Kontakt

Stratos GIGA 65/4-57/18,5 | Wilo

Stratos GIGA 65/4-57/18,5

Tehnički podatci
Opisni tekst

Visokoučinkovita pumpa u inline izvedbi s EC motorom razreda učinkovitosti IE5 prema IEC 60034-30-2 i elektroničkim prilagođavanjem snage u izvedbi pumpe sa suhim rotorom. Pumpa je izvedena kao jednostupanjska niskotlačna centrifugalna pumpa s prirubničkim priključkom i klizno-mehaničkom brtvom Stratos GIGA koncipiran je poglavito za transportiranje ogrjevne vode (prema VDI 2035), hladne vode i smjesa vode i glikola bez abrazivnih tvari u sustavima grijanja, klimatizacije i rashladnim sustavima.

Izvedba:

 • Jednostupanjska niskotlačna centrifugalna pumpa s nepodijeljenim vratilom u blok izvedbi
 • Spiralno kućište u izvedbi inline (usisni i tlačni nastavak s istim prirubnicama u jednoj liniji)
 • Prirubnica PN 16 - bušena prema EN 1092-2
 • Priključci za mjerenje tlaka (R 1/8) za dograđeni senzor diferencijalnog tlaka (Izvedba ...-R1 bez senzora diferencijalnog tlaka)
 • Kućište pumpe i prirubnica motora serijski s katodnim premazom
 • Klizno-mehanička brtva za transportiranje vode do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuštene su primjese glikola masenog udjela od 20 % do 40 %. Kod mješavina voda/glikol s volumnim udjelom glikola > 40 % do maks. 50 % i temperaturom medija od > +40 °C do maks. +120 °C, ili kod medija koji nisu voda mora se predvidjeti neka alternativna klizno-mehanička brtva.
 • Priključni naponi: 3~480 V ±10% 50/60 Hz; 3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10% 50/60 Hz

Dodatna oprema:

 • Konzole za pričvršćivanje na temelj
 • Ugradni sklopovi senzora diferencijalnog tlaka 0 – 10 V za pumpe u izvedbi ...–R1
 • IR monitor
 • IR stick
 • IF modul PLR
 • IF modul LON
 • IF modul Modbus
 • IF modul BACnet
 • IF modul CAN

Serijska oprema:

 • Razina posluživanja sa zelenim gumbom za:
  • Pumpa uklj./isklj.
  • Odabir vrste regulacije: Δp-c (diferencijalni tlak konstantan), Δp-v (diferencijalni tlak varijabilan), PID regulacija, n-constant (izvršnik)
  • Namještanje zadane vrijednosti odn. broja okretaja
  • Konfiguracija pogonskih parametara
  • Potvrđivanje pogrešaka
 • Zaslon pumpe za prikaz:
  • Vrsta regulacije
  • Zadane vrijednosti (npr. diferencijalnog tlaka ili broja okretaja)
  • Dojava pogreške i upozorenja
  • Stvarnih vrijednosti (npr. potrošnje struje, stvarne vrijednosti osjetnika)
  • Pogonskih podataka (npr. radnih sati, potrošnje energije)
  • Podataka o stanju (npr. stanju SSM i SBM releja)
  • Podataka o uređaju (npr. naziva pumpe)
  • Vrsta rada (samo u pogonu s dvostrukom pumpom: glavni/rezervni pogon, paralelni pogon)
  • Status korekcije vrijednosti tlaka

Dodatne funkcije:

 • Analogna sučelja 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, integrirano upravljanje dvostrukim pumpama, dva dojavna releja koji se mogu konfigurirati za dojave rada i smetnje, ponašanje pogrešaka, koje se može konfigurirati, primjereno za primjene u grijanju i klimatizaciji, blokada pristupa na pumpi, integrirana potpuna zaštita motora (KLF) s elektronikom okidanja, serijski provrti za odvod kondenzata u kućištu motora (zatvoreni prilikom isporuke), IR sučelje za bežičnu komunikaciju s poslužnim i servisnim uređajem Wilo-IR monitorom i Wilo-IR štapićem, utično mjesto za Wilo IF module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON za uvezivanje na automaciju zgrade.
Pogonski podatci
temperatura medija T -20 °C
temperatura okoline T 0 °C
Maksimalni radni tlak PN 16 bar
Uputa za dimenzioniranje od 16 bara do 120 °C, od 13 bara do 140 °C
Indeks minimalne učinkovitosti (MEI) 0.4
Podatci o motoru
Klasa energetske učinkovitosti motora IE5
Emitiranje smetnji EN 61800-3
Otpornost na smetnje EN 61800-3
Mrežni priključak 3~380 V, 50/60 Hz
Nazivna snaga P2 19600 W
Broj okretaja maks. nmax 2980 1/min
Nazivna struja IN 31,8 A
Klasa izolacije F
Stupanj zaštite motora IP55
Zaštita motora
Materijali
Kućište pumpe 5.1301/EN-GJL-250, KTL premaz
Radno kolo Lijevano željezo
Vratilo nehrđajući čelik
Brtva vratila AQ1EGG
Laterna 5.1301/EN-GJL-250, KTL premaz
Dimenzije montaže
Priključak cijevi s usisne strane DN 65
Priključak cijevi s tlačne strane DN 65
Ugradna dužina l0 475 mm
Informacije o plasmanu naručivanja
Proizvod Wilo
Naziv proizvoda Stratos GIGA 65/4-57/18,5
Težina neto cca m 163 kg
Broj artikla 2191918
Preuzimanja

Upute za ugradnju i uporabu

Stratos GIGA /-D/-B 11-22 kW

Broj artikla 2192489
Izdanje 2020-04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 74
PDF (9 MB)

Brošura certifikacija

IL, DL, BL, IL-E, BL-E, DL-E, IPL, DPL, IPL-N, DPL-N, IP-Z, IP-E, DP-E, IPH, Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA-B

Broj artikla 2209010
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj stranica 44
PDF (5 MB)
BIM/CAD