Kontakt

Wilo-EMHIL | Wilo

Wilo-EMHIL

Vaše prednosti
Wilo-EMHIL

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Robusna višestupanjska pumpa s hidraulikom od plemenitog čelika
 • Jednostavno namještanje i posluživanje putem zaslona s tekstualnim prikazom, prikazom statusa, funkcijom analize, prilagodbom regulacijskih parametara (PID), zaštitom od smrzavanja
 • Plug & Pump, predmontirano i opremljeno priključnim kabelom
 • Odgovara normama elektromagnetske kompatibilnosti u kućanskom području (EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3)
 • Opcionalno se mogu priključiti i sklopke s plovkom
Opis serije
EMHIL

Konstrukcija

Normalno usisavajuće postrojenje za vodoopskrbu s pretvaračem frekvencije

Primjena

 • Vodoopskrba (odobrenje za pitku vodu prema ACS-u)
 • Korištenje kišnice
 • Navodnjavanje i prskanje

Oprema/funkcija

 • uključujući i mrežni priključak od 1,4 m i utikač
 • uključujući i EMC filtar
 • s ugrađenim kontrolnicima tlaka i strujanja

Оpseg isporuke

1 regulacijski uređaj ElectronicControl sa:

 • 1 pumpom serije MHIL s 1 ElectronicControl (1,4 m priključnog kabela)
 • 1 okretnim spojem i 1 zapornom armaturom
 • S po jednim Uputama za ugradnju i uporabu za MHIL pumpu i za ElectronicControl

Ključ tipa

Primjer

EMHIL 304 M

EMHIL

Postrojenje za vodoopskrbu s pretvaračem frekvencije ElectronicControl

304

Serija pumpi MHIL 304

EM

Električni napon postrojenja 1~230 V

Tehnički podatci

 • Maks. radni tlak: 10 bar
 • Maks. temperatura medija: 40 °C
 • Min. temperatura medija: 0 °C
 • Maks. temperatura okoline: 50 °C
 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50/60 Hz

Materijali

Sve komponente koje dolaze u dodir s medijem s odobrenjem za pitku vodu prema ACS-u

 • Stepenaste komore 1.4301
 • Radna kola: 1.4301
 • Vratilo: 1.4028
 • Klizno-mehanička brtva: Si karbid / ugljen
 • Kućište pumpe: Sivi lijev
 • Brtva: EPDM
 • Okretni spoj: mjed
 • Zaporna armatura: POM

Opis/konstrukcija

 • Višestupanjska pumpa s hidraulikom od plemenitog čelika
 • Prethodno spojena s kabelima i predmontirana s okretnim spojevima i zapornom armaturom
 • Potpuno automatska zaštita od:
  • Prejaka struja
  • Rad na suho
  • Podnapon i prenapon
  • Prevelika temperatura
  • Kratki spoj