Kontakt

Wilo-EMUport Core

Opis serije

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Iznimna sigurnost pri radu zahvaljujući odvojenosti krutih tvari od otpadne vode: Velike krute tvari ne moraju proći kroz pumpu – nema začepljenja
 • Ekonomična zahvaljujući sustavu Retrofit za jednostavno saniranje starih pumpnih stanica
 • Dug vijek trajanja i otpornost na koroziju zahvaljujući primjeni materijala PE i PUR
 • Lagano održavanje čak i tijekom rada, zahvaljujući higijenskom postavljanju na suho i lakoj dostupnosti izvana te pojedinačnoj zapornoj armaturi
 • Sigurne za budućnost i kod rastućeg sadržaja krutih tvari u otpadnim vodama
 • Mogućnost fleksibilne ugradnje u zgradi ili u oknima promjera od 1.500 mm
 • Jednostavno ugradivi sustav Plug&Pump koji je spreman za priključivanje
 • Ušteda energije s pomoću učinkovitih potopnih motornih pumpi za otpadne vode, po želji s motorima IE3

Opis

Coarse solids can clog the sewage transport system especially around buildings and real estate

development. The consequence: breakdowns and increased service costs. Wilo’s durable

solution: the solids separation system Wilo-EMUport CORE. It provides the best operational

reliability for clog-free transport. Moreover, it provides easy maintenance thanks to its

hygienic dry well installation and easy access from outside. The complete system including

a corrosion-free pump chamber and switching systems is also available for larger Wilo units.

Tailored exactly to your requirements.

Konstrukcija

Standardizirani podizni uređaj za otpadne vode sa sustavom za odvajanje krutih tvari prema DIN EN 12050-1 za postavljanje u građevini ili u oknu pri postavljanju na otvorenom.

Primjena

Transportiranje neprerađene otpadne vode, koja se do sustava kanalizacije ne može dovesti preko prirodnog slobodnog pada, kao i za odvodnju predmeta koji se nalaze ispod razine uspora (u skladu s normom DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Oprema/funkcija

 • Podizni uređaj otpadne vode sa sustavom za odvajanje krutih tvari
 • 2 odvojena zaporna spremnika za odvajanje krutih tvari
 • Dvije potopne motorne pumpe za otpadne vode postavljene na suho u izmjeničnom radu
 • Pumpe u zaštitnoj klasi IP68 i učinkovitosti motora prema IE3
 • Detekcija razina sa sondom razine

Оpseg isporuke

Uređaj za odvodnju otpadne vode, koji je spreman za montažu, u potpunosti unaprijed montiran uklj. spojnicu, davač razine i dvije pumpe.

Ključ tipa

Npr.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Standardizirani sustav za odvajanje krutih tvari

20

Maks. dotok u m³/h

2

Broj ugrađenih pumpi

10

Maks. visina dobave u m

A

Izvedba:A =standardna izvedbaB = izvedba Comfort

Tehnički podatci

 • Maks. kontinuirani dotok: 20, 45 ili 50 m³/h
 • Volumen spremnika: 440 l ili 1200 l
 • Korisni volumen spremnika: 295 l ili 900 l
 • Maks. visina dobave: 31 m
 • Visina dotoka: 750 mm
 • Dovodni priključak: DN 200
 • Tlačni priključak: DN 80 ili DN 100
 • Mrežni priključak: 3 ~ 400 V, 50 Hz

Materijali

 • Sabirni spremnik: PE
 • Spremnik za odvajanje krutih tvari: PE
 • Dovodna kutija: PUR
 • Cjevovodni sustav: PE
 • Pumpe: Sivi lijev
 • Zasun: Sivi lijev
 • Tlačni priključak:- varijanta A: PE s T-spajanjem- varijanta B: Plemeniti čelik s Y-spajanjem

Opis/konstrukcija

Podizni potopni uređaj za odvodnju otpadne vode spreman za priključivanje, sa sustavom za odvajanje krutih tvari. Plino- i vodonepropustan jednodijelni sabirni spremnik bez konstrukcijskih zavarenih spojeva i dvama odvojenim spremnicima za odvajanje krutih tvari. Sabirni spremnik ima okruglu geometriju, dno spremnika je nakošeno, najdublja točka nalazi se neposredno ispod pumpi. Time se sprečavaju talozi i sušenje krutih tvari na kritičnim mjestima. Kroz predfiltar u spremnicima za odvajanje krutih tvari filtriraju se krute tvari iz medija te se u sabirni spremnik uvodi samo predfiltrirana otpadna voda. Transportiranje se obavlja kroz dvije visokovrijedne potopne motorne pumpe za otpadne vode u postavljanju na suho. Pumpe su izvedene kao redundantna instalacija od dvije pumpe i rade izmjenično. Upravljanje razinama obavlja se pomoću sonde razine 0…2,5 mWS.

Izvedba „B” dodatno je opremljena automatskim povratnim ispiranjem u sabirnom spremniku kako bi se pojačao učinak čišćenja. Odgovarajući uključni uređaj serije SC-L može se nabaviti kao dodatna oprema.

Cjelokupna karakteristika

EMUport FTS

Preuzimanja

Wilo-EMUport CORE

Broj artikla 2546468
Izdanje 1605
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj stranica 29

PDF (6 MB)

Preuzimanje

Proizvod

PDF: Wilo-EMUport Core

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi