Kontakt

Plastično crijevo sa spojkom | Wilo

Plastično crijevo sa spojkom

Vaše prednosti
Crijevo 102/20 m + Storz-A 8/20 bara