Kontakt

CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM | Wilo

CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM

Tehnički podatci
Opisni tekst

Wilo-Comfort Controller za digitalnu kontinuiranu regulaciju učina instalacija s jednom ili više pumpi u primjenama za grijanja, klimatizaciju i ventilaciju. Za konvencionalne pumpe sa stalnim brojem okretaja.

Potpuno elektronički Comfort-Controller (CC) u kućištu od čeličnog lima (boja: šljunčano-siva), kompletno ožičen. Uključni uređaj prikladan je za priključivanje na mreže trofazne struje 3/PE 400V/50 Hz prema IEC 60038 (ostali naponi na upit), sastoji se internog naponskog napajanja, CPU, privremene baterije, analognih/digitalnih modula, električnog dijela s osiguračima, kontaktora i uređaja za zaštitu motora te pretvarača frekvencije i sinusnog filtra.

Grafički dodirni zaslon sa 3-bojnim pozadinskim osvjetljenjem za signalizaciju pogonskih stanja Pogon/Smetnja/Potvrđena smetnja te za vođenje izbornikom uz podršku simbola i jasnog teksta na do 27 europskih i azijskih jezika. Tri korisničke razine, prikaz, odn. mogućnost namještanja jezika izbornika, lozinaka i pogonskih parametara, brojilo sati rada (pojedinačni i ukupni sati rada), memorija povijesti za dojave rada i pogreške s vremenskim pečatom preko sata u stvarnom vremenu, prikaz statusa pumpe i stvarnih vrijednosti reguliranih veličina, prikaz stvarnog tlaka, funkcija dijagrama, glavna sklopka, interna revizijska sklopka, Ručno-0-Automatika po pumpi. Odabir vrste rada Ručno-Isključeno-Automatika po pumpi preko dodirnog zaslona, beznaponski kontakti za skupne dojave rada i smetnje SBM/SSM (izmjenjivač) kao i za vanjsko uključivanje/isključivanje instalacija (lokalni beznaponski isklopni kontakt), ulaz 0/4-20 mA za vanjsko namještanje zadanih vrijednosti.

Zaštita od preopterećenja preko zaštitnog kontakta namota, zaštita motora preko zaštitne sklopke motora, od 5,5 kW naviše termički preopteretni relej.

Digitalni ulazi za dojave alarma, npr. zaštita od smrzavanja (lokalni beznaponski isklopni kontakt), PID regulator, automatska izmjena pumpi i optimiranje vremena rada kod postrojenja s više pumpi. Automatsko uključivanje ovisno o opterećenju od 1 do n pumpi vršnog opterećenja ovisno o sljedećim programirljivim reguliranim veličinama:

 • Tlak – konstantan, p-c
 • Diferencijalni tlak – konstantan, dp-c
 • Diferencijalni tlak – varijabilni, dp-v
 • Regulator temperature, n=f(T)
 • Regulator broja okretaja, n=f(analog In)
 • Regulacija temperature, T-c
 • Diferencijalna temperatura – konstantna, dT
 • Diferencijalna temperatura – varijabilna, dT-v
 • Daljnje vrste regulacije na upit

Standardno se mogu namjestiti tri zadane vrijednosti. Automatsko prebacivanje uslijed smetnje na mirujuću/-e pumpu/e. Probni kratki rad pumpe/-i tijekom mirovanja, funkcija pilotne pumpe. Mogućnost analize žive nule za nadzor prekida žice (ulaz davača/signala), po izboru:

 • dojava i svi pogoni puno opterećenje
 • dojava i isključivanje instalacije
 • dojava i jedna pumpa na broj okretaja koji se može namjestiti na pretvaraču frekvencije

Dodatne cijene za opcionalne module (ugradnja tvornički ili naknadno nakon tehničkog pojašnjavanja):

 • Za povezivanje na GLT sustave prema VDI 3814, preko analognog/GSM modema, Web-Server
 • Za povezivanje na sabirničke sustave: Profibus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Ethernet, daljnji sustavi na upit.
 • Za vanjsko daljinsko namještanje zadanih vrijednosti (razina diferencijalnog tlaka), odn. rad s izvršnikom pomoću signala od 0/2 do 10 V.
 • Analitički relej za PTC, pojedinačne dojave rada i smetnje.
 • Mrežni ispravljač s privremenim napajanjem
 • Detekcija električnih veličina kao što su napon, struja, djelatna snaga, faktor snage itd.

Primjer narudžbe: Wilo CC-HVAC 6x11,0 FC BM: uključni uređaj za 6 pumpi s P2= 11,0 kW, s pretvaračem frekvencije i sinusnim filtrom (FC=Frequency Converter) u izvedbi kao uklopni ormar na postolju.

Opseg isporuke

 • Uključni uređaj
 • Upute za ugradnju i uporabu
 • Spojna shema
Tehnički podatci
Maks. broj pumpi kojima je moguće upravljati 1
Faza 3
Napon dimenzioniranja U 380/400 V
Mrežna frekvencija f 50 Hz
Min. nazivna struja I 6,4 A
Maks. nazivna struja po pumpi I 10 A
Vrsta uključenja Izravno online (DOL)
Stupanj zaštite IP54
Min. temperatura okoline 0 °C
Maks. temperatura okoline 40 °C
Upravljanje S pretvaračem frekvencije
Instalacija Zidna instalacija
Materijal kućišta Čelik
Duljina L 760 mm
Širina W 600 mm
Visina H 250 mm
Težina 47,5 kg
Proizvod Wilo
Art.-br. 2527824
Preuzimanja

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-Control CC-HVAC (CC, CC-FC, CCe)

Broj artikla 2543172
Izdanje 1605
Format stranice A4
Broj stranica 72
PDF (2 MB)

Certifikat

Sažetak testa litijeve baterije/UN38.3

Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 1
PDF (179 KB)