Drenažas

Visur, kur žmonės gyvena pastatuose, kaupiasi nuotekos, kurias galima priskirti nutekamųjų ir lietaus vandenų kategorijoms. Nutekamieji vandenys paprastai nukreipiami tiesiai į kanalizaciją, o paskui apdorojami nuotekų valymo stotyje, kad vėl grįžtų į vandens ciklą. Tuo tarpu lietaus vanduo gali būti nukreiptas į atskirą arba mišrią sistemą, kartu su nutekamaisiais vandenimis. Pastatų savininkams ir valdytojams visuomet patariama kartu su specialistu parengti drenažo projektą, kad vėliau netektų susidurti su nemaloniais siurprizais.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Norint, kad drenažo įrenginiai ilgai ir gerai funkcionuotų, kai kurie jų elementai, kaip antai, nuotekų perpumpavimo, atgalinio nuotėkio blokavimo įrenginiai bei vamzdynai turi būti reguliariai prižiūrimi ir valomi. Po gausių kritulių rūsiai dažniausiai užliejami todėl, kad drenažo įrenginiuose nėra įmontuoti uždaryto vožtuvai. Kadangi gana nemaža dalis

pastatuose įrengtų nutekamųjų vamzdžių yra nesandarūs arba tokiais tampa laikui bėgant, rekomenduojame reguliariai tikrinti jų sandarumą, kad jūsų nuotekų perpumpavimo įrenginys nepumpuotų nuotekų į mūrą ir būtų išvengta didžiulės žalos. Aukščiausios kokybės siurblių sistemų gamintojas „Wilo“ mielai jus pakonsultuos ir suteiks kliento poreikiams pritaikytas paslaugas bei pasiūlys visa apimančius sisteminius sprendimus.

Žemės sklypų ir pastatų drenažas

Dauguma gyventojų sklandžiai funkcionuojančią nuotekų šalinimo sistemą laiko savaime suprantamu dalyku. Pastatų bei žemės sklypų kanalizacijos įrenginių svarba dažniausiai suvokiama tik tuomet, kai vanduo tinkamai nebenuteka.

Problemos nuotekų šalinimo įrenginiuose dažniausiai kyla dėl pažeistų ar sulūžusių vamzdžių, dėl ko nuotekos ir erozijos paveikta dirva gali patekti į gruntinius vandenis. O tai užteršia vandenį ir stipriai padidina valymo sąnaudas, nes dėl to nuotekų valymo įrenginiuose pailgėja siurblių veikimo laikas. Po gatvėmis esančios žemės erozijos ir išplovos atveju, gali kilti pavojus netoliese esančiai infrastruktūrai. Todėl žemės savininkai privalo išlaikyti deramą drenažo įrenginių būklę. Jei reikia patarimų eksploatacijos klausimais ir techninio aptarnavimo, mes, kaip kompetentingi partneriai, visuomet mielai jums padėsime.

Drenažo įrenginių taikymo sritys

Drenažo įrenginiai naudojami tiek privačiuose namų ūkiuose ir valdose, tiek visuomeninėse įstaigose. „Wilo" nutekamojo vandens siurbliai daugybę metų sėkmingai naudojami civilinės inžinerijos, pastatų statyboje, parkuose ir kraštovaizdžio draustiniuose bei sporto kompleksuose. Be to mūsų siurbliai naudojami vandens išgavimui iš ežerų bei upių, ir nusausinimui įvairiose drenažo sistemose.

Entwässerung Regenwasserentsorgung