Kontakt

SiFire EN 100/200-219-55/66/1.1 EDJ | Wilo

SiFire EN 100/200-219-55/66/1.1 EDJ

Tehnički podatci
Opisni tekst

Postrojenje za povišenje tlaka kao potpuno automatski kompaktni uređaj namijenjen gašenju požara u skladu EN 12845.

Sastoji se od 2 pumpe (glavna/rezervna) s vodoravnim temeljnim okvirom – EN 733 – s demontažnom spojkom, jedne s elektromotorom, a druge s dizelskim motorom i višestupanjskom okomitom električnom jockey pumpom, membranskom ekspanzijskom posudom (volumen: 20 l) kao i jednim rasklopnim ormarom po pumpi, fiksiranim na robusnoj konstrukciji držača.

Model SC-Fire E za elektromotor i model SC-Fire D za dizelski motor, oba opremljena uređajem Smart Controller, plus model SC-Fire J za jockey pumpu, čvrsta konstrukcija od specijalnih profilnih dijelova s udubljenjima za viličar i kuke, što omogućava jednostavan i siguran transport. Držač prilagodive visine za razdjelnik ispusta, specijalan temeljni okvir za dizelski motor koji znatno smanjuje prenošenje vibracija i povećava pouzdanost i vijek trajanja.

Kružni tok s dvostrukom tlačnom sklopkom, manometrom, blokadom povratnog toka, ventilom (zaštićen od korištenja od strane neovlaštenih osoba) za glavnu i rezervnu pumpu za automatsko pokretanje. Kabeli su skriveni u konstrukciji i zaštićeni od vibracija i rezanja. Serijski opremljeno membranom postavljenom izravno na kućištu glavne/rezervne pumpe kako bi se izbjeglo pregrijavanje u slučaju nulte količine dobave.

Samo kod modela s dizelskim motorom: Spremnik goriva s osjetnikom napunjenosti i dovoljnim volumenom za šest sati autonomnog pogona kao i 2 akumulatora na temeljnom okviru i punjačima akumulatora na rasklopnom ormaru modela SC Fire.

Neovisan antivibracijski temeljni okvir za pumpu dizelskog motora.

Jedan uključni uređaj SC-Fire E i jedan uključni uređaj SC-Fire D plus SC-Fire J za vatrogasne uređaje prema EN 12845.

Uključni uređaji integrirani su u kućištu od čeličnog lima u skladu sa stupnjem zaštite IP54.

Vrlo visoka kvaliteta upravljanja i osobito jednostavan pogon zahvaljujući upravljanju SC-Fire, sa LCD zaslonom koji se zasniva na simbolima, jednostavno vođenje korisnika zahvaljujući preglednoj strukturi izbornika, tlačna i rotacijska sklopka za brzo namještanje parametara. Upravljačka i regulacijska jedinica spremna za komunikaciju za nadzor rada postrojenja.

Postrojenje je ožičeno tako da bude spremno za priključivanje i s položenim cijevima montirano na osnovni okvir.

Dovodni tlak:

Kod planiranja konfiguracije sustava treba uzeti u obzir maksimalan tlak dotoka (vidi Tehničke podatke). Najveći dopušten tlak dotoka predstavlja razliku iz najvećeg radnog tlaka sustava koja je na odgovarajući način umanjena za najveću visinu dobave pumpe koja se može uzeti u obzir pri Q = 0. Kod sprinkler instalacija u skladu s EN 12845 tlak vode ne smije biti veći od 12 bara. Kod sprinkler instalacija s izraženim razlikama u visini kod kojih razlika u visini najvišeg i najnižeg sprinkler uređaja iznosi više od 45 m, tlak vode na ispustu pumpe ili u cjevovodima može biti veći od 12 bara ako su dimenzionirane sve komponente instalacije za tu razinu tlaka.

Montaža pumpe s povišenjem tlaka u usisnim uvjetima.

Za svaku je glavnu/rezervnu pumpu potrebno montirati dovodni spremnik s priključkom na tlačnoj cijevi iznad pumpe.

Količina protoka

Do 750 m³/h (208 l/s) konfiguracije sustava glavne/rezervne pumpe.

Uključni/upravljački uređaji za sustave za opskrbu vodom za gašenje požara

Wilo-Control SC-Fire E (glavna pumpa s elektromotorom)

Hardver:

Potpuno elektronička središnja upravljačka jedinica, ugrađena u lakirano čelično kućište, stupanj zaštite IP54, uređaji za upravljanje i prikaz na prednjim vratima

Svojstva i funkcije:

Izvedba upravljačkog uređaja ovisi o snazi priključene pumpe (start preko opcije DOL ili uključivanje zvijezda-trokut). Uređaj obuhvaća sljedeće komponente:

 • Glavna sklopka: Za uključivanje i isključivanje uključnog uređaja. (Kod neovlaštenog korištenja u slučaju požara.)
 • Zaslon: Zaslon za upravljanje i prikaz ugrađen u vrata rasklopnog ormara. Prikazuje pogonske podatke i pogonsko stanje pumpe i upravljačke i regulacijske jedinice s pomoću kombinacije simbola i numeričkih kodova. Odabir na izborniku i unos parametara odvijaju se preko crvenog gumba
 • Mikroprocesor sa Soft-PLC-om: Mikroprocesor SPS (Soft-SPS), realiziran programiranjem, mrežni ispravljač i ožičenje I/U. Konfiguracija programiranja ovisi o sustavu i sprinkler instalaciji
 • Indikatori: Dugovječne indikatorske svjetiljke prikazuju spremnost i pogon pumpe, aktivaciju tlačne sklopke i sklopke s plovkom, neuspio start, skupnu pogrešku, ručno pokretanje i ručno zaustavljanje
 • Tipke: Pritisne tipke za ručno pokretanje i ručno zaustavljanje, testiranje lampica i potvrđivanje alarma i dojava upozorenja
 • Osigurač: Zaštitni osigurači koji barem 20 s toleriraju struju pokretanja.
 • Zalet motora: Kontaktor za izravno uključivanje, do 22 kW, kod veće snage start preko uključivanja zvijezda-trokut
 • Zaštita motora: Samo za signalizaciju
 • Nadzor vodoopskrbe Preko sklopke s plovkom kako bi razina vode uvijek iznosila barem 2/3 dovodnog spremnika
 • Nadzor snage: Opskrba strujom i snaga pumpe
 • Skupni izvještaj o signalima Sve vrste pogrešaka prikazuju se preko zajedničkog indikatora pogrešaka.
 • Individualan izvještaj o signalima: Preko individualnog indikatora pogreške prikazuje se dojava pogreške o neuspjelom startu.
 • Dojava i potvrda pogreške: Sve dojave pogreške prikazuju se preko LE dioda, javljaju se na zaslonu kao kôd pogreške i potrebno ih je potvrditi.

Softver:

 • Tvornički programiran za potpuno automatski pogon.
 • Informacije o naponu, jakosti struje i snazi pumpe.
 • Navigacija izbornikom s prikazom simbola

Odgovara sljedećim normama:

 • Fiksni uređaji za suzbijanje požara - automatske sprinkler instalacije (EN 12845), dio o pumpama s elektromotorom
 • Električna oprema strojeva (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih sklopnih aparata (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - otpornost na smetnje za industrijska područja (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - emitiranje smetnji za stambeno područje, poslovna i industrijska područja kao i mala poduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

S upravljačkim uređajima Wilo SC-Fire E moguće je upravljati pumpama s elektromotorom, senzorima za rukovanje pumpama kao i razinom informacija. SC-jedinicom upravlja se preko mikroprocesora sa Soft-SPS-om. Ona služi upravljanju i regulaciji potrebnih funkcija postrojenja za povišenje tlaka za opskrbu vodom za gašenje požara u skladu s normom EN 12845 u svrhu testiranja i u prilikom rada sprinkler instalacije.

Logika rada jedinice za gašenje požara temelji se na kaskadnom kalibriranju tlačnih sklopki za pokretanje pumpe.

Ako se zbog otvaranja jednog ili više kružnih tokova ili zbog neispravnog sprinklera pojavi potreba za velikom količinom vode, dolazi do pada tlaka u sustavu. Zatim uređaj SC-Fire Controller pokreće glavnu pumpu. Ako se u sustavima s više pumpi glavna električna pumpa ne pokreće (primjerice zbog problema u opskrbi strujom), uslijed pada tlaka aktivira se tlačna sklopka rezervne pumpe i pumpa se pokreće. U nekim se slučajevima mogu upotrijebiti i dvije ili više elektropumpi. Čim se zatvori kružni tok uređaja za prskanje ili zasun preko kojega se odvija opskrba glava sprinklera, u sustavu dolazi do ponovnog uspostavljanja tlaka održavanja (tlaka mirovanja). Tada je na uređaju SC-Fire potrebno pritisnuti tipke za zaustavljanje kao bi se zaustavile glavna i rezervna pumpa.

Daljnje informacije:

Bitna prednost uređaja Smart Controller SC-Fire jednostavna je uporaba provjerene tehnologije „crvenog“ gumba. Jezgru uređaja SC čini programabilni logički kontroler Soft SPS koji se temelji isključivo na opsežnom iskustvu tvrtke Wilo. Cjelokupno programiranje odvija se interno. Tako se se ti upravljački uređaji nove generacije mogu fleksibilno koristiti i na svim tržištima odgovaraju zahtjevima klijenata.

Wilo-Control SC-Fire D (glavna pumpa s dizelskim motorom)

Hardver:

Potpuno elektronička središnja upravljačka jedinica, ugrađena u lakirano čelično kućište, stupanj zaštite IP54, uređaji za upravljanje i prikaz na prednjim vratima

Svojstva i funkcije:

Izvedba upravljačkog uređaja ovisi o snazi priključene pumpe. Uređaj obuhvaća sljedeće komponente:

 • Glavna sklopka: Za uključivanje i isključivanje uključnog uređaja. (Kod neovlaštenog korištenja u slučaju požara.)
 • Zaslon: Zaslon za upravljanje i prikaz ugrađen u vrata rasklopnog ormara. Prikazuje pogonske podatke i pogonsko stanje pumpe i upravljačke i regulacijske jedinice s pomoću kombinacije simbola i numeričkih kodova. Odabir na izborniku i unos parametara odvijaju se preko crvenog gumba
 • Mikroprocesor sa Soft-PLC-om: Mikroprocesor SPS (Soft-SPS), realiziran programiranjem, mrežni ispravljač i ožičenje I/U. Konfiguracija programiranja ovisi o sustavu i sprinkler instalaciji
 • Indikatori: Dugovječne indikatorske svjetiljke koje prikazuju sljedeće: spremnost pumpe, pogon pumpe, aktiviranje tlačne sklopke, aktiviranje sklopke s plovkom, deaktiviranje automatskog načina rada, deaktiviranje grijanja motora, temperaturni alarm, alarm tlaka ulja, neuspio start, alarm vezan uz remene, niska razina goriva, skupna pogreška, ručno zaustavljanje
 • Tipke: Pritisna tipka za ručno zaustavljanje, akumulator za pokretanje A, akumulator za pokretanje B, testiranje lampica i potvrđivanje alarma i dojava upozorenja
 • Osigurač: Zaštitni osigurači za grijanje i punjač akumulatora u rasklopnom ormaru
 • Zalet motora: Automatski postupak pokretanja sa 6 pokušaja preko dva zamjenjiva akumulatora ili izravno preko tipke za start na prednjem zaslonu
 • Zaštita motora: Nadzor tipičnih radnih parametara dizelskog motora (temperatura, tlak ulja itd.) bez zaustavljanja
 • Nadzor vodoopskrbe Preko sklopke s plovkom kako bi razina vode uvijek iznosila barem 2/3 dovodnog spremnika
 • Nadzor opskrbe strujom: Dojava pogreške punjača akumulatora prilikom prekida opskrbe strujom
 • Skupni izvještaj o signalima Sve vrste pogrešaka prikazuju se preko zajedničkog indikatora pogrešaka.
 • Individualan izvještaj o signalima: Važne pojedinačne pogreške prikazuju se preko indikatora pojedinačnih pogrešaka.
 • Dojava i potvrda pogreške: Sve dojave pogreške prikazuju se preko LE dioda, javljaju se na zaslonu kao kôd pogreške i potrebno ih je potvrditi.

Softver:

 • Tvornički programiran za potpuno automatski pogon.
 • Informacije o broju okretaja motora, naponu i struji punjenja.
 • Navigacija izbornikom s prikazom simbola

Odgovara sljedećim normama:

 • Fiksni uređaji za suzbijanje požara - automatske sprinkler instalacije (EN 12845), dio o pumpama s dizelskim motorom
 • Električna oprema strojeva (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih sklopnih aparata (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - otpornost na smetnje za industrijska područja (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - emitiranje smetnji za stambeno područje, poslovna i industrijska područja kao i mala poduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

S upravljačkim uređajima Wilo SC-Fire D moguće je upravljati pumpama s dizelskim motorom, senzorima za rukovanje pumpama kao i razinom informacija. SC-jedinicom upravlja se preko mikroprocesora sa Soft-SPS-om. Ona služi upravljanju i regulaciji potrebnih funkcija postrojenja za povišenje tlaka za opskrbu vodom za gašenje požara u skladu s normom EN 12845 u svrhu testiranja i u prilikom rada sprinkler instalacije.

Logika rada jedinice za gašenje požara temelji se na kaskadnom kalibriranju tlačnih sklopki za pokretanje pumpe.

Ako se zbog otvaranja jednog ili više kružnih tokova ili zbog neispravnog sprinklera pojavi potreba za velikom količinom vode, dolazi do pada tlaka u sustavu. Zatim uređaj SC-Fire Controller pokreće pumpu dizelskog motora. Čim se zatvori kružni tok sprinklera ili zasun preko kojeg se odvija opskrba glava sprinklera, ponovno raste tlak u sustavu. Tada je na uređaju SC-Fire potrebno pritisnuti tipke za zaustavljanje kao bi se pumpa zaustavila.

Daljnje informacije:

Bitna prednost uređaja Smart Controller SC-Fire jednostavna je uporaba provjerene tehnologije „crvenog“ gumba. Jezgru uređaja SC čini programabilni logički kontroler Soft SPS koji se temelji isključivo na opsežnom iskustvu tvrtke Wilo. Cjelokupno programiranje odvija se interno. Tako se se ti upravljački uređaji nove generacije mogu fleksibilno koristiti i na svim tržištima odgovaraju zahtjevima klijenata.

Wilo-Control SC-Fire J (jockey pumpa s elektromotorom)

Hardver:

Potpuno elektromehanička središnja upravljačka jedinica, ugrađena u lakirano čelično kućište, stupanj zaštite IP54, uređaji za upravljanje i tipke na prednjim vratima.

Svojstva i funkcije:

Izvedba upravljačkog uređaja ovisi o snazi priključene pumpe. Uređaj obuhvaća sljedeće komponente:

 • Glavna sklopka: Za uključivanje i isključivanje uključnog uređaja
 • Indikatori: Dugovječne indikatorske svjetiljke koje prikazuju spremnost pumpe, pogon pumpe i ukupne pogreške.
 • Sklopka: Rotacijska sklopka za namještanje ručnog odnosno automatskog načina rada.
 • Zalet motora: Izravni kontaktor
 • Zaštita motora: Sklopke za zaštitu od kratkih spojeva i preopterećenja.
 • Individualan izvještaj o signalima: Dojava pogreške motora (kratak spoj, preopterećenje)
 • Dojava i potvrda pogreške: Dojava pogreške motora prikazuje se preko odgovarajućih LE dioda. Do potvrđivanja dolazi kod ponovnog pokretanja zaštitne sklopke motora.

Odgovara sljedećim normama:

 • Fiksni uređaji za suzbijanje požara - automatske sprinkler instalacije (EN 12845), dio o jockey pumpama.
 • Električna oprema strojeva (EN 60204-1)
 • Kombinacije niskonaponskih sklopnih aparata (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - otpornost na smetnje za industrijska područja (EN 61000-6-2)
 • Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - emitiranje smetnji za stambeno područje, poslovna i industrijska područja kao i mala poduzeća (EN 61000-6-3)

Opis funkcije:

S pomoću jedinica Wilo-Control Fire J moguće je upravljati jockey pumpama s elektromotorom i senzorima u skladu s EN 12845, i to u svrhu testiranja kao i kod rada sprinkler instalacije.

Logika rada jedinice za gašenje požara temelji se na kaskadnom kalibriranju tlačnih sklopki za pokretanje pumpe.

Jockey pumpa, koja služi povišenju tlaka, prva se pokreće i odgovorna je za to da sustav ostane napunjen vodom i pod tlakom. Aktivira se prilikom pada tlaka u sustavu. Regulacija pokretanja i zaustavljanja provodi se preko pravilno kalibrirane tlačne sklopke.

Pogonski podatci
Medij
Water
Maks. visina dobave Hmax
59,3 m
Broj pumpi
3
temperatura medija T
3 °C
temperatura okoline T
10 °C
Maksimalni radni tlak PN
10 bar
Dovodni tlak
6 bar
Podatci o motoru
Mrežni priključak
3~400 V, 50 Hz
Nazivna snaga motora P2
55 kW
Nazivna struja IN
95,7 A
Faktor snage cos φ
0.88
Nazivni broj okretaja n
2965 1/min
Stupanj zaštite uključnog uređaja
IP54
Materijali
Kućište pumpe
Cast iron
Radno kolo
Stainless steel
Vratilo
Stainless steel
Brtva vratila
BVEGG
Materijal brtve
EPDM
Materijal cjevovodnog sustava
Steel
Dimenzije montaže
Priključak cijevi s usisne strane DNs
DN 125
Priključak cijevi s tlačne strane DNd
DN 150
Informacije o plasmanu naručivanja
Proizvod
Wilo
Naziv proizvoda
SiFire EN 100/200-219-55/66/1.1 EDJ
Težina neto cca m
1910 kg
Broj artikla
4184047
Preuzimanja

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-MVIL

Broj artikla 4086201
Izdanje 1502
Format stranice A4
Broj stranica 13
PDF (1 MB)

Wilo-SiFire EN

Broj artikla 4181658
Izdanje 2019-12
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 36
PDF (8 MB)

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Broj artikla 2541367
Izdanje 1510
Format stranice A4
Broj stranica 33
PDF (2 MB)

Wilo-Control SC-Fire Electric

Broj artikla 2539954, 2541365, 2541366
Izdanje 1510
Format stranice A4
Broj stranica 31
PDF (2 MB)

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Broj artikla
Izdanje
Format stranice
Broj stranica 8
PDF (668 KB)

Wilo-Priming tank 500 L

Broj artikla 4228982
Izdanje 2019-05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 451
PDF (18 MB)
BIM/CAD

SiFire-EN-100/200-219-55/66/1,1EDJ

Broj stranica
DWG (10 MB)

SiFire-EN-100/200-219-55/66/1,1EDJ

Broj stranica
STP (17 MB)

SiFire-EN-100/200-219-55/66/1,1EDJ

DWG (69 KB)

SiFire-EN-100/200-219-55/66/1,1EDJ

Broj stranica
DWG (64 KB)

SiFire-EN-100/200-219-55/66/1,1EDJ

Broj stranica
DWG (94 KB)