traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Wilo-Stratos GIGA B | Wilo

Wilo-Stratos GIGA B

Maksimalna snaga s najvišom energetskom učinkovitosti.

Vaše prednosti
Wilo-Stratos GIGA B

Maksimalna snaga s najvišom energetskom učinkovitosti.

Wilo-Stratos GIGA B idealna je visokoučinkovita pumpa za primjenu kod grijanja, klime i hlađenja u zgradama gdje se premještaju velike količine protoka na velikim visinama transportiranja.Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Inovativna visokoučinkovita pumpa za najviše stupnjeve ukupne učinkovitosti s glavnim dimenzijama prema EN 733
 • Visokoučinkoviti EC motor klase energetske učinkovitosti IE5 u skladu s IEC-om 60034-30-2
 • Opcionalna sučelja zahvaljujući naknadno ugradivim IF modulima za sabirničku komunikaciju
Opis serije
Stratos GIGA B

Konstrukcija

Visokoučinkovita blok pumpa s motorom EC i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi sa suhim rotorom. Izvedba kao jednostupanjska niskotlačna cirkulacijska pumpa s prirubničkim priključkom i klizno-mehaničkom brtvom.

Primjena

transportiranja ogrjevne vode (prema VDI 2035), hladne vode i smjesa vode i glikola bez abrazivnih tvari u instalacijama grijanja, hladne i rashladne vode.

Oprema / funkcija

Vrste rada

 • Δp-c za konstantni diferencijalni tlak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni tlak
 • PID-Control
 • Rad s izvršnikom (n = konstantan)

Razina ručnog posluživanja

 • Zeleni gumb i zaslon

Manualne funkcije

 • Postavka zadane vrijednosti diferencijalnog tlaka
 • Podešavanje broja okretaja (rad s manualnim podešavanjem)
 • Postavka vrste rada
 • Postavka UKLJ./ISKLJ. pumpe
 • Konfiguracija svih pogonskih parametara
 • Potvrđivanje pogrešaka

Vanjske upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Prednost isklj.”
 • Upravljački ulaz „Vanjska izmjena pumpi” (djeluje samo kod pogona s dvostrukom pumpom)
 • Analogni ulaz 0 – 10 V, 0 – 20 mA za rad s izvršnikom (DDC) i daljinsko namještanje zadanih vrijednosti
 • Analogni ulaz 2 – 10 V, 4 – 20 mA za rad s izvršnikom (DDC) i daljinsko namještanje zadanih vrijednosti
 • Analogni ulaz 0 – 10 V za signal stvarne vrijednosti senzora tlaka
 • Analogni ulaz 2 – 10 V, 0 - 20 mA, 4 – 20 mA za signal stvarne vrijednosti senzora tlaka

Dojavne i prikazne funkcije

 • Skupna dojava smetnje SSM
 • Skupna dojava rada SBM

Razmjena podataka

 • Infracrveno sučelje za bežičnu razmjenu podataka pomoću IR monitora / IR sticka
 • Utično mjesto za IF module (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) za povezivanje na automaciju zgrade

Sigurnosne funkcije

 • Potpuna zaštita motora s integriranom elektronikom okidanja
 • Blokada pristupa

Upravljanje dvostrukim pumpama (2 x pojedinačna pumpa, samo primjena sa spojnicom)

 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje uslijed smetnje)
 • Glavni/rezervni pogon, izmjena pumpi nakon 24 sata
 • Paralelni rad

Ključ tipa

Primjer

Wilo-Stratos GIGA B 40/1-51/4,5

Stratos GIGA

Visokoučinkovita pumpa

B

Blok-izvedba

40

Nazivni promjer DN prirubničkog priključka (za Stratos GIGA B: tlačna strana) [mm]

1-51

1 = najmanja namjestiva visina dobave [m] 51 = najveća namjestiva visina dobave [m]

4,5

Nazivna snaga motora P2 u [kW]

-xx

Varijanta: npr. R1 - izvedba bez senzora diferencijalnog tlaka

Tehnički podatci

 • Dopušteno temperaturno područje medija -20°C do +140°C
 • Mrežni priključak 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Ispunjavanje elektromagnetske kompatibilnosti bez dodatnih mjera:

  • Emitiranje smetnji za stambeno područje prema EN 61800-3:2018
  • Otpornost na smetnje za industrijsko područje prema EN 61800-3:2018
 • Stupanj zaštite IP55
 • Maks. radni tlak 16 bar do +120 °C, 13 bar do +140 °C

Materijali

 • Kućište pumpe i laterna: EN-GJL-250
 • Radno kolo: PPS-GF40
 • Vratilo: 1.4122
 • Klizno-mehanička brtva: AQEGG, ostale klizno-mehaničke brtve na upit

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Upute za ugradnju i uporabu
Dokumenti

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-Kit 2 166 098

Broj artikla 2166098
Izdanje 2016-03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 2
PDF (430 KB)

Wilo-Stratos GIGA Wilo-Stratos GIGA-D Wilo Stratos GIGA B

Broj artikla 2160201
Izdanje 2022-08
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 72
PDF (9 MB)

Stratos GIGA /-D/-B 11-22 kW

Broj artikla 2192489
Izdanje 2022-05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 69
PDF (8 MB)
Popis proizvoda
Broj pronađenih rezultata: 200
Naziv proizvodaKlasa energetske učinkovitosti motoraPriključak cijevi s usisne stranePriključak cijevi s tlačne straneKlizno-mehanička brtvaNazivna snaga motora P2Težina bruto cca mBroj artiklaGrupa GRD
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
0,8 kW
45 kg
2189106
11
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
0,8 kW
45 kg
2189134
11
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
0,8 kW
45 kg
2189302
11
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
0,8 kW
45 kg
2189274
11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,3 kW
45 kg
2189105
11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,3 kW
45 kg
2189133
11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,3 kW
45 kg
2189301
11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,3 kW
45 kg
2189273
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,6 kW
46 kg
2189102
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,6 kW
46 kg
2189130
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,6 kW
46 kg
2189298
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,6 kW
46 kg
2189270
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,9 kW
45 kg
2189104
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,9 kW
45 kg
2189132
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,9 kW
45 kg
2189300
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,9 kW
45 kg
2189272
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,2 kW
46 kg
2189101
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,2 kW
46 kg
2189129
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,2 kW
46 kg
2189297
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,2 kW
46 kg
2189269
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,6 kW
45 kg
2189103
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,6 kW
45 kg
2189131
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,6 kW
45 kg
2189299
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,6 kW
45 kg
2189271
11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,8 kW
46 kg
2189109
11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,8 kW
46 kg
2189137
11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,8 kW
46 kg
2189305
11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,8 kW
46 kg
2189277
11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,9 kW
46 kg
2189100
11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,9 kW
46 kg
2189128
11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,9 kW
46 kg
2189296
11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,9 kW
46 kg
2189268
11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
3,4 kW
47 kg
2189108
11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
3,4 kW
47 kg
2189136
11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
3,4 kW
47 kg
2189304
11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
3,4 kW
47 kg
2189276
11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
3,6 kW
47 kg
2189099
11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
3,6 kW
47 kg
2189127
11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
3,6 kW
47 kg
2189295
11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
3,6 kW
47 kg
2189267
11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
4,4 kW
47 kg
2189107
11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
4,4 kW
47 kg
2189135
11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
4,4 kW
47 kg
2189303
11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
4,4 kW
47 kg
2189275
11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
4,2 kW
53 kg
2189098
11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
4,2 kW
53 kg
2189126
11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
4,2 kW
53 kg
2189294
11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-S1
IE5
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
4,2 kW
53 kg
2189266
11
Stratos GIGA B 32/5-74/11
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
10,6 kW
156 kg
2196173
5
Stratos GIGA B 32/5-74/11-R1
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
10,6 kW
156 kg
2196199
5