopnih ciklusa za svaku pumpu i za kompletno postrojenje
 • Memorija pogrešaka za posljednjih 16 smetnji

Regulacija

 • Potpuno automatska regulacija za 1 do 4 nereguliranih pumpi pomoću usporedbe zadane/stvarne vrijednosti
 • Pretvarač frekvencije sa sinusnim filtrom za kontinuiranu regulaciju pumpe za osnovno opterećenje
 • Prebacivanje zadane vrijednosti 2. Mogućnost aktiviranja zadane vrijednosti po kontaktu
 • Vanjsko namještanje zadane vrijednosti pomoću signala od 4…20 mA
 • Automatsko uključenje ovisno o opterećenju od 1 do n pumpe(i) vršnog opterećenja ovisno o reguliranoj veličini konstantnog tlaka, p-c
 • Kontaktori za uključivanje pumpi, kod izvedbe SD uključuju termičke okidače i vremenski relej za kombinaciju zvijezda-trokut
 • Mogućnost odabira 2 parametarska zapisa, izbornik Easy (Zadana vrijednost i vrsta regulacije) ili izbornik Expert (Parametri pogona i regulatora)
 • Slobodno odaberiv način rada pumpi (ručno, isklj., automatski)
 • Automatska, namjestiva izmjena pumpi
  • Standardne postavke: Impuls – Kod svakog ponovljenog zahtjeva izmjenjuje se pumpa osnovnog opterećenja bez uzimanja u obzir sate rada
  • Alternativno: Izmjena pumpi nakon sati rada, ciklička izmjena pumpi pumpe za osnovno opterećenje nakon namjestivih sati rada
 • Automatsko namjestivo testiranje pumpi (kratkotrajno uhodavanje pumpe nakon duljeg mirovanja)
  • Mogućnost aktiviranja / deaktiviranja
  • Vrijeme između dva probna rada programabilno po izboru
 • Vremena blokade su programabilna po izboru
 • Proizvoljno namjestivi broj okretaja

Nadzor

 • Izdavanje stvarne vrijednosti sustava pomoću analognog signala od 0-10 V za mogućnost vanjskog mjerenja/prikazivanja, 10 V odgovara graničnoj vrijednosti osjetnika
 • Signal osjetnika od 4-20mA (nadzor prekida žice dionice davača) za stvarnu vrijednost regulirane veličine
 • Osiguranje motora pumpi u izvedbi DOL: pomoću zaštitne sklopke motora, u izvedbi SD: Rastalni osigurač u kombinaciji s termičkim okidačima
 • Automatsko prebacivanje pogonske pumpe na rezervnu pumpu u slučaju smetnje
 • Nadzor maks. i min. vrijednosti sustava pomoću namjestivih granica i vremena odgode
 • Test nulte količine za isključivanje postrojenja kada nema potrošnje vode (namjestivi parametri)
 • Funkcija punjenja cijevi u svrhu punjenja praznih cijevi (prvo punjenje mreže trošila)
 • Zaštita od nedostatka vode putem kontakta, npr. za sklopku s plovkom ili tlačnu sklopku

Sučelja

 • Kontakti bez potencijala za skupne dojave smetnje / rada SBM/SSM
 • Moguća promjena smjera SBM i SSM logike
 • Kontakti za vanjsko uključivanje/isključivanje, nedostatak vode i 2. Zadana vrijednost
 • Vanjsko uključivanje/isključivanje putem kontakta za deaktiviranje automatskog pogona postrojenja

Opcionalna dodatna oprema (ugradnja u tvornici ili naknadno nakon tehničke provjere)

 • Sklopka ručno-0-automatika Predodabir vrste rada za svaku pumpu i ručni pogon kod smetnje na regulatoru „Ručno“ ( Testni pogon / pogon u nuždi na mreži, postoji zaštita motora ), „O“ (pumpa je isključena – uključenje nije moguće pomoću upravljanja ) i „Automatski“ ( pumpa je putem upravljanja odobrena za automatski pogon)
 • Dijagnostički relej za PTC zaštitu motora
 • Pojedinačna dojava rada i smetnje, dojava o nedostatku vode:
 • Pretvarač signala za 0/ 2-10 V na 0/ 4-20 mA
 • Starter za meki start za pumpe vršnog opterećenja
 • Povezivanje sa sustavima za automatsko upravljanje zgradom prema VDI 3814

Preporučena dodatna oprema (naručiti zasebno)

 • Opcionalni ugradni sklop WMS za osiguranje od nedostatka vode
 • Fleksibilni priključni vodovi ili kompenzatori
 • Predspremnik za sustav odvajanja
 • Membranska tlačna posuda
 • Navojne kapice kod sustava sa zajedničkim cjevovodnim sustavom s navojima

Sabirnički sustavi (opcionalno)

 • BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Primijenjene norme

 • Tehnička pravila za instalacije pitke vode (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membranske tlačne posude / membranske ekspanzijske posude DIN 4807
 • Opremanje postrojenja jake struje elektroničkim pogonskim sredstvima EN 50178
 • Električna oprema strojeva EN 60204-1
 • Sigurnost električnih uređaja za kućansku uporabu i slične svrhe EN 60335-1
 • Kombinacije niskonaponskih uključnih uređaja EN 60439-1/ 61439-1
 • EMC otpornost na smetnje za industrijska područja EN 61000-6-2
 • Emitiranje smetnji elektromagnetne kompatibilnosti za stambena, poslovna i industrijska područja te mala poduzeća EN 61000-6-3 (do 9,0 kW, iznad toga EN 61000-6-4 Emitiranje smetnji u industrijskom području)
Pogonski podatci
 • Medij
  Water
 • Maksimalni radni tlak PN
  16 bar
 • Dovodni tlak
  10 bar
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~400 V, 50 Hz
 • Nazivna snaga motora P2
  11.00 kW
 • Nazivna struja IN
  19.00 A
 • Nazivni broj okretaja n
  2900 rpm
 • Klasa izolacije
  F
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Vratilo
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Brtva vratila
  Q1BE3GG
 • Materijal brtve
  EPDM
 • Materijal cjevovodnog sustava
  1.4307, X2CrNi18-9
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane DNs
  DN 150
 • Priključak cijevi s tlačne strane DNd
  DN 150
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V3604
 • Težina neto cca m
  1059 kg
 • Broj artikla
  2540814

Mjere i mjerni crteži

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

-

Dimenzije H1900 mm
Dimenzije H1210 mm
Dimenzije H21122
Dimenzije L1300 mm
Dimenzije P1370 mm
Dimenzije p11085 mm
Dimenzije P3450 mm
Dimenzije X1400 mm
Dimenzije Ø g279 mm
Dimenzije H3105
Dimenzije HP1139 mm
Dimenzije HS1900 mm
Dimenzije LS1000 mm
Dimenzije P325 mm
Priključak cijevi s tlačne strane DNdDN 150
Priključak cijevi s tlačne strane DNdPN16
Priključak cijevi s usisne strane DNsDN 150
Priključak cijevi s usisne strane DNsPN10
Dimenzije L1200 mm
Dimenzije L1300 mm
Dimenzije X1400 mm
Dimenzije HS400 mm

Prikazuju se primjeri instalacija.

Dodatna oprema (naručiti zasebno): Opcionalni ugradni sklop WMS za osiguranje od nedostatka vode

Površina postavljanja: ravna i vodoravna

Mjesto postavljanja: suho i dobro prozračeno, zaštićeno od smrzavanja

Radi olakšanja održavanja preporuča se područje rada od 1 m uokolo oko postrojenja.

SiBoost Smart Helix V

Karakteristične krivulje

SiBoost Smart

SiBoost Smart

---- uključujući rezervnu pumpu

SiBoost Smart

Plan priključaka

Smart Controller SC, Υ-Δ pokretanje

Smart Controller SC, Υ-Δ pokretanje

x0: Mrežni priključak x1: Napajanje, pumpe 1-6, pumpa 1 7-12, pumpa 2 x2: Priključak sa zaštitnim kontaktom namota 1-2, pumpa 1 3-4, pumpa 2 itd. x3: Beznaponski kontakti (signali) 1-3, SSM (skupna dojava smetnje) 4-6, SBM (skupna dojava rada) x4: Priključci za senzor 1, senzor (In) 2, senzor (+) 3-4, vanjski uklj./isklj. 5-6, zaštita od rada na suho 7-8, zadana vrijednost 2 x5: Analogni izlazi 1-2, stvarni tlak (0...10 V)

Smart Controller SC, Υ-Δ pokretanje

Informacije o naručivanju

Information for order placements
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  SiBoost Smart FC 4 HELIX V3604
 • Broj EAN
  4048482380353
 • Broj artikla
  2540814
 • Težina bruto cca m
  1112.0 kg
 • Težina neto cca m
  1059 kg
 • Ukupna dužina L
  2200.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1900 mm
 • Boja
  zeleno/crno/srebrno
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Posebna paleta
 • Broj po sloju
  1
 • Širina bez ambalaže L
  1370.0 mm
 • Minimalna količina za narudžbu
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Broj artikla 4120943
Izdanje 1603
Broj verzije 09
Format stranice A4
Broj stranica 15

PDF (4 MB)

Preuzimanje

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535457
Izdanje 1808
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 1343

PDF (39 MB)

Preuzimanje

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535460
Izdanje 1809
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 1795

PDF (46 MB)

Preuzimanje

PDF: SiBoost Smart FC 4 HELIX V3604

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi