Kontakt

ClimaForm Stratos MAXO | Wilo

ClimaForm Stratos MAXO

Vaše prednosti
Wilo-ClimaForm

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Industrijski predpripremljeno standardno rješenje za brzo izoliranje kućišta pumpe i sigurno povezivanje s lokalnim difuzijski nepropusnim izolacijama cijevima proizvođača Armacell GmbH.
 • Točno prilagođenje na geometriju kućišta reducira prostor između izolacije i pumpnog kućišta i s time zračni i mokri priključak.
Opis serije

Primjena

Difuzijski nepropusna izolacijska obloga za lokalnu izolaciju pumpnih kućišta u klima uređajima i sustavima hlađenja.

Prikladno za pojedinačne pumpe serija:

 • Wilo-Stratos MAXO
 • Wilo-Stratos MAXO-Z

Za sprečavanje strvaranja kondenzata na površini kućišta pumpe i posljedične štete izazvane okapnom vodom i korozijom na kućištu pumpe i daljnjem postrojenju.

Оpseg isporuke

Izolacijska obloga hladnoće uključujući Armaflex traku za završno brtvljenje između izolacija i motorne prirubnice, uputa za montažu i pakiranje.

Potrebna sredstva za primjenu sustava Armacell (npr. specijalno sredstvo za čišćenje, AF ljepilo) trebaju se lokalno staviti na raspolaganje.

Tehnički podatci

 • Materijal: Materijal elastomer (AF/Armaflex)
 • Boja: crna
 • Temperaturno područje medija: -10 °C do +110 °C
 • Temperaturno područje okoline: -10°C do +40 °C
 • Difuzijski otpor vodene pare μ: ≥ 10 000
 • Klasa požarne zaštite: teškozapaljivo, B-s3, d0 (prema EN 13501-1)
 • Toplinska vodljivost: 0,033 W/(m*K)
 • Sukladno sa RoHS & REACH
 • Ne sadrži usporivače gorenja (HBCD)

Serija

ClimaForm Stratos MAXO