Kontakt

Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci
 • Indeks minimalne učinkovitosti (MEI)
  0.4
 • Maksimalni radni tlak PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  od 16 bara do 120 °C, od 13 bara do 140 °C
 • Min. temperatura medija Tmin
  -20 °C
 • Maks. temperatura medija Tmax
  140 °C
 • Temperatura okoline min. Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura okoline Tmax
  40 °C
Podatci o motoru
 • Mrežni priključak
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Klasa energetske učinkovitosti motora
  IE5
 • Nazivna snaga motora P2
  11,00 kW
 • Nazivna struja IN
  18,50 A
 • Nazivni broj okretaja n
  2900 1/min
 • Broj okretaja maks. nmax
  2900 1/min
 • Potrošnja struje P1 max
  11000,0 W
 • Emitiranje smetnji
  EN 61800-3
 • Otpornost na smetnje
  EN 61800-3
 • Klasa izolacije
  F
 • Stupanj zaštite motora
  IP55
 • Zaštita motora
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301/EN-GJL-250, KTL premaz
 • Radno kolo
  Cast iron
 • Vratilo
  Stainless steel
 • Brtva vratila
  AQ1EGG
Dopuštene tekućine (ostala tekućina na upit)
 • Ogrjevna voda (prema VDI 2035)
  da
 • Ulje kao nositelj topline
  Specijalna izvedba uz nadoplatu
 • Hladna voda i voda za hlađenje
  da
 • Smjesa glikola i vode (pri 20 – 40 Vol.-% glikola i temperature medija ≤ 40 °C)
  da
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane
  DN 65
 • Priključak cijevi s tlačne strane
  DN 50
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1
 • Broj EAN
  4048482856476
 • Broj artikla
  2196204
 • Težina neto cca m
  121 kg
 • Težina bruto cca m
  144,0 kg
 • Duljinska mjera s ambalažom
  1200 mm
 • Visinska mjera s ambalažom
  722 mm
 • Širinska mjera s ambalažom
  800 mm
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Europaleta
 • Minimalna količina za narudžbu
  1

Opisni tekst

Visokoučinkovita blok pumpa s EC motorom razreda učinkovitosti IE5 prema IEC 60034-30-2 i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi pumpe sa suhim rotorom. Pumpa je izvedena kao jednostupanjska niskotlačna centrifugalna pumpa s prirubničkim priključkom i klizno-mehaničkom brtvom Stratos GIGA B koncipiran je poglavito za transportiranje ogrjevne vode (prema VDI 2035), hladne vode i smjesa vode i glikola bez abrazivnih tvari u sustavima grijanja, klimatizacije i rashladnim sustavima.

Izvedba:

 • Jednostupanjska niskotlačna centrifugalna pumpa s nepodijeljenim vratilom u blok-izvedbi uključujući nožicu na kućištu pumpe
 • Dimenzije prirubnica i kućišta prema normi EN 733
 • Prirubnica PN 16 - bušena prema EN 1092-2
 • Priključci za mjerenje tlaka (R 1/8) za dograđeni senzor diferencijalnog tlaka (Izvedba ...-R1 bez senzora diferencijalnog tlaka)
 • Kućište pumpe i prirubnica motora serijski s katodnim premazom
 • Klizno-mehanička brtva za transportiranje vode do Tmaks. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuštena je primjesa glikola u volumnom udjelu od 20 do 40 %. Kod smjesa vode/glikola s volumnim udjelom glikola > 40 % do maks. 50 % i temperaturom medija > +40 °C do maks. +120 °C, ili kod medija koji nisu voda mora se predvidjeti alternativna klizno-mehanička brtva.
 • Priključni naponi 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Dodatna oprema:

 • Konzole za pričvršćivanje na temelj
 • Ugradni sklopovi senzora diferencijalnog tlaka 0 – 10 V za pumpe u izvedbi ...-R1
 • IR monitor
 • IR stick
 • IF modul PLR
 • IF modul LON
 • IF modul Modbus
 • IF modul BACnet
 • IF modul CAN

Serijska oprema:

 • Razina posluživanja sa zelenim gumbom za:
  • Pumpa uklj./isklj.
  • Odabir vrste regulacije: Δp-c (diferencijalni tlak konstantan), Δp-v (diferencijalni tlak varijabilan), PID regulacija, n-constant (izvršnik)
  • Namještanje zadane vrijednosti odn. broja okretaja
  • Konfiguracija pogonskih parametara
  • Potvrđivanje pogrešaka
 • Zaslon pumpe za prikaz:
  • Vrsta regulacije
  • Zadane vrijednosti (npr. diferencijalnog tlaka ili broja okretaja)
  • Dojava pogreške i upozorenja
  • Stvarnih vrijednosti (npr. potrošnje struje, stvarne vrijednosti osjetnika)
  • Pogonskih podataka (npr. radnih sati, potrošnje energije)
  • Podataka o stanju (npr. stanju SSM i SBM releja)
  • Podataka o uređaju (npr. naziva pumpe)
  • Vrsta rada (samo kod primjene spojnica: Glavni/rezervni pogon, paralelni pogon)

Dodatne funkcije:

 • Analogna sučelja 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, integrirano upravljanje dvostrukim pumpama za primjenu u spojnici, dva dojavna releja koji se mogu konfigurirati za dojave rada i smetnje, ponašanje pogrešaka, koje se može konfigurirati, primjereno za primjene u grijanju i klimatizaciji, blokada pristupa na pumpi, integrirana potpuna zaštita motora (KLF) s elektronikom okidanja, serijski provrti za odvod kondenzata u kućištu motora (zatvoreni prilikom isporuke), IR sučelje za bežičnu komunikaciju s poslužnim i servisnim uređajem Wilo-IR monitorom i Wilo-IR štapićem, utično mjesto za Wilo IF module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON za uvezivanje na automaciju zgrade.
Pogonski podatci
 • Medij
  Water
 • temperatura medija T
  -20 °C
 • temperatura okoline T
  0 °C
 • Maksimalni radni tlak PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  od 16 bara do 120 °C, od 13 bara do 140 °C
 • Indeks minimalne učinkovitosti (MEI)
  0.4
Podatci o motoru
 • Klasa energetske učinkovitosti motora
  IE5
 • Emitiranje smetnji
  EN 61800-3
 • Otpornost na smetnje
  EN 61800-3
 • Mrežni priključak
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Nazivna snaga P2
  11000,0 W
 • Broj okretaja maks. nmax
  2900 1/min
 • Nazivna struja IN
  18,50 A
 • Klasa izolacije
  F
 • Stupanj zaštite motora
  IP55
 • Zaštita motora
Materijali
 • Kućište pumpe
  5.1301/EN-GJL-250, KTL premaz
 • Radno kolo
  Cast iron
 • Vratilo
  Stainless steel
 • Brtva vratila
  AQ1EGG
Dimenzije montaže
 • Priključak cijevi s usisne strane
  DN 65
 • Priključak cijevi s tlačne strane
  DN 50
Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1
 • Težina neto cca m
  121 kg
 • Broj artikla
  2196204

Mjere i mjerni crteži

Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1

Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1
Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1

Karakteristične krivulje

Wilo-Stratos GIGA B 50/3-42/11

Wilo-Stratos GIGA B 50/3-42/11
Wilo-Stratos GIGA B 50/3-42/11

Plan priključaka

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Mrežni priključak 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Priključak zaštitnog voda
DDG:Priključak za davač diferencijalnog tlaka
In1 (1):Stvarna vrijednost ulaza 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Priključak mase za In1 i In2
+ 24 V (3):Izlaz istosmjernog napona za jedno eksterno trošilo/davač. Opterećenje maks. 60 mA
IN2:Zadana vrijednost ulaza 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Multi Pump, sučelje za menadžment duplih pumpi
Ext. off:Upravljački ulaz „Prednost isklj.“Pumpa se može uključiti ili isključiti preko vanjskog kontakta bez potencijala (24 V DC/10 mA).
SBM:*Beznaponska skupna dojava rada (izmjenjivač prema VDI 3814)
SSM:*Beznaponska skupna dojava smetnje (izmjenjivač prema VDI 3814)
AUX:Vanjska izmjena pumpi (samo kod pogona s duplimpumpama). Preko vanjskog beznaponskog kontakta može se izvršiti izmjena pumpi (24 V DC /10 mA)
DIP prekidači1: Prebacivanje između pogonskog (O) i servisnog modusa (S)2: Izbornik za aktiviranje/deaktiviranje blokade pristupa
Opcija:IF moduli za povezivanje u automaciju zgrade

* Opteretivost kontakta za SBM (skupnu dojavu rada) i SSM (skupnu dojavu smetnji):

min.: 12 V DC/10 mA

maks.: 250 V AC, 1 A

IL-E

Informacije o naručivanju

Informacije o plasmanu naručivanja
 • Proizvod
  Wilo
 • Naziv proizvoda
  Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1
 • Broj EAN
  4048482856476
 • Broj artikla
  2196204
 • Težina bruto cca m
  144,0 kg
 • Težina neto cca m
  121 kg
 • Ukupna dužina L
  764,0 mm
 • Visina bez ambalaže H
  578 mm
 • Boja
  zeleno/srebrno
 • Svojstvo ambalaže
  Transportno pakiranje
 • Vrsta pakiranja
  Europaleta
 • Broj po sloju
  1
 • Širina bez ambalaže L
  380,0 mm
 • Minimalna količina za narudžbu
  1
 • Količina po paleti
  1
 • Dostupnost na tržištu
  2019-03-01
 • Date of introduction
  2019-03-01

Downloads

Stratos GIGA /-D/-B 11-22 kW

Broj artikla 2192489
Izdanje 2020-04
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 74

PDF (9 MB)

Preuzimanje

IL, DL, BL, IL-E, BL-E, DL-E, IPL, DPL, IPL-N, DPL-N, IP-Z, IP-E, DP-E, IPH, Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA-B

Broj artikla 2209010
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 44

PDF (6 MB)

Preuzimanje

PDF: Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi