Kontakt

Wilo-TP Control | Wilo

Wilo-TP Control

Automatski više sigurnosti i učinkovitosti pri biološkom tretmanu otpadnih voda.

Vaše prednosti
Sewage treatment control Wilo-TP Control

Automatski više sigurnosti i učinkovitosti pri biološkom tretmanu otpadnih voda.

Pri svakodnevnom radu postrojenja jedan dan ne sliči drugome. Neredovitosti u dovodu nastaju sezonski zbog industrijskih uključenja i isključenja kao i zbog posebnih događaja poput nesreća. Te neredovitosti izazov su za svakoga korisnika uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Novim upravljanjem uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Wilo-TP Control rukovatelj dobiva pouzdano logičko upravljanje koje se temelji na pravilima, što olakšava svakodnevni rad.


Osobitosti / prednosti proizvoda

• Inovativno upravljanje individualno konfigurirano na svaki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – shematičko vizualiziranje za savršeni pregled

• Olakšanje radne svakodnevice i više udobnosti za operatera postrojenja

• Trajni nadzor značajke otpadne vode i koraci obrade – dnevno protokoliranje događaja i dugoročno upravljanje procesnim podacima

• Povišenje sigurnosti pri radu putem ranog otkrivanja unutarnjih i vanjskih čimbenika utjecaja

• Jednostavni i pregledni prikaz svih podataka relevantnih za proces

• Dnevno protokoliranje događaja i osiguranje podataka procesa dulje vrijeme

• Automatska prilagodba stanja pogona tehnologije strojeva pri neredovitostima u dovodu i time optimalno međusobno usklađena tehnologija strojeva

• Izbjegavanje vrhova i regulacija razlike opterećenja bez ručnoga zahvata

• Stalni nadzor i brza lokalizacija smetnji

• Proporcionalna primjena energije za postizanje optimalnih rezultata čišćenja i najboljih značajki mulja

• Mogućnost zrcaljenja podataka u oblaku

• Sigurni prijenos podataka i daljinski nadzor putem Etherneta ili Profineta, drugi sustavi sabirnica opcionalno na upit

Opis serije

Konstrukcija

Sveobuhvatno i automatizirano upravljanje uređajem za pročišćavanje otpadnih voda

Primjena

Novo upravljanje uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Wilo-TP Control nadzire i upravlja gotovo svim postupcima relevantnim za procese u komunalnim i industrijskim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Time to upravljanje koje se temelji na pravilima ujedinjuje tri najvažnija aspekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u jednoj primjeni: Automatiziranje procesa, sigurnost procesa i dokumentacija procesa. Time rukovatelj dobiva pouzdano upravljanje postrojenjem koje se temelji na pravilima, što olakšava svakodnevni rad.

Oprema/funkcija

Ovisno o odabranoj procesnoj tehnologiji upravljanje je pojedinačno postavljeno na svaku primjenu. Kao temelj za izlaz prenosi se kvaliteta otpadne vode s obzirom na parametar kisika, redoks potencijala, temperature, pH vrijednosti, vodljivosti i zamućenja koji su preneseni s pomoću senzora na upravljanje i izjednačeni s unaprijed parametriranim podacima. Pri odstupanjima sustav automatski djeluje tako da različiti stupnjevi rukovanja u biološkom pročišćavanju otpadne vode poput nitrifikacije i denitrifikacije, postupaka punjenja, transporta povratnoga mulja, postupaka dekantiranja, uklanjanja viška mulja, kao i dodatka sredstava za taloženje i pomoćnih materijala koji su međusobno optimalno usklađeni.

Upravljanje uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Wilo-TP Control regulira složeno međudjelovanje bioloških, kemijskih, hidrauličkih, kao i strojnih i kontrolno-tehnoloških komponenti uvijek za optimalna stanja procesa. To jamči najbolji mogući rad postrojenja i olakšava radnu svakodnevicu na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Inovativni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda potpuno su dostavili i instalirali stručnjaci Wilo, uključujući komponente softvera i hardvera. Puštanje u pogon, test funkcija i optimizacija postrojenja zaokružuju spektar usluga Wilo. Nadalje, upravljanje se može povezati i u postojećim sustavima za vođenje procesa.

Оpseg isporuke

  • Uklopni ormar od plemenitog čelika s glavnom sklopkom, osiguranjem, Comfort Touch Panelom i Linux-Serverom s Linux Mint Debian 2.0
  • Softver s grafičkom upravljačkom pločom
  • Mjerenje i optimiziranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Mjerni uređaji i senzori ne pripadaju opsegu isporuke TP-Controla

Opis/konstrukcija

Wilo-TP Control kompaktni je sustav SCADA za upravljanje uređajima za pročišćavanje otpadnih voda najrazličitijih veličina i konstrukcija. Povezuje visoku sigurnost podataka i procesa s udobnosti automatiziranja postrojenja i maksimalnim pregledom podataka stanja postrojenja. Sustav se sastoji od sljedećih komponenti:

  • Miras-upravljanje
  • Touch Panel ili PC-Client za posluživanje
  • SPS-upravljanje
  • Baza podataka Aquadat

Miras-upravljanje

Sustav Miras upravljanje je koje se temelji na pravilima za primjenu u svim procesnim koracima uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Upravlja postupcima relevantnima za procese npr. ciklusima ventilacije, transportom povratnoga mulja, uklanjanjem viška mulja, dodavanjem sredstava za taloženje i pomoćnih sredstava kao i posebnim središnjim pročišćavanjem vode ovisno o parametrima specifičnima za postrojenje i procese. U uređajima za pročišćavanje otpadnih voda s procesom SBR Miras utvrđuje sve korake procesa ciklusa i pritom može fleksibilno reagirati na stanje procesa postrojenja. Ovdje se i posebni događaji poput kiše ili preopterećenja uzimaju u obzir. Time se nadziru i optimiraju rezultati isteka.

Nadalje sustav Miras može izračunati dodatne analogne vrijednosti kao „Pomične srednje vrijednosti“ ili „Prognostičke vrijednosti“. Tako mogu djelovati procesna stanja kao analogne vrijednosti upravljanja. Svi su parametri zabilježeni i stoje na raspolaganju za upravljanje postrojenjem specifično za proces kao i za kasnije procjenjivanje stanja procesa. Spremanje se odvija u intervalu od 30 sekundi, mogući su kraći intervali. Analogne vrijednosti spremaju se s točnosti od 15 bita. Pojedinačni rezultati mogu se izuzeti od spremanja ili se spremiti u drugom intervalu. Sveobuhvatnim spremanjem mogu se nadzirati postupci upravljanja na različitim dubinama. Time je i razumljivo zašto je došlo do zahvata u upravljanju.

Sustav Miras omogućuje osim toga izračun virtualnih parametara stanja. Time se vremenski ograničeni kvarovi mogu kompenzirati senzorima. Utvrđenim prioritetima sustav računa srednji put do osiguranja procesa. Nadalje se mogu ostvariti iznimno veliki i fleksibilni regulacijski rasponi. To dopušta regulaciju za razliku u opterećenju do populacijskog ekvivalenta od 100 000 bez ručnog zahvata.

Nadalje sustav Miras omogućuje energetski optimirani pogon uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Kako bi se izbjegli vrhovi struje i izravnale vrijednosti isteka može se primjerice asinkrono pokretati više aeracija ili SBR reaktora, koji su i vremenski ograničeni.

Vizualizacija se odvija površinom MIRVIS. Kombinira pregled postupka s povezanim prikazom krivulje analognih vrijednosti s digitalnim događajima tijekom vremena.

Sustav Miras sustav je koji se temelji na pravilima, na osnovi konfiguracije. To nije sustav koji uči sam. Novi regulacijski algoritmi moraju se konfigurirati po potrebi.

Instalacija softvera odvija se na poslužitelju Linux. Za što je moguće višu sigurnost procesa softver se sastoji od više manjih programa koji rade u pozadini. Svi programi redovito moraju komunicirati s master programom (čuvarom). Ako ne postoji komunikacija programa, program se ponovno pokreće. Master program mora komunicirati ponovno s upozornim uređajem hardvera. Ako nema te komunikacije, poslužitelj se pokreće ponovno. Za optimizaciju samosigurnosti poslužitelja procesna temperatura i broj okretaja ventilatora poslužitelja predstavljeni su i u vizualiziranju. Za kritična područja moraju se odrediti protumjere ili alarmi.

Touch Panel ili PC-Client za posluživanje

Kako bi se posluživanje oblikovalo što je moguće više prilagođeno korisnicima, na izboru stoje dvije mogućnosti:

  • U najjednostavnijem slučaju primjenjuje se Siemens TP1500 Comfort kao HMI. Panel je opremljen WinCC TIA Portalom. Programiranje se odvija Step 7 TIA Portalom. Time Wilo-TP Control izjednačava na najmanjem prostoru učinkovito upravljanje procesima jednostavnim korisničkim sučeljem.
  • Instalacija WinCC ili WinCC Open Architecture na poslužitelj s dodatnim radnim mjestima za klijente za vrlo opširna korisnička sučelja.

SPS-upravljanje

Unutarnje se upravljanje odvija putem Siemens SPS CPU 1513_1 PN s programiranjem Step 7 TIA Portal. Sve priključene komponente (senzorika, uređaji, ventilacija…) povezane su kao decentralizirana periferija s ET200SP preko Profineta. Dodatno se putem drugih komunikacijskih modula mogu povezati daljnji tipovi sabirnica (npr. ProfiBus, ModBus…). Stoga je unutarnja konstrukcija zadržana kompaktno. Kao ožičenje mora se izvesti samo mreža.

Aquadat

Softver Aquadat baza je podataka za spremanje pogonskih podataka i laboratorijskih nalaza. Ovime se obrađuju podaci iz SPS-a, korisničke površine kao i sustava Miras. Usto se ručni unosi u bazi podataka odvijaju spremaju i prenose sustavu Miras. Program radi u pozadini. Odgovarajući unosi i područja provode se Aquadat-Editorom u Windowsu ili Linuxu.

Aquadat na profesionalnoj bazi podataka SQL „Firebird“ temelji slobodni multiplatformni softver, koji se može upotrebljavati na brojnim sustavima Windows, Linux ili Mac. Konfiguriranje se odvija putem baze podataka SQL i prilagođava se prema željenoj primjeni specifičnoj za korisnike. Za to Aquadat može izdavati sve podatke iz baze podataka SQL za pripremanje izvješća kao izvoz u Excel za izradu odgovarajućih dnevnih, tjednih ili mjesečnih izvješća.