Kontakt

SiFire EN 50/200-208-18.5/26.5/1.1 EDJ

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
 • Dovodni tlak
  6 bar
 • Maksimalni radni tlak PN
  10 bar
 • Min. temperatura medija T
  3 °C
 • Maks. temperatura medija T
  50 °C
 • Temperatura okoline min. T
  10 °C
 • Maks. temperatura okoline T
  40 °C
Podatci o motoru
 • Nazivna snaga motora P2
  18.50 kW
 • Faktor snage cos φ
  0.88
 • Protection class control panel
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Vratilo
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Materijal brtve
  EPDM
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Težina neto cca m
  953 kg
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  SiFire EN 50/200-208-18.5/26.5/1.1 EDJ
 • Broj artikla
  4184020

Opisni tekst

Postrojenje za povišenje tlaka kao potpuno automatski kompaktni uređaj namijenjen gašenju požara u skladu EN 12845.

Sastoji se od 2 pumpe (glavna/rezervna) s vodoravnim temeljnim okvirom – EN 733 – s demontažnom spojkom, jedne s elektromotorom, a druge s dizelskim motorom i višestupanjskom okomitom električnom jockey pumpom, membranskom ekspanzijskom posudom (volumen: 20 l) kao i jednim rasklopnim ormarom po pumpi, fiksiranim na robusnoj konstrukciji držača.

Model SC-Fire E za elektromotor i model SC-Fire D za dizelski motor, oba opremljena uređajem Smart Controller, plus model SC-Fire J za jockey pumpu, čvrsta konstrukcija od specijalnih profilnih dijelova s udubljenjima za viličar i kuke, što omogućava jednostavan i siguran transport. Držač prilagodive visine za razdjelnik ispusta, specijalan temeljni okvir za dizelski motor koji znatno smanjuje prenošenje vibracija i povećava pouzdanost i vijek trajanja.

Kružni tok s dvostrukom tlačnom sklopkom, manometrom, blokadom povratnog toka, ventilom (zaštićen od korištenja od strane neovlaštenih osoba) za glavnu i rezervnu pumpu za automatsko pokretanje. Kabeli su skriveni u konstrukciji i zaštićeni od vibracija i rezanja. Serijski opremljeno membranom postavljenom izravno na kućištu glavne/rezervne pumpe kako bi se izbjeglo pregrijavanje u slučaju nulte količine dobave.

Samo kod modela s dizelskim motorom: Spremnik goriva s osjetnikom napunjenosti i dovoljnim volumenom za šest sati autonomnog pogona kao i 2 akumulatora na temeljnom okviru i punjačima akumulatora na rasklopnom ormaru modela SC Fire.

Neovisan antivibracijski temeljni okvir za pumpu dizelskog motora.

Jedan uključni uređaj SC-Fire E i jedan uključni uređaj SC-Fire D plus SC-Fire J za vatrogasne uređaje prema EN 12845.

Uključni uređaji integrirani su u kućištu od čeličnog lima u skladu sa stupnjem zaštite IP54.

Vrlo visoka kvaliteta upravljanja i osobito jednostavan pogon zahvaljujući upravljanju SC-Fire, sa LCD zaslonom koji se zasniva na simbolima, jednostavno vođenje korisnika zahvaljujući preglednoj strukturi izbornika, tlačna i rotacijska sklopka za brzo namještanje parametara. Upravljačka i regulacijska jedinica spremna za komunikaciju za nadzor rada postrojenja.

Postrojenje je ožičeno tako da bude spremno za priključivanje i s položenim cijevima montirano na osnovni okvir.

Dovodni tlak:

Kod planiranja konfiguracije sustava treba uzeti u obzir maksimalan tlak dotoka (vidi Tehničke podatke). Najveći dopušten tlak dotoka predstavlja razliku iz najvećeg radnog tlaka sustava koja je na odgovarajući način umanjena za najveću visinu dobave pumpe koja se može uzeti u obzir pri Q = 0. Kod sprinkler instalacija u skladu s EN 12845 tlak vode ne smije biti veći od 12 bara. Kod sprinkler instalacija s izraženim razlikama u visini kod kojih razlika u visini najvišeg i najnižeg sprinkler uređaja iznosi više od 45 m, tlak vode na ispustu pumpe ili u cjevovodima može biti veći od 12 bara ako su dimenzionirane sve komponente instalacije za tu razinu tlaka.

Montaža pumpe s povišenjem tlaka u usisnim uvjetima.

Za svaku je glavnu/rezervnu pumpu potrebno montirati dovodni spremnik s priključkom na tlačnoj cijevi iznad pumpe.

Količina protoka

Do 750 m³/h (208 l/s) konfiguracije sustava glavne/rezervne pumpe.

Uključni/upravljački uređaji za sustave za opskrbu vodom za gašenje požara

Wilo-Control SC-Fire E (glavna pumpa s elektromotorom)

Hardver:

Potpuno elektronička središnja upravljačka jedinica, ugrađena u lakirano čelično kućište, stupanj zaštite IP54, uređaji za upravljanje i prikaz na prednjim vratima

Svojstva i funkcije:

Izvedba upravljačkog uređaja ovisi o snazi priključene pumpe (start preko opcije DOL ili uključivanje zvijezda-trokut). Uređaj obuhvaća sljedeće komponente:

 • Glavna sklopka: Za uključivanje i isključivanje uključnog uređaja. (Kod neovlaštenog korištenja u slučaju požara.)
 • Zaslon: Zaslon za upravljanje i prikaz ugrađen u vrata rasklopnog ormara. Prikazuje pogonske podatke i pogonsko stanje pumpe i upravljačke i regulacijske jedinice s pomoću kombinacije simbola i numeričkih kodova. Odabir na izborniku i unos parametara odvijaju se preko crvenog gumba
 • Mikroprocesor sa Soft-PLC-om: Mikroprocesor SPS (Soft-SPS), realiziran programiranjem, mrežni ispravljač i ožičenje I/U. Konfiguracija programiranja ovisi o sustavu i sprinkler instalaciji
 • Indikatori: Dugovječne indikatorske svjetiljke prikazuju spremnost i pogon pumpe, aktivaciju tlačne sklopke i sklopke s plovkom, neuspio start, skupnu pogrešku, ručno pokretanje i ručno zaustavljanje
 • Tipke: Pritisne tipke za ručno pokretanje i ručno zaustavljanje, testiranje lampica i potvrđivanje alarma i dojava upozorenja
 • Osigurač: Zaštitni osigurači koji barem 20 s toleriraju struju pokretanja.
 • Zalet motora: Kontaktor za izravno uključivanje, do 22 kW, kod veće snage start preko uključivanja zvijezda-trokut
 • Zaštita motora: Samo za signalizaciju
 • Nadzor vodoopskrbe Preko sklopke s plovkom kako bi razina vode uvijek iznosila barem 2/3 dovodnog spremnika
 • Nadzor snage: Opskrba strujom i snaga pumpe
 • Skupni izvještaj o signalima Sve vrste pogrešaka prikazuju se preko zajedničkog indikatora pogrešaka.
 • Individualan izvještaj o signalima: Preko individualnog indikatora pogreške prikazuje se dojava pogreške o neuspjelom startu.
 • Dojava i potvrda pogreške: Sve dojave pogreške prikazuju se preko LE dioda, javljaju se na zaslonu kao kôd pogreške i potrebno ih je potvrditi.

Softver:

 • Tvornički programiran za potpuno automatski pogon.
 • Informacije o naponu, jakosti struje i snazi pumpe.
 • Navigacija izbornikom s prikazom simbola

Odgovara sljedećim normama:

 • Fiksni uređaji za suzbijanje požara - automatske sprinkler instalacije (EN 12845), dio o pumpama s elektromotorom
 • Električna oprema strojeva (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih sklopnih aparata (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - otpornost na smetnje za industrijska područja (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - emitiranje smetnji za stambeno područje, poslovna i industrijska područja kao i mala poduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

S upravljačkim uređajima Wilo SC-Fire E moguće je upravljati pumpama s elektromotorom, senzorima za rukovanje pumpama kao i razinom informacija. SC-jedinicom upravlja se preko mikroprocesora sa Soft-SPS-om. Ona služi upravljanju i regulaciji potrebnih funkcija postrojenja za povišenje tlaka za opskrbu vodom za gašenje požara u skladu s normom EN 12845 u svrhu testiranja i u prilikom rada sprinkler instalacije.

Logika rada jedinice za gašenje požara temelji se na kaskadnom kalibriranju tlačnih sklopki za pokretanje pumpe.

Ako se zbog otvaranja jednog ili više kružnih tokova ili zbog neispravnog sprinklera pojavi potreba za velikom količinom vode, dolazi do pada tlaka u sustavu. Zatim uređaj SC-Fire Controller pokreće glavnu pumpu. Ako se u sustavima s više pumpi glavna električna pumpa ne pokreće (primjerice zbog problema u opskrbi strujom), uslijed pada tlaka aktivira se tlačna sklopka rezervne pumpe i pumpa se pokreće. U nekim se slučajevima mogu upotrijebiti i dvije ili više elektropumpi. Čim se zatvori kružni tok uređaja za prskanje ili zasun preko kojega se odvija opskrba glava sprinklera, u sustavu dolazi do ponovnog uspostavljanja tlaka održavanja (tlaka mirovanja). Tada je na uređaju SC-Fire potrebno pritisnuti tipke za zaustavljanje kao bi se zaustavile glavna i rezervna pumpa.

Daljnje informacije:

Bitna prednost uređaja Smart Controller SC-Fire jednostavna je uporaba provjerene tehnologije „crvenog“ gumba. Jezgru uređaja SC čini programabilni logički kontroler Soft SPS koji se temelji isključivo na opsežnom iskustvu tvrtke Wilo. Cjelokupno programiranje odvija se interno. Tako se se ti upravljački uređaji nove generacije mogu fleksibilno koristiti i na svim tržištima odgovaraju zahtjevima klijenata.

Wilo-Control SC-Fire D (glavna pumpa s dizelskim motorom)

Hardver:

Potpuno elektronička središnja upravljačka jedinica, ugrađena u lakirano čelično kućište, stupanj zaštite IP54, uređaji za upravljanje i prikaz na prednjim vratima

Svojstva i funkcije:

Izvedba upravljačkog uređaja ovisi o snazi priključene pumpe. Uređaj obuhvaća sljedeće komponente:

 • Glavna sklopka: Za uključivanje i isključivanje uključnog uređaja. (Kod neovlaštenog korištenja u slučaju požara.)
 • Zaslon: Zaslon za upravljanje i prikaz ugrađen u vrata rasklopnog ormara. Prikazuje pogonske podatke i pogonsko stanje pumpe i upravljačke i regulacijske jedinice s pomoću kombinacije simbola i numeričkih kodova. Odabir na izborniku i unos parametara odvijaju se preko crvenog gumba
 • Mikroprocesor sa Soft-PLC-om: Mikroprocesor SPS (Soft-SPS), realiziran programiranjem, mrežni ispravljač i ožičenje I/U. Konfiguracija programiranja ovisi o sustavu i sprinkler instalaciji
 • Indikatori: Dugovječne indikatorske svjetiljke koje prikazuju sljedeće: spremnost pumpe, pogon pumpe, aktiviranje tlačne sklopke, aktiviranje sklopke s plovkom, deaktiviranje automatskog načina rada, deaktiviranje grijanja motora, temperaturni alarm, alarm tlaka ulja, neuspio start, alarm vezan uz remene, niska razina goriva, skupna pogreška, ručno zaustavljanje
 • Tipke: Pritisna tipka za ručno zaustavljanje, akumulator za pokretanje A, akumulator za pokretanje B, testiranje lampica i potvrđivanje alarma i dojava upozorenja
 • Osigurač: Zaštitni osigurači za grijanje i punjač akumulatora u rasklopnom ormaru
 • Zalet motora: Automatski postupak pokretanja sa 6 pokušaja preko dva zamjenjiva akumulatora ili izravno preko tipke za start na prednjem zaslonu
 • Zaštita motora: Nadzor tipičnih radnih parametara dizelskog motora (temperatura, tlak ulja itd.) bez zaustavljanja
 • Nadzor vodoopskrbe Preko sklopke s plovkom kako bi razina vode uvijek iznosila barem 2/3 dovodnog spremnika
 • Nadzor opskrbe strujom: Dojava pogreške punjača akumulatora prilikom prekida opskrbe strujom
 • Skupni izvještaj o signalima Sve vrste pogrešaka prikazuju se preko zajedničkog indikatora pogrešaka.
 • Individualan izvještaj o signalima: Važne pojedinačne pogreške prikazuju se preko indikatora pojedinačnih pogrešaka.
 • Dojava i potvrda pogreške: Sve dojave pogreške prikazuju se preko LE dioda, javljaju se na zaslonu kao kôd pogreške i potrebno ih je potvrditi.

Softver:

 • Tvornički programiran za potpuno automatski pogon.
 • Informacije o broju okretaja motora, naponu i struji punjenja.
 • Navigacija izbornikom s prikazom simbola

Odgovara sljedećim normama:

 • Fiksni uređaji za suzbijanje požara - automatske sprinkler instalacije (EN 12845), dio o pumpama s dizelskim motorom
 • Električna oprema strojeva (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih sklopnih aparata (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - otpornost na smetnje za industrijska područja (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - emitiranje smetnji za stambeno područje, poslovna i industrijska područja kao i mala poduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

S upravljačkim uređajima Wilo SC-Fire D moguće je upravljati pumpama s dizelskim motorom, senzorima za rukovanje pumpama kao i razinom informacija. SC-jedinicom upravlja se preko mikroprocesora sa Soft-SPS-om. Ona služi upravljanju i regulaciji potrebnih funkcija postrojenja za povišenje tlaka za opskrbu vodom za gašenje požara u skladu s normom EN 12845 u svrhu testiranja i u prilikom rada sprinkler instalacije.

Logika rada jedinice za gašenje požara temelji se na kaskadnom kalibriranju tlačnih sklopki za pokretanje pumpe.

Ako se zbog otvaranja jednog ili više kružnih tokova ili zbog neispravnog sprinklera pojavi potreba za velikom količinom vode, dolazi do pada tlaka u sustavu. Zatim uređaj SC-Fire Controller pokreće pumpu dizelskog motora. Čim se zatvori kružni tok sprinklera ili zasun preko kojeg se odvija opskrba glava sprinklera, ponovno raste tlak u sustavu. Tada je na uređaju SC-Fire potrebno pritisnuti tipke za zaustavljanje kao bi se pumpa zaustavila.

Daljnje informacije:

Bitna prednost uređaja Smart Controller SC-Fire jednostavna je uporaba provjerene tehnologije „crvenog“ gumba. Jezgru uređaja SC čini programabilni logički kontroler Soft SPS koji se temelji isključivo na opsežnom iskustvu tvrtke Wilo. Cjelokupno programiranje odvija se interno. Tako se se ti upravljački uređaji nove generacije mogu fleksibilno koristiti i na svim tržištima odgovaraju zahtjevima klijenata.

Wilo-Control SC-Fire J (jockey pumpa s elektromotorom)

Hardver:

Potpuno elektromehanička središnja upravljačka jedinica, ugrađena u lakirano čelično kućište, stupanj zaštite IP54, uređaji za upravljanje i tipke na prednjim vratima.

Svojstva i funkcije:

Izvedba upravljačkog uređaja ovisi o snazi priključene pumpe. Uređaj obuhvaća sljedeće komponente:

 • Glavna sklopka: Za uključivanje i isključivanje uključnog uređaja
 • Indikatori: Dugovječne indikatorske svjetiljke koje prikazuju spremnost pumpe, pogon pumpe i ukupne pogreške.
 • Sklopka: Rotacijska sklopka za namještanje ručnog odnosno automatskog načina rada.
 • Zalet motora: Izravni kontaktor
 • Zaštita motora: Sklopke za zaštitu od kratkih spojeva i preopterećenja.
 • Individualan izvještaj o signalima: Dojava pogreške motora (kratak spoj, preopterećenje)
 • Dojava i potvrda pogreške: Dojava pogreške motora prikazuje se preko odgovarajućih LE dioda. Do potvrđivanja dolazi kod ponovnog pokretanja zaštitne sklopke motora.

Odgovara sljedećim normama:

 • Fiksni uređaji za suzbijanje požara - automatske sprinkler instalacije (EN 12845), dio o jockey pumpama.
 • Električna oprema strojeva (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih sklopnih aparata (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - otpornost na smetnje za industrijska područja (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - emitiranje smetnji za stambeno područje, poslovna i industrijska područja kao i mala poduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

S pomoću jedinica Wilo-Control Fire J moguće je upravljati jockey pumpama s elektromotorom i senzorima u skladu s EN 12845, i to u svrhu testiranja kao i kod rada sprinkler instalacije.

Logika rada jedinice za gašenje požara temelji se na kaskadnom kalibriranju tlačnih sklopki za pokretanje pumpe.

Jockey pumpa, koja služi povišenju tlaka, prva se pokreće i odgovorna je za to da sustav ostane napunjen vodom i pod tlakom. Aktivira se prilikom pada tlaka u sustavu. Regulacija pokretanja i zaustavljanja provodi se preko pravilno kalibrirane tlačne sklopke.

Pogonski podatci
 • Maks. visina dobave H
  58.17
 • Maksimalni radni tlak PN
  10 bar
 • Dovodni tlak
  6 bar
Podatci o motoru
 • Nazivna snaga motora P2
  18.50 kW
 • Faktor snage cos φ
  0.88
 • Protection class control panel
  IP54
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301, EN-GJL-250
 • Radno kolo
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Vratilo
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Brtva vratila
  BVEGG
 • Materijal brtve
  EPDM
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  SiFire EN 50/200-208-18.5/26.5/1.1 EDJ
 • Težina neto cca m
  953 kg
 • Broj artikla
  4184020

Karakteristične krivulje

SiFire EN 50/200

SiFire EN 50/200
SiFire EN 50/200

Informacije o naručivanju

Information for order placements
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  SiFire EN 50/200-208-18.5/26.5/1.1 EDJ
 • Broj EAN
  4048482372037
 • Broj artikla
  4184020
 • Težina bruto cca m
  983.0 kg
 • Težina neto cca m
  953 kg
 • Ukupna dužina L
  1230.0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  1540 mm
 • Boja
  zeleno/crno/srebrno
 • Svojstvo ambalaže
  Prodajno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Posebna paleta
 • Broj po sloju
  1
 • Širina bez ambalaže L
  1747.0 mm
 • Minimalna količina za narudžbu
  1
 • Količina po paleti
  1

Downloads

Wilo-MVIL

Broj artikla 4086201
Izdanje 1502
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj stranica 13

PDF (1 MB)

Preuzimanje

Wilo-SiFire EN

Broj stranica 35

PDF (7 MB)

Preuzimanje

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Broj artikla 2541367
Izdanje 1510
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj stranica 33

PDF (2 MB)

Preuzimanje

Wilo-Control SC-Fire Electric

Broj artikla 2539954, 2541365, 2541366
Izdanje 1510
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj stranica 31

PDF (2 MB)

Preuzimanje

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Broj stranica 8

PDF (684 kB)

Preuzimanje

PDF: SiFire EN 50/200-208-18.5/26.5/1.1 EDJ

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi