traži
Kontakt
E-mail
Izrada kataloga
Moji omiljeni
Usporedba proizvoda
Wilo-VeroTwin-DP-E | Wilo
Vaše prednosti
Wilo-VeroTwin DP-E

Osobitosti / prednosti proizvoda

 • Ušteda energije zahvaljujući integriranoj elektroničkoj regulaciji učina
 • Opcionalna sučelja zahvaljujući naknadno ugradivim IF modulima za sabirničku komunikaciju
 • Jednostavno rukovanje zahvaljujući tehnologiji zelenog gumba i zaslonu
 • Integrirani menadžment duplih pumpi
 • Integrirana potpuna zaštita motora (KLF) s elektronikom okidanja

Opis serije
VeroTwin-DP-E

Konstrukcija

Elektronički regulirana dupla pumpa sa suhim rotorom Inline izvedbe s prirubničkim priključkom i automatskim prilagođavanjem učina

Primjena

transportiranja ogrjevne vode (prema VDI 2035), hladne vode i smjesa vode i glikola bez abrazivnih tvari u instalacijama grijanja, hladne i rashladne vode.

Oprema / funkcija

Vrste rada

 • Δp-c za konstantni diferencijalni tlak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni tlak
 • PID-Control
 • Rad s izvršnikom (n = konstantan)

Razina ručnog posluživanja

 • Zeleni gumb i zaslon

Manualne funkcije

 • Postavka zadane vrijednosti diferencijalnog tlaka
 • Podešavanje broja okretaja (rad s manualnim podešavanjem)
 • Postavka vrste rada
 • Postavka UKLJ./ISKLJ. pumpe
 • Konfiguracija svih pogonskih parametara
 • Potvrđivanje pogrešaka

Vanjske upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Prednost isklj.”
 • Upravljački ulaz „Vanjska izmjena pumpi” (djeluje samo kod pogona s dvostrukom pumpom)
 • Analogni ulaz 0 – 10 V, 0 – 20 mA za rad s izvršnikom (DDC) i daljinsko namještanje zadanih vrijednosti
 • Analogni ulaz 2 – 10 V, 4 – 20 mA za rad s izvršnikom (DDC) i daljinsko namještanje zadanih vrijednosti
 • Analogni ulaz 0 – 10 V za signal stvarne vrijednosti senzora tlaka
 • Analogni ulaz 2 – 10 V, 0 - 20 mA, 4 – 20 mA za signal stvarne vrijednosti senzora tlaka

Dojavne i prikazne funkcije

 • Skupna dojava smetnje SSM
 • Skupna dojava rada SBM

Razmjena podataka

 • Infracrveno sučelje za bežičan prijenos podataka pomoću IR monitora / IR sticka
 • Utično mjesto za IF module (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) za povezivanje na automaciju zgrade

Sigurnosne funkcije

 • Potpuna zaštita motora s integriranom elektronikom okidanja
 • Blokada pristupa

Upravljanje dvostrukim pumpama (dvostruka pumpa, odnosno 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje uslijed smetnje)
 • Glavni/rezervni pogon, izmjena pumpi nakon 24 sata
 • Paralelni rad
 • Paralelni rad (uključenje i isključenje pod vršnim opterećenjem s optimiranim stupnjem iskorištenja)

Ključ tipa

Primjer

DP-E 40/160-4/2-R1

DP-E

Inline dupla pumpa s elektroničkom regulacijom

40

Nazivni promjer DN cijevnog priključka

160

Nazivni promjer radnog kola

4

Nazivna snaga motora P2 u kW

2

Broj polova

R1

Izvedba bez osjetnika

Tehnički podatci

 • Dopušteno temperaturno područje od -20 °C do +120 °C
 • Mrežni priključak
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz
  • 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz
  • 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Ispunjavanje elektromagnetske kompatibilnosti bez dodatnih mjera:

  • Emitiranje smetnji za stambeno područje prema EN 61800-3:2018
  • Otpornost na smetnje za industrijsko područje prema EN 61800-3:2018
 • Stupanj zaštite IP55
 • Nazivni promjer od DN 32 do DN 80
 • Maks. radni tlak 10 bara (specijalna izvedba: 16 bara)

Materijali

 • Kućište pumpe i laterna: EN-GJL-250
 • Radno kolo: PPO-GF30
 • Osovina: 1.4021
 • Klizno-mehanička brtva: AQEGG; ostale klizno-mehaničke brtve na upit

Konstrukcija

Jednostupanjska niskotlačna dupla pumpa Inline izvedbe s

 • preklopnom zaklopkom
 • klizno-mehaničkom brtvom
 • prirubničkim priključkom
 • pogonom s integriranom elektroničkom regulacijom broja okretaja

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Upute za ugradnju i uporabu

Opcije

 • Varijanta …-R1 bez senzora diferencijalnog tlaka
 • Varijanta …-H5 s kućištem PN 16 (uz nadoplatu)
 • Varijanta …-S1/-S2 s posebnim klizno-mehaničkim brtvama (S2 uz nadoplatu)

Dodatna oprema

 • 3 konzole s materijalom za učvršćivanje za postavljanje na temelje
 • Slijepi nastavak za kućište duplih pumpi
 • IR monitor, IR-Stick
 • IF modul PLR za uvezivanje na PLR/ konvertor sučelja
 • IF modul LON za uvezivanje na LONWORKS mrežu
 • IF modul BACnet
 • IF modul Modbus
 • IF modul CAN
 • Regulacijski sustav VR-HVAC
 • Regulacijski sustav CCe-HVAC
 • Regulacijski sustav SCe-HVAC
 • Davač diferencijalnog tlaka (DDG)
Dokumenti

Upute za ugradnju i uporabu

Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E

Broj artikla 2144990
Izdanje 2017-11
Broj stranica 236
Jezik de, en, fr, nl
PDF (21 MB)

Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E

Broj artikla 2144989
Izdanje 2017-11
Broj stranica 65
Jezik hr
PDF (6 MB)

Priručnik za planiranje

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Broj artikla Wilo515021
Izdanje 2021-12
Broj stranica 24
Jezik en
PDF (7 MB)

Brošura certifikacija

Wilo-VeroLine-IP-E, Wilo-VeroTwin-DP-E, Wilo-VeroLine-IPL, Wilo-VeroTwin-DPL, Wilo-VeroLine-IPL-N, Wilo-VeroTwin-DPL-N, Wilo-VeroLine-IPH, Wilo-BM/BM-B/BM-S, Wilo-VeroLine-IP-Z

Broj artikla 2216679
Izdanje 2022-11
Broj stranica 60
Jezik Jezično neutralno
PDF (22 MB)

Referentna lista

Referentni list (engleski) – Energetika – Elektrana Anpara, Anpara, India, 2014

Broj stranica 2
Jezik en
PDF (2 MB)

CE

CE 2117830-06

Broj stranica 6
Jezik Jezično neutralno
PDF (217 KB)