Kontakt

Wilo-EMU FA…SOLID

Opis serije

Osobitosti / prednosti proizvoda

Radno kolo SOLID T

 • Patentirana hidraulika SOLID za smanjenje podložnosti začepljenjima osobito kod neprerađene otpadne vode
 • Visoka hidraulička korisnost
 • Smanjenje vibracija zahvaljujući geometriji radnog kola s optimiranim strujanjem za siguran rad i dugi uporabni vijek
 • Opcionalno dostupno s energetski učinkovitom tehnologijom motora IE3
 • Zaštitni premaz Ceram i posebni materijali za zaštitu od abrazije i korozije

Radno kolo SOLID G

 • Hidraulika SOLID za smanjenje podložnosti začepljenjima osobito kod neprerađene otpadne vode
 • Trajno visoka hidraulička korisnost zahvaljujući naknadno namjestivim usisnim nastavcima
 • Sigurnost procesa zahvaljujući optimiranoj geometriji radnog kola za sigurno transportiranje neprerađene otpadne vode s tvarima s dugim vlaknima
 • Opcionalno dostupno s energetski učinkovitom tehnologijom motora IE3

Transportirajte otpadnu vodu. Ali bez začepljenja.

Pumpe se mogu začepiti zbog sadržaja krutih tvari u otpadnoj vodi koji raste.

Posljedica su moguće smetnje u pogonu i time viši troškovi servisa. Prilagođeno

rješenje sustava Wilo: potopna pumpa za otpadne vode Wilo-EMU FA.

Opremljena tehnologijom radnoga kola bez začepljenja SOLID-G ili SOLID-T postavlja se posebno pri

neprerađenoj otpadnoj vodi time na viši stupanj iskorištenja i više sigurnosti pri radu.

Konstrukcija

Potopna motorna pumpa za otpadne vode bez aktivnog sustava hlađenja i s njime za transportiranje neprerađene otpadne vode za trajni pogon u stacionarnom i prenosivom mokrom postavljanju i za stacionarno postavljanje na suho.

Primjena

Transportiranje

 • Neprerađena otpadna voda s fekalijama i tvarima s dugim vlaknima
 • Otpadna voda s fekalijama
 • Procesna voda

Oprema/funkcija

 • Uronjeni motori kao motori s hlađenjem preko površine ili samorashladni motori s aktivnim sustavom hlađenja
 • Uzdužno vodonepropusna kabelska uvodnica
 • Hidraulika SOLID sa zatvorenim (T) ili poluotvorenim (G) radnim kolom

Оpseg isporuke

 • Potopna motorna pumpa za otpadne vode
 • Duljina kabela i dodatna oprema po želji klijenta
 • Priručnik za uporabu i održavanje

Ključ tipa

Npr.:

Wilo-EMU FA 20.54T + FKT 27.1-4/28KEx-E3

Hidraulika:

FA 20.54T

FA

Potopna motorna pumpa za otpadne vode

20

x10 = nazivni promjer tlačnog nastavka, npr. DN200

54

Karakteristika snage

T

Radno kolo SOLID

T = zatvoreno SOLID radno kolo

G = poluotvoreno SOLID radno kolo

Motor:

FKT 27.1-4/28KEx-E3

FKT

Tip motora:

T = motor s vanjskim hlađenjem bez sustava hlađenja

FK, FKT, HC = motor sa samohlađenjem s aktivnim sustavom hlađenja

27

Izvedbena veličina

1

Razlikovna znamenka

4

Broj polova

28

x10 = duljina paketa u mm

K

Izvedba brtvljenja:

H = osovinska brtva/klizno-mehanička brtva

G = dvije razdvojene klizno-mehaničke brtve

K = blokovska brtvena kazeta s dvije klizno-mehaničke brtve

Ex

S odobrenjem za područja ugrožena eksplozijom

E3

Visokoučinkoviti motor prema IE3 (na temelju ISO 60034-30)

Tehnički podatci

 • Mrežni priključak: 3 ~ 400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada, uronjen: S1
 • Vrsta rada izronjen: S1 (motor FK, FKT, HC) odnosno S2 (motor T, ovisan o snazi)
 • Stupanj zaštite: IP68
 • Temperatura medija: 3…40 °C, više temperature na upit
 • Slobodan prolaz (radno kolo T): 78x105…150x150 mm
 • Slobodan kuglični prolaz (radno kolo G): 80 odn. 90 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m

Materijali

 • Dijelovi kućišta: EN-GJL odn. EN-GJS
 • Radno kolo: EN-GJL odn. EN-GJS
 • Statičke brtve: NBR
 • Brtvljenje sa strane pumpe: SiC/SiC
 • Brtvljenje sa strane motora: NBR, ugljen/keramika ili SiC/SiC
 • Vratilo: Plemeniti čelik 1.4021, od veličine 49: oplemenjeni čelik 1.7225

Opis/konstrukcija

Uronjiva motorna pumpa za otpadne vode kao potopni blok-agregat za stacionarno i prenosivo mokro i suho postavljanje. Prenosno postavljan je moguće je ovisno o tipu.

Hidraulika

Izlaz s tlačne strane izveden je kao vodoravni prirubnički spojevi. Maksimalni mogući udio suhe tvari iznosi maks. 8 %. Kao oblici radnog kola primjenjuju se radna kola „SOLID“:

 • radno kolo T: zatvoreno radno kolo SOLID za visok stupanj mirnog rada i visoke stupnjeve korisnosti. Hidraulike su opremljene s po jednim prstenom radnog kola i prstenom s prorezom. Oni se mogu jednostavno zamijeniti i dugoročno pridonose konstantnoj učinkovitosti tog hidraulike.
 • Radno kolo G: poluotvoreno radno kolo SOLID za visok stupanj nepodložnosti začepljenjima i visoke stupnjeve korisnosti u usporedbi s uobičajenim slobodno protočnim radnim kolima. Razmak između usisnog nastavka i radnog kola može se namjestiti. To osigurava konstantnu učinkovitost hidraulike.

Motor

Za pogon se primjenjuju uronjeni motor s pasivnim i aktivnim hlađenjem:

 • T motori (motori s hlađenjem preko površine) imaju pasivno hlađenje. Oni prenose svoju toplinu preko dijelova kućišta izravno mediju koji ih okružuje. Motori se stoga mogu primjenjivati uronjeni u trajnom pogonu (S1) i izronjeni u kratkotrajnom pogonu (S2), ovisno o snazi.
 • Motori FK, FKT i HC samorashladni su i imaju aktivan rashladni sustav. Otpadna toplina odvodi se preko rashladnog sredstva (bijelo ulje ili smjesa vode i glikola) na integrirani izmjenjivač topline, a on je predaje transportiranom mediju. Zbog toga su ti motori prikladni za trajni pogon (S1) u uronjenom i u izronjenom stanju.

Kod svih motora postoji brtvena komora za zaštitu motora od ulaska medija. Istoj se može pristupiti izvana i mogu je opcionalno nadzirati elektrode brtvenog prostora. Svi upotrijebljeni mediji biološki su razgradivi i nisu štetni po okoliš.

Dodatno su na raspolaganju i visokoučinkoviti motori s razredom korisnosti IE3 (na temelju IEC 60034-30) ovisno o snazi. Ti su motori u ključu tipa označeni dodatkom “E3”.

Kabelska uvodnica motora uzdužno je vodonepropusna, duljine kabela mogu se individualno konfigurirati.

Brtvljenje

Ovisno o tipu motora moguće su sljedeće varijante brtvljenja sa strane medija i sa strane motora:

 • Varijanta H: sa strane medija s klizno-mehaničkom brtvom, sa strane motora s jednim radijalnim brtvenim prstenom vratila
 • Varijanta G: dvije klizno-mehaničke brtve koje djeluju neovisno jedna o drugoj
 • Varijanta K: blokovska brtvena kazeta s dvjema klizno-mehaničkim brtvama koje djeluju neovisno jedna o drugoj

Cjelokupna karakteristika

Wilo-EMU FA ... SOLID

Preuzimanja

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6072704
Izdanje 1606
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 96

PDF (8 MB)

Preuzimanje

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6074692
Izdanje 1606
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 56

PDF (5 MB)

Preuzimanje

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6074691
Izdanje 1606
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 76

PDF (7 MB)

Preuzimanje

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6074690
Izdanje 1606
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj stranica 32

PDF (695 kB)

Preuzimanje

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Broj artikla 6086014
Izdanje 2019-10
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 60

PDF (4 MB)

Preuzimanje

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Broj artikla 6067561
Izdanje 2019-01
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 64

PDF (5 MB)

Preuzimanje

Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Broj artikla 6073324
Izdanje 2019-01
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 52

PDF (3 MB)

Preuzimanje

Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA

Broj artikla 6074701
Izdanje 2019-01
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 56

PDF (5 MB)

Preuzimanje

Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Broj artikla 6074704
Izdanje 2019-01
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 52

PDF (3 MB)

Preuzimanje

PDF: Wilo-EMU FA…SOLID

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi