Kontakt

Podložni blok kućišta pumpe | Wilo

Podložni blok kućišta pumpe

Vaše prednosti
Kit Pump Support H20 Cataphorese (50/200)
Opis serije

Oprema/funkcija

Podložni blokovi za postavljanje na temelj za blok pumpe. Sastoje se od više podložnih blokova (broj ovisi o tipu pumpe) predviđenih za pričvršćivanje vijcima s postoljima koja se pričvršćuju vijcima, odn. nogama na pumpi/motoru. Podložni blokovi osiguravaju sigurno učvršćivanje pumpe na temelju. Na raspolaganju vam stoje različiti kompleti za pumpu i motor.

Osim toga služe za izjednačavanje razlike u visini između pumpe i motora kad je kućište pumpe veće od visine osovine motora ili obrnuto. Na taj se način izbjegava nemirni hod pumpe i moguće prijevremeno trošenje klizno-mehaničke brtve.

Serija

Podložni blok kućišta pumpe