Kontakt

Wilo-EMUport CORE

Opis serije

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Iznimna sigurnost pri radu zahvaljujući odvojenosti krutih tvari od otpadne vode: Velike krute tvari ne moraju proći kroz pumpu – nema začepljenja
 • Ekonomična zahvaljujući sustavu Retrofit za jednostavno saniranje starih pumpnih stanica
 • Dug vijek trajanja i otpornost na koroziju zahvaljujući primjeni materijala PE i PUR
 • Lagano održavanje čak i tijekom rada, zahvaljujući higijenskom postavljanju na suho i lakoj dostupnosti izvana te pojedinačnoj zapornoj armaturi
 • Sigurne za budućnost i kod rastućeg sadržaja krutih tvari u otpadnim vodama
 • Mogućnost fleksibilne ugradnje u zgradi ili u oknima promjera od 1.500 mm
 • Jednostavno ugradivi sustav Plug&Pump koji je spreman za priključivanje
 • Ušteda energije s pomoću učinkovitih potopnih motornih pumpi za otpadne vode, po želji s motorima IE3

Krute materijale razdvojite i transportirajte. Čisto, sigurno i pouzdano.

Upravo kod zgrada i zemljišta grube krute tvari u otpadnoj vodi mogu začepiti sustav za transport otpadne vode. Posljedica: Smetnje u radu i povišeni troškovi servisa. Dugotrajno rješenje Wilo: sustav za razdvajanje krutih tvari Wilo-EMUport CORE. On se uz najvišu sigurnost pri radu brine za transport bez začepljenja. Lagano održavanje zahvaljujući higijenskom postavljanju na suho i lakoj dostupnosti izvana. Ukupni sustav postoji uključujući s oknom bez korozije i sklopnim uređajima i za veća postrojenja Wilo. Točno za vaš zahtjev.

Konstrukcija

Standardizirani podizni uređaj za otpadne vode sa sustavom za odvajanje krutih tvari prema DIN EN 12050-1 za postavljanje u građevini ili u oknu pri postavljanju na otvorenom.

Primjena

Transportiranje neprerađene otpadne vode, koja se do sustava kanalizacije ne može dovesti preko prirodnog slobodnog pada, kao i za odvodnju predmeta koji se nalaze ispod razine uspora (u skladu s normom DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Oprema/funkcija

 • Podizni uređaj otpadne vode sa sustavom za odvajanje krutih tvari
 • 2 odvojena zaporna spremnika za odvajanje krutih tvari
 • Dvije potopne motorne pumpe za otpadne vode postavljene na suho u izmjeničnom radu
 • Pumpe u zaštitnoj klasi IP68 i učinkovitosti motora prema IE3
 • Detekcija razina sa sondom razine

Оpseg isporuke

Uređaj za odvodnju otpadne vode, koji je spreman za montažu, u potpunosti unaprijed montiran uklj. spojnicu, davač razine i dvije pumpe.

Ključ tipa

Npr.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Standardizirani sustav za odvajanje krutih tvari

20

Maks. dotok u m³/h

2

Broj ugrađenih pumpi

10

Maks. visina dobave u m

A

Izvedba:A =standardna izvedbaB = izvedba Comfort

Tehnički podatci

 • Maks. kontinuirani dotok: 20, 45 ili 50 m³/h
 • Volumen spremnika: 440 l ili 1200 l
 • Korisni volumen spremnika: 295 l ili 900 l
 • Maks. visina dobave: 31 m
 • Visina dotoka: 750 mm
 • Dovodni priključak: DN 200
 • Tlačni priključak: DN 80 ili DN 100
 • Mrežni priključak: 3 ~ 400 V, 50 Hz

Materijali

 • Sabirni spremnik: PE
 • Spremnik za odvajanje krutih tvari: PE
 • Dovodna kutija: PUR
 • Cjevovodni sustav: PE
 • Pumpe: Sivi lijev
 • Zasun: Sivi lijev
 • Tlačni priključak:- varijanta A: PE s T-spajanjem- varijanta B: Plemeniti čelik s Y-spajanjem

Opis/konstrukcija

Podizni potopni uređaj za odvodnju otpadne vode spreman za priključivanje, sa sustavom za odvajanje krutih tvari. Plino- i vodonepropustan jednodijelni sabirni spremnik bez konstrukcijskih zavarenih spojeva i dvama odvojenim spremnicima za odvajanje krutih tvari. Sabirni spremnik ima okruglu geometriju, dno spremnika je nakošeno, najdublja točka nalazi se neposredno ispod pumpi. Time se sprečavaju talozi i sušenje krutih tvari na kritičnim mjestima. Kroz predfiltar u spremnicima za odvajanje krutih tvari filtriraju se krute tvari iz medija te se u sabirni spremnik uvodi samo predfiltrirana otpadna voda. Transportiranje se obavlja kroz dvije visokovrijedne potopne motorne pumpe za otpadne vode u postavljanju na suho. Pumpe su izvedene kao redundantna instalacija od dvije pumpe i rade izmjenično. Upravljanje razinama obavlja se pomoću sonde razine 0…2,5 mWS.

Izvedba „B” dodatno je opremljena automatskim povratnim ispiranjem u sabirnom spremniku kako bi se pojačao učinak čišćenja. Odgovarajući uključni uređaj serije SC-L može se nabaviti kao dodatna oprema.

Cjelokupna karakteristika

EMUport FTS

Preuzimanja

Wilo-EMUport CORE

Broj artikla 2546468
Izdanje 2017-03
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 76

PDF (8 MB)

Preuzimanje

Proizvod

PDF: Wilo-EMUport CORE

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi