Nuotekų apdorojimas

Puikus vandens išteklių atnaujinimas

Turint omenyje klimato kaitą, mažas energijos suvartojimas – labiausiai rinką jaudinantis klausimas. Didėja spaudimas dėl savikainos savivaldybių ir privatiems komunalinių paslaugų teikėjams. Iššūkiai didėja. Tai susiję, be kita ko, su didėjančiu kietųjų medžiagų kiekiu nuotekose, griežtėjančiu reglamentavimu ir griežtesniais teisiniais reikalavimais. Šiuo atžvilgiu „Wilo“ – tai partneris, kuriuo galite pasikliauti visose srityse. Šiandien beveik savaime suprantama yra tai, kad vertingą išteklių, vandenį, reikia naudoti taupiai, tačiau dėl to padidėja kietųjų medžiagų kiekis nuotekose. Dėl to vis sudėtingesnis tampa žaliavinio vandens pumpavimas. „Wilo“ visame pasaulyje garsus aukščiausios klasės vokiečių inžinerijos tradicijomis. „Wilo“ siurbliai ir sistemos komunaliniam nuotekų apdorojimui nustato naujus techninės galios ir efektyvumo standartus. Aplinkosaugos ir išteklių išsaugojimo srityse būtent nuotekų apdorojimui tenka svarbus vaidmuo.

Pažangūs nuotekų apdorojimo ciklo sprendimai

Nuo planavimo ir išdėstymo iki eksploatacijos pradžios ir techninės priežiūros: Mūsų ekspertai asmeniškai palaiko jus visais projekto etapais. „Wilo“ sistemos ir gaminių sprendimai apibrėžia naujus techninio našumo, ekonomiškumo, patikimumo ir ilgo naudojimo laiko standartus.

Teikiame pagalbą, kai įgyvendinami šie jūsų projektai

  • Lietaus vandens sulaikymo baseinai
  • Įleidimo siurbliai
  • Mechaninis valymas ir pirminis valymas
  • Biologinis valymas
  • Biologinis valymas naudojant MBBR
  • Antrinis nusodinimas, išleidimo siurbliai ir dumblo apdorojimas