Kontakt

Wilo-Stratos GIGA B | Wilo

Wilo-Stratos GIGA B

Maksimalna snaga s najvišom energetskom učinkovitosti.

Vaše prednosti
Wilo-Stratos GIGA B

Maksimalna snaga s najvišom energetskom učinkovitosti.

Wilo-Stratos GIGA B idealna je visokoučinkovita pumpa za primjenu kod grijanja, klime i hlađenja u zgradama gdje se premještaju velike količine protoka na velikim visinama transportiranja.Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Inovativna visokoučinkovita pumpa za najviše stupnjeve ukupne učinkovitosti s glavnim dimenzijama prema EN 733
 • Visokoučinkoviti EC motor klase energetske učinkovitosti IE5 u skladu s IEC-om 60034-30-2
 • Opcionalna sučelja zahvaljujući naknadno ugradivim IF modulima za sabirničku komunikaciju
Opis serije
Stratos GIGA B

Konstrukcija

Visokoučinkovita blok pumpa s motorom EC i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi sa suhim rotorom. Izvedba kao jednostupanjska niskotlačna cirkulacijska pumpa s prirubničkim priključkom i klizno-mehaničkom brtvom.

Primjena

transportiranja ogrjevne vode (prema VDI 2035), hladne vode i smjesa vode i glikola bez abrazivnih tvari u instalacijama grijanja, hladne i rashladne vode.

Oprema / funkcija

Vrste rada

 • Δp-c za konstantni diferencijalni tlak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni tlak
 • PID-Control
 • Rad s izvršnikom (n = konstantan)

Razina ručnog posluživanja

 • Zeleni gumb i zaslon

Manualne funkcije

 • Postavka zadane vrijednosti diferencijalnog tlaka
 • Podešavanje broja okretaja (rad s manualnim podešavanjem)
 • Postavka vrste rada
 • Postavka UKLJ./ISKLJ. pumpe
 • Konfiguracija svih pogonskih parametara
 • Potvrđivanje pogrešaka

Vanjske upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Prednost isklj.”
 • Upravljački ulaz „Vanjska izmjena pumpi” (djeluje samo kod pogona s dvostrukom pumpom)
 • Analogni ulaz 0 – 10 V, 0 – 20 mA za rad s izvršnikom (DDC) i daljinsko namještanje zadanih vrijednosti
 • Analogni ulaz 2 – 10 V, 4 – 20 mA za rad s izvršnikom (DDC) i daljinsko namještanje zadanih vrijednosti
 • Analogni ulaz 0 – 10 V za signal stvarne vrijednosti senzora tlaka
 • Analogni ulaz 2 – 10 V, 0 - 20 mA, 4 – 20 mA za signal stvarne vrijednosti senzora tlaka

Dojavne i prikazne funkcije

 • Skupna dojava smetnje SSM
 • Skupna dojava rada SBM

Razmjena podataka

 • Infracrveno sučelje za bežičnu razmjenu podataka pomoću IR monitora / IR sticka
 • Utično mjesto za IF module (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) za povezivanje na automaciju zgrade

Sigurnosne funkcije

 • Potpuna zaštita motora s integriranom elektronikom okidanja
 • Blokada pristupa

Upravljanje dvostrukim pumpama (2 x pojedinačna pumpa, samo primjena sa spojnicom)

 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje uslijed smetnje)
 • Glavni/rezervni pogon, izmjena pumpi nakon 24 sata
 • Paralelni rad

Ključ tipa

Primjer

Wilo-Stratos GIGA B 40/1-51/4,5

Stratos GIGA

Visokoučinkovita pumpa

B

Blok-izvedba

40

Nazivni promjer DN prirubničkog priključka (za Stratos GIGA B: tlačna strana) [mm]

1-51

1 = najmanja namjestiva visina dobave [m] 51 = najveća namjestiva visina dobave [m]

4,5

Nazivna snaga motora P2 u [kW]

-xx

Varijanta: npr. R1 - izvedba bez senzora diferencijalnog tlaka

Tehnički podatci

 • Dopušteno temperaturno područje medija -20°C do +140°C
 • Mrežni priključak 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
 • Stupanj zaštite IP55
 • Maks. radni tlak 16 bar do +120 °C, 13 bar do +140 °C

Materijali

 • Kućište pumpe i laterna: EN-GJL-250
 • Radno kolo: PPS-GF40
 • Vratilo: 1.4122
 • Klizno-mehanička brtva: AQEGG, ostale klizno-mehaničke brtve na upit

Stanje isporuke

 • Pumpa
 • Upute za ugradnju i uporabu
Preuzimanja

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-Kit 2 166 098

Broj artikla 2166098
Izdanje 2016-03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 2
PDF (430 KB)

Wilo-Stratos GIGA Wilo-Stratos GIGA-D Wilo Stratos GIGA B

Broj artikla 2160201
Izdanje 2020-08
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 72
PDF (9 MB)

Stratos GIGA /-D/-B 11-22 kW

Broj artikla 2192489
Izdanje 2020-04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 74
PDF (9 MB)

Certifikat REACH (dokumenti)

REACH regulation

Izdanje 2021-10
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 2
PDF (162 KB)
Popis proizvoda
Broj pronađenih rezultata: 200
Naziv proizvodaBroj polovaKlasa energetske učinkovitosti motoraPriključak cijevi s usisne stranePriključak cijevi s tlačne straneKlizno-mehanička brtvaNazivna snaga motora P2Težina bruto cca mBroj artiklaGrupa GRD
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
4,2 kW
53 kg
2189098
11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
3,6 kW
47 kg
2189099
11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,9 kW
46 kg
2189100
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,2 kW
46 kg
2189101
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,6 kW
46 kg
2189102
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,6 kW
45 kg
2189103
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,9 kW
45 kg
2189104
11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,3 kW
45 kg
2189105
11
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
0,8 kW
45 kg
2189106
11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
4,4 kW
47 kg
2189107
11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
3,4 kW
47 kg
2189108
11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0
6
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,8 kW
46 kg
2189109
11
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9
6
IE5
DN 65
DN 50
AQ1EGG
1,7 kW
48 kg
2189110
11
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2
6
IE5
DN 65
DN 50
AQ1EGG
1,1 kW
48 kg
2189111
11
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6
6
IE5
DN 65
DN 50
AQ1EGG
0,6 kW
48 kg
2189112
11
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0
6
IE5
DN 65
DN 50
AQ1EGG
3 kW
50 kg
2189113
11
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3
6
IE5
DN 65
DN 50
AQ1EGG
2,2 kW
50 kg
2189114
11
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5
6
IE5
DN 65
DN 40
AQ1EGG
4,8 kW
57 kg
2189115
11
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8
6
IE5
DN 65
DN 40
AQ1EGG
3,8 kW
49 kg
2189116
11
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0
6
IE5
DN 65
DN 40
AQ1EGG
3,1 kW
48 kg
2189117
11
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0
6
IE5
DN 80
DN 65
AQ1EGG
3,4 kW
57 kg
2189118
11
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9
6
IE5
DN 80
DN 65
AQ1EGG
2,2 kW
57 kg
2189119
11
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0
6
IE5
DN 65
DN 50
AQ1EGG
5,4 kW
63 kg
2189120
11
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8
6
IE5
DN 65
DN 50
AQ1EGG
4,1 kW
63 kg
2189121
11
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2
6
IE5
DN 100
DN 80
AQ1EGG
3,7 kW
69 kg
2189122
11
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9
6
IE5
DN 100
DN 80
AQ1EGG
2,3 kW
69 kg
2189123
11
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6
6
IE5
DN 100
DN 80
AQ1EGG
6,1 kW
77 kg
2189124
11
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5
6
IE5
DN 100
DN 80
AQ1EGG
4,8 kW
73 kg
2189125
11
Stratos GIGA B 32/5-74/11
2
IE5
DN 50
DN 32
AQ1EGG
10,6 kW
156 kg
2196173
5
Stratos GIGA B 40/4-51/11
2
IE5
DN 65
DN 40
AQ1EGG
11,2 kW
159 kg
2196174
5
Stratos GIGA B 40/4-58/15
2
IE5
DN 65
DN 40
AQ1EGG
14,6 kW
170 kg
2196175
5
Stratos GIGA B 40/5-70/18,5
2
IE5
DN 65
DN 40
AQ1EGG
17,5 kW
186 kg
2196176
6
Stratos GIGA B 40/6-80/22
2
IE5
DN 65
DN 40
AQ1EGG
21,7 kW
193 kg
2196177
6
Stratos GIGA B 50/3-42/11
2
IE5
DN 65
DN 50
AQ1EGG
11,1 kW
144 kg
2196178
5
Stratos GIGA B 50/4-49/15
2
IE5
DN 65
DN 50
AQ1EGG
15,3 kW
171 kg
2196179
6
Stratos GIGA B 50/4-55/18,5
2
IE5
DN 65
DN 50
AQ1EGG
18,9 kW
176 kg
2196180
6
Stratos GIGA B 50/4-60/22
2
IE5
DN 65
DN 50
AQ1EGG
22,5 kW
182 kg
2196181
6
Stratos GIGA B 65/2-30/11
2
IE5
DN 80
DN 65
AQ1EGG
11 kW
150 kg
2196182
5
Stratos GIGA B 65/3-38/15
2
IE5
DN 80
DN 65
AQ1EGG
15,3 kW
160 kg
2196183
5
Stratos GIGA B 65/4-50/18,5
2
IE5
DN 80
DN 65
AQ1EGG
18,6 kW
182 kg
2196184
6
Stratos GIGA B 65/4-56/22
2
IE5
DN 80
DN 65
AQ1EGG
22,9 kW
191 kg
2196185
6
Stratos GIGA B 80/2-23/11
2
IE5
DN 100
DN 80
AQ1EGG
11,6 kW
165 kg
2196186
6
Stratos GIGA B 80/2-27/15
2
IE5
DN 100
DN 80
AQ1EGG
15,8 kW
175 kg
2196187
6
Stratos GIGA B 80/2-29/18,5
2
IE5
DN 100
DN 80
AQ1EGG
18,3 kW
180 kg
2196188
6
Stratos GIGA B 80/3-32/22
2
IE5
DN 100
DN 80
AQ1EGG
22,5 kW
186 kg
2196189
6
Stratos GIGA B 80/2-25/11
4
IE5
DN 100
DN 80
AQ1EGG
10,7 kW
235 kg
2196190
6
Stratos GIGA B 100/2-20/11
4
IE5
DN 125
DN 100
AQ1EGG
11,1 kW
249 kg
2196191
6
Stratos GIGA B 100/2-24/15
4
IE5
DN 125
DN 100
AQ1EGG
15,2 kW
257 kg
2196192
6
Stratos GIGA B 125/1-15/11
4
IE5
DN 150
DN 125
AQ1EGG
10,5 kW
264 kg
2196195
6
Stratos GIGA B 125/2-18/15
4
IE5
DN 150
DN 125
AQ1EGG
15,5 kW
301 kg
2196196
7