Kontakt

Wilo-Sevio ELASTOX

Opis serije

Osobitosti / prednosti proizvoda

Membranski aerator

 • Visoka učinkovitost sustava preko visoke upotrebe kisika pri slabom gubitku tlaka zahvaljujući optimalnoj perforaciji membrane
 • Velika pogonska sigurnost zbog perforacije membrane koja se ne začepljuje i koja se sama zatvara
 • Dugi vijek trajanja u komunalnim i industrijskim primjenama zahvaljujući različitim materijalima membrane
 • Jednostavna instalacija – i pri predodređenim cjevovodima
 • Jednostavna zamjena aeratora ili membrane
 • Upotreba otpornih materijala za jednostavno čišćenje i regeneraciju membrane kiselinom

Tanjurasti aerator

 • Povišena sigurnost pri radu zbog opružno opterećenog ograničenja podizanja tanjuraste membrane za ravnomjerno širenje membrane za optimalni unos zraka. Zahvaljujući posebnoj konstrukciji pri rasterećenoj membrani zatvara se dovod zraka i sprečava se ulazak medija u cjevovodni sustav.
 • Optimalna prilagodba unosa zraka zahvaljujući tri različite slike perforacije
 • Najveća moguća gustoća zauzetosti specifična za proces uzimajući u obzir najrazličitije geometrije bazena i uvjete za ugradnju
 • Visoka fleksibilnost u upravljanju postrojenjem zahvaljujući vrlo velikom području regulacije unosa zraka
 • Visoka kvaliteta i vijek trajanja membrane zbog proizvodnje kao oblikovanog proizvoda

Pločasti aerator

 • Povišena sigurnost pri radu putem ograničenja podizanja pločaste membrane za ravnomjerno širenje membrane za optimalni unos zraka. Zahvaljujući posebnoj konstrukciji pri rasterećenoj membrani smanjuje se dovod zraka u cjevovodni sustav.
 • Realizacija višeg unosa zraka višim specifičnim protokom zraka
 • Manja specifična potreba za cjevovodnim sustavom putem parne montaže pločastog aeratora
 • Visoka kvaliteta i vijek trajanja membrane zbog proizvodnje kao oblikovanog proizvoda

Cjevasti aerator

 • Visoka fleksibilnost u dimenzioniranju zbog najrazličitijih ugradnih dužina i velikog područja regulacije unosa zraka
 • Izrazito postupanje bez uzgona
 • Manja specifična potreba za cjevovodnim sustavom putem parne montaže cjevastog aeratora

Cjevovodni sustav

 • Energetski učinkoviti cjevovodni sustavi za optimalno razdjeljivanje zraka s niskim gubitkom tlaka
 • Usklađeno sa značajkama bazena u međudjelovanju s daljnjim tehnologijama postrojenja
 • Uklonjivo i prilagodive visine

Konstrukcija

Cjevovodni sustav sastoji se od cjevastog, pločastog ili tanjurastog aeratora kao i cjevovodnog sustava za razdjeljivanje tlačnog zraka. Priključak padnog ili zračnog voda odvija se izravno na cjevovodnom sustavu.

Primjena

Za unos sitnih mjehurića zraka u različitim medijima poput prljave i otpadne vode ili mulja u svrhu dovođenja kisika i miješanja.

Oprema/funkcija

S pomoću puhala zrak se preko dovodnog voda uvodi u cjevovodni sustav. Cjevovodni sustav razdjeljuje dovedeni zrak ravnomjerno do pojedinačnih aeratora. Zrak se pomoću membrane otporne na otpadnu vodu jednakomjerno i bez koalescencije uvodi u medij. Za posebne medije može se upotrebljavati membrana od EPDM-a otpornog na mikrobe ili silikona.

Оpseg isporuke

 • Vod pada
 • Glavni distribucijski vod
 • Aeracijska cijev
 • Krajnji distribucijski vod
 • Aerator
 • Elementi za pričvršćivanje

Tehnički podatci

Općenito:

 • Temperatura unosa zraka: maks. 80 °C
 • Temperatura medija: 5 ... 35 °C

Tanjurasti aerator

 • Izvedbena veličina: 12"
 • Perforirana površina membrane: 650 cm²
 • Maks. opterećenje:
  • Minimalno: 1 … 1,5 Nm³/h
  • Nominalno: 6 ... 10 Nm³/h
  • Maksimalno: 8 … 12 Nm³/h
 • Uzgon: 3 kg/komad
 • Priključak: Unutarnji navoj G1"
 • Cjevovodni sustav: Kvadratna i okrugla cijev

Pločasti aerator

 • Izvedbena veličina: 750 mm
 • Perforirana površina membrane: 1.200 cm²
 • Maks. opterećenje:
  • Minimalno: 3 Nm³/h
  • Nominalno: 9 Nm³/h
  • Maksimalno: 12 Nm³/h
 • Uzgon: 4 kg/par
 • Priključak: parno s vlačnim sidrom
 • Cjevovodni sustav: Kvadratna cijev

Cjevasti aerator

 • Izvedbena veličina: 400 ... 1000 mm
 • Perforirana površina membrane: 640 … 1 600 cm²
 • Maks. opterećenje:
  • Minimalno: 0,5 ... 1,5 Nm³/h
  • Nominalno: 3 ... 8 Nm³/h
  • Maksimalno: 4 ... 10 Nm³/h
 • Uzgon: 0,8 ... 2 kg/par
 • Priključak: parno s vlačnim sidrom
 • Cjevovodni sustav: Kvadratna cijev

Cjevovodni sustav

 • Veličina:
  • Kvadratna cijev: 50/60/80/100 mm
  • Okrugla cijev: DN 65/DN 80/DN 100
 • Temperatura unosa zraka:
  • Plastika: maks. 60°C
  • Plemeniti čelik: maks. 120 °C
 • Cijevni spoj: Prirubnica, spojnica, vijčani spoj
 • Priključak padnog ili zračnog voda: Prirubnica

Materijali

Membranski aerator

 • Membrana: EPDM, EPDM otporan na mikrobe ili silikon
 • Membransko učvršćivanje:
  • Tanjurasti i cjevasti aerator: Plemeniti čelik
  • Pločasti aerator: Plastika
 • Potporni oslonac: Plastika
 • Brtva: Okrugli brtveni prsten od NBR-a

Cjevovodni sustav

 • Kvadratna cijev: Plemeniti čelik
 • Okrugla cijev: Plemeniti čelik ili plastika
 • Učvršćivanje: Plemeniti čelik i plastika
 • Brtva: Plosnata brtva od NBR-a

Opis/konstrukcija

Sustav za aeraciju sastoji se od jedne ili više grupa aeratora. Jedna grupa aeratora tvori pritom osnovnu jedinicu i sastoji se od više sastavnica:

 • Sustav cjevovoda s priključkom za padni ili zračni vod
 • Membranski aerator
 • Učvršćivanje/držač, prilagodive visine

Tanjurasti aerator

Tanjurasti aerator sastoji se od potpornoga tanjura s navojnim priključkom, tanjuraste membrane s ograničenjem dizanja i obujmice za učvršćivanje. Opružno opterećenim ograničenjem dizanja membrana se proširuje ravnomjerno, čime se brine za optimalni unos zraka. Posebna konstrukcija brine se pri rasterećenoj membrani da se zatvori dovod zraka. Time se sprečava ulazak medija u cjevovodni sustav. Dodatno se na temelju vrlo dobrog elasticiteta ponovnog postavljanja membrane pri otpuštanju tlaka perforacija zatvara.

Montaža tanjurastog aeratora na cjevovodni sustav odvija se ravnomjerno navojnim nazuvkom na kvadratnoj cijevi ili stezaljkom sjedala na okrugloj cijevi.

Pločasti aerator

Pločasti aerator sastoji se od zaobljene potporne ploče s položenom pločastom membranom. Pločasta je membrana učvršćena putem okvira za pričvršćivanje na potpornu ploču. Uzdužni štap u okviru za učvršćivanje služi kao ograničenje podizanja. Ograničenjem podizanja membrana se ravnomjerno odiže, čime se brine za optimalni unos zraka. Posebna konstrukcija smanjuje ulazak medija u cjevovodni sustav pri rasterećenoj membrani. Dodatno se na temelju vrlo dobrog elasticiteta ponovnog postavljanja membrane pri otpuštanju tlaka perforacija zatvara.

Montaža pločastog aeratora na cjevovodni sustav odvija se parno vlačnim sidrom s brtvenom pločom. Za cjevovodni sustav primjenjuju se kvadratne cijevi.

Cjevasti aerator

Cjevasti aerator sastoji se od naplavljive potporne cijevi s cjevastom membranom koja ga okružuje. Cjevasta membrana pričvršćena je na potpornu cijev putem dvije stezaljke za učvršćivanje. Na temelju dobrog elasticiteta ponovnog postavljanja membrane pri otpuštanju tlaka perforacija se zatvara. Time se smanjuje ulazak medija u cjevovodni sustav.

Montaža cjevastog aeratora na cjevovodni sustav odvija se parno vlačnim sidrom. Za cjevovodni sustav primjenjuju se kvadratne cijevi.

PDF: Wilo-Sevio ELASTOX

Konfiguracija

Odabir stranice

Format stranice

Opcionalne informacije

Možete navesti osobne informacije za koje želite prikaz u zaglavlju.

Spremi