Drenažas ir nuotekos

Stiprus partneris, tiekiantis efektyvią ir aplinką tausojančią nuotekų techniką

Pastaraisiais metais smarkiai išaugo siurblių ir siurbimo sistemų, ypač skirtų nevalytų nuotekų pumpavimui, paklausa. Tai daugiausia lemia urbanizacija ir vandens trūkumas visame pasaulyje. Pradinės sąlygos keičiasi, kietųjų dalelių kiekis nuotekose yra padidėjęs, be to, jos ilgesnį laiką būna nuotekų tinkle. Dėl to operatoriams yra ypač svarbios siurblių eksploatacijos ciklo sąnaudos, susijusios su jų įsigijimu, technine priežiūra, gedimais ir remontu.

Dėl daugiametės patirties nuotekų technikos projektavimo srityje galime užtikrinti sklandų procesų įgyvendinimą ir patikimus sistemų sprendimus. Nesvarbu, ar tai (nešvaraus) vandens siurbimas, maišymas, vėdinimas, filtravimas ar dezinfekavimas, galėsime pasiūlyti patikimą ir energiją taupantį sprendimą iš plataus mūsų gaminių ir sistemų sprendimų sąrašo. „Wilo“ siurbliai, atsižvelgiant į poreikius, debitą ir spūdį, gali būti naudojami įvairiausioms terpėms, pvz., nuotekoms, dumblui ir nešvariam vandeniui, taip pat abrazyvinėms arba pluošto turinčioms terpėms, pumpuoti. Ypatingą dėmesį skiriame tam, kad mūsų įrengimai kuo mažiau susidėvėtų ir būtų pagaminti iš patikimų konstrukcinių dalių.

Mūsų veiksmingi sprendimai tam, kad būtumėte ramūs

Visuose pastatuose ir namų ūkiuose visame pasaulyje susidaro nuotekų, kurios turi būti patikimai šalinamos, kad atitiktų higienos normas ir būtų išvengta nemalonaus kvapo. Štai kodėl efektyvi pastatų technika naudojama visur, kur nuotekų negalima išpilti tiesiai į kanalizaciją. Kalbant apie būsimas technologijas ir nuotekų sąvokas, reikia atsižvelgti į šiuos principus:

  • Teršalų patekimo į nuotekas mažinimas
  • Nuotekų skiedimo mažinimas (pašalinis vanduo)
  • Nuotekų srautų (lietaus vandens, drenažo ir nuotekų) atskyrimas
  • Nuotekų apdorojimas (valant nuotekas gautų atliekų kiekio mažinimas)
  • Nuotekų srautų (paplavų, šlapimo ir t. t.) naudojimas

Todėl planuotojai ir operatoriai, numatydami būsimas nuotekų sistemų koncepcijas, turi atsižvelgti į platesnę perspektyvą, kad, paisant žmonių ir aplinkos interesų, būtų toliau gerinamas sąnaudų ir naudos santykis.

Mūsų efektyvūs sprendimai daugiausia naudojami šiose taikymo srityse:


Drenažas ir apsauga nuo potvynių

Nuotekų surinkimas ir perpumpavimas


Nuotekų apdorojimas