Kontakt

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Opis serije

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Komforni sustav prema DIN 1988
 • 2-6 paralelno spojene okomite visokotlačne centrifugalne pumpe od plemenitog čelika serije MVI
 • Komforni upravljački/regulacijski uređaj „CC“, s memorijski programabilnim upravljanjem mikroračunalom i potpuno grafički osposobljenim dodirnim zaslonom, unos pogonskih parametara vođen preko izbornika; kod COR postrojenja s pretvaračem frekvencije za kontinuiranu regulaciju pumpe osnovnog opterećenja

Konstrukcija

Postrojenje za povišenje tlaka s 2 do 6 paralelno spojene visokotlačne centrifugalne pumpe od plemenitog čelika s normalnim usisavanjem

Primjena

 • Potpuno automatska opskrba vodom u načinu rada dotoka, u području javne opskrbe vodom, za povišenje tlaka iz spremnika ili tlačnih vodova, za komunalnu, komercijalnu, industrijsku i privatnu primjenu (npr. poduzeća za opskrbu vodom, obrti i industrijski pogoni, stambene, poslovne i javne ustanove, administrativne zgrade, hoteli, bolnice).
 • Transportiranje pitke vode, potrošne vode, vode za hlađenje, vode za gašenje požara (osim vode za vatrogasne uređaje prema normi DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protupožarnu zaštitu) ili drugih vrsta potrošne vode koje ni kemijski niti mehanički ne napadaju upotrijebljene materijale te koje ne sadržavaju abrazivne sastojke niti tvari s dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 2-6 pumpi serije MVI po postrojenju
 • Automatsko upravljanje pumpama preko CC kontrolera
 • Dijelovi u dodiru s medijem postojani na koroziju
 • Osnovni okvir pocinčan s prigušnicima vibracija podesive visine, koji služe za izolaciju od vibracijske buke tijela
 • Zaporna armatura na svakoj pumpi, s usisne i s tlačne strane
 • Blokada povratnog toka, s tlačne strane
 • Membranska tlačna posuda 8 l, PN16, s tlačne strane
 • Senzor tlaka, sa strane krajnjeg tlaka
 • Manometar, sa strane predtlaka, može se dobiti opcionalno
 • Manometar, sa strane krajnjeg tlaka
 • Osiguranje od nestašice vode može se dobiti opcijski

Оpseg isporuke

 • Tvornički montirano postrojenje za povišenje tlaka, s ispitanim funkcioniranjem i nepropusnošću, spremno za priključivanje
 • Pakiranje
 • Upute za ugradnju i uporabu

Ključ tipa

Npr.:

Wilo-COR-4 MVI 804/CC

CO

Kompaktno postrojenje za povišenje tlaka

R

Regulacija odgovarajuće pumpe za osnovno opterećenje putem pretvarača frekvencije

4

Broj pumpi

MVI

Serija pumpi

8

Nazivni volumni protok pojedinačne pumpe [m3/h]

04

Broj stupnjeva pojedinačne pumpe

CC

Regulacijska jedinica; CC = Comfort Controller

Tehnički podatci

 • Mrežni priključak 3~230 V/400 V ± 10 %, 50 Hz
 • Maks. temperatura medija 50 °C (70 °C opcionalno)
 • Radni tlak 16 bar (25 bar opcionalno)
 • Tlak dotoka 10 bar
 • Nazivni promjeri priključka sa strane krajnjeg tlaka R 1½'' - DN 200
 • Nazivni promjeri priključka sa strane dotoka R 1½'' - DN 200
 • Nazivni broj okretaja 2850 okr./min
 • Stupanj zaštite IP 54 (regulacijski uređaj CC)
 • Osiguranje sa strane mreže AC 3 sukladno snazi motora i propisima elektrodistribucije
 • Dopušteni mediji (drugi mediji na upit):Napomena uz medije: Dopušteni transportirani mediji općenito su vode koje nemaju agresivno kemijsko niti mehaničko djelovanje na korištene materijale i koje u sebi ne sadržavaju nikakve abrazivne sastojke ili sastojke dugih vlakana
  • Pitka voda i potrošna topla voda
  • Rashladna voda
  • Voda za gašenje požara

Materijali

MVI 1.. do 16..-6

 • Radna kola i stepenaste komore Plemeniti čelik 1.4301/1.4404 (MVI 16..-6 samo od 1.4301)
 • Kućište pumpe Plemeniti čelik 1.4301/1.4404
 • Osovina Plemeniti čelik 1.4301/1.4404
 • Brtva EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta Plemeniti čelik 1.4301/1.4404
 • Donji dio kućišta Plemeniti čelik 1.4301/1.4404
 • Klizno-mehanička brtva B-karbon/volframov karbid, SIC/karbon
 • Tlačni plašt Plemeniti čelik 1.4301/1.4404
 • Ležajevi Volframov karbid
 • Osnova pumpe EN-GJL-250
 • Cjevovodni sustav od plemenitog čelika 1.4571

MVI 16.. do 95..

 • Radna kola Plemeniti čelik 1.4301/1.4404
 • Stepenaste komore Plemeniti čelik 1.4301/1.4404
 • Kućište pumpe EN-GJL-250/1.4404
 • Osovina Plemeniti čelik 1.4057/1.4404
 • Brtva EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta Plemeniti čelik 1.4301/1.4404
 • Donji dio kućišta Plemeniti čelik 1.4301/1.4404
 • Klizno-mehanička brtva B-karbon/volframov karbid, SIC/karbon
 • Tlačni plašt Plemeniti čelik 1.4301/1.4404
 • Ležajevi Volframov karbid
 • Cjevovodni sustav od plemenitog čelika 1.4571

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: pocinčan i opremljen prigušnicima vibracija podesive visine za znatnu izolaciju od vibracijske buke; ostale izvedbe na upit
 • Cjevovodni sustav: cjelokupni cjevovodni sustav od plemenitog čelika, prikladan za priključak svih materijala cijevi korištenih u tehnici zgrade; cjevovodni sustav dimenzioniran je u skladu s hidrauličkom snagom postrojenja za povišenje tlaka
 • Pumpe: koristi se 2 do 6 paralelno priključenih pumpi serija MVI 2 do MVI 95; svi dijelovi tih pumpi koji imaju kontakt s medijem proizvedeni su od plemenitog čelika odn. od MVI 16.. od sivog lijeva (obložena kataforeza) odn. plemenitog čelika na upit
 • Armature: svaka pumpa je s usisne i s tlačne strane opremljena po jednom zapornom armaturom DVGW ispitnim znakom ili prstenastom zapornom zaklopkom i blokadom povratnog toka s tlačne strane s DVGW odobrenjem
 • Membranska tlačna posuda: 8 l/PN 16 raspoređena sa strane krajnjeg tlaka s jednom membranom od butilnog kaučuka, bezopasno u smislu Zakona o zaštiti živežnih namirnica, u svrhu ispitivanja i revizije opremljeno jednom zapornom kuglastom slavinom s pražnjenjem i armaturom za protok prema normi DIN 4807
 • Osjetnik tlaka: 4 do 20 mA, raspoređen sa strane krajnjeg tlaka za aktiviranje središnjeg kontrolnika Comfort
 • Prikaz tlaka: na strani prednjeg i krajnjeg tlaka preko manometra (ø 63 mm); prikaz krajnjeg tlaka dodatno digitalno na alfanumeričkom dodirnom zaslonu Comfort Controllera
 • Upravljački uređaj/regulator: postrojenje je serijski opremljeno regulatorom Comfort CC; COR dodatno s pretvaračem frekvencije

Cjelokupna karakteristika

Comfort CO(R)

Preuzimanja

Wilo-CC sustav

Broj artikla 2063144
Izdanje 1811
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 45

PDF (3 MB)

Preuzimanje

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Broj artikla 2535456
Izdanje 1707
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 1197

PDF (144 MB)

Preuzimanje

Wilo-Multivert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6

Broj artikla 2050778
Izdanje 1502
Broj verzije 07
Format stranice A4
Broj stranica 100

PDF (3 MB)

Preuzimanje

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi