Control EC-L

Konstrukcinės serijos aprašymas

Ypatybės/gaminio privalumai

 • Patikimas iki trijų siurblių valdymas ir kontrolė naudojant įvairias stebėsenos ir įspėjimo funkcijas
 • Lankstus pripildymo lygio matavimas naudojant lygio jutiklį, slėgio jutiklį arba plūdinius jungiklius
 • Įrenginio saugumo padidinimas, kai valdant siurblius sprogiojoje aplinkoje naudojamos išplėstinės stebėsenos funkcijos pasitelkiant „Ex–Modus“ (aparatinės ir programinės įrangos pusėje)
 • Paprasta techninė priežiūra naudojantis ikonomis valdoma raidine skaitmenini meniu „Raudonojo mygtuko“ technologija
 • Darbinę būseną galima atkuri bet kada ir padidinamas patogumas šiuo tikslu užtikrinant integravimą, kuriam naudojama „Modbus“ arba GSM (pasirenkamoji įranga) į nuotolinę stebėsenos sistemą)
 • Lankstus montavimas. Universalusis įjungimas į kintamosios ir nuolatinės srovės tinklą ir platus eksploatavimo temperatūros intervalas nuo -30 °C iki +60 °C
 • Universalusis naudojimas tiekiant vandenį ir utilizuojant nuotekas, taip pat skirtas siurbliams sprogiojoje aplinkoje
 • Išplėstinė įrenginio kontrolė naudojant pavienius eksploatavimo pranešimus ir trikčių pranešimus, pagal pageidavimą galima taikyti nutrūkus maitinimui
 • Padidintas eksploatavimo saugumas, užtikrinamas naudojant atskirąjį lygio nustatymą, skirtą aukštam vandens lygiui ir apsaugai nuo sausosios eigos

Įranga/funkcija

Funkcijos

 • Du skirtingi darbo režimai plataus spektro taikymo sričiai:
  • Darbo režimas „Ištuštinimas“: Nuotekų šachtų išleidimui
  • Darbo režimas „Pripildyti“: Vandens talpyklų ir cisternų pripildymui
 • Reguliuojama apsauga nuo perkrovos
 • Šiluminės variklio apsaugos įtaisas
 • Trumpalaikio siurblių įsijungimo (Pumpen-Kick) funkcija
 • Nustatoma užlaikymo trukmė
 • Automatinis siurblių apsikeitimas (valdiklis 2 arba 3 siurbliams)
 • Veikimo laiko optimizavimas (valdiklis 2 arba 3 siurbliams)
 • Rezervinis siurblys (valdiklis 2 arba 3 siurbliams)
 • Automatinis persijungimas dėl gedimo (valdiklis 2 arba 3 siurbliams)
 • Sukimosi krypties kontrolė
 • Perpylimo pavojaus signalas su priverstiniu prijungto siurblio (-ių) išjungimu
 • Apsauga nuo sausosios eigos
 • Klaidų atmintinės 10 klaidų pranešimų, įskaitant sutrikimo pobūdį
 • Darbo režimas „Ex“, skirtas „Ex“ programoms įkelti

Įranga

 • Esamos darbo režimo būklės ir duomenų bei gedimų rodymui skystųjų kristalų monitoriuje ir su šviesos diodais (LED)
 • Simboliais paremtas meniu valdymas
 • Darbo režimo ir valdymo nustatymas virš valdymo mygtuko
 • Pagrindinis jungiklis (priklausomai nuo modelio)
 • Nuotolinis valdymas per ModBus
 • Integruotas aliarmo zumeris
 • „Ex“ versija skirta tiesioginiam jutiklių prijungimui sprogioje aplinkoje

Modelio kodo paaiškinimas

pvz.:

Wilo-Control EC-L 1x12A-T34-DOL-WM-EMS-IPS

Control

Valdiklis

EC

Konstrukcinė serija „Easy Control“

L

„Lift“ – modelis vandens perpumpavimui

1

Prijungiamų siurblių skaičius

12A

Maksimali nominali srovė vienam siurbliui

T34

Maitinimo įtampa: M = 1~220-230 V, 50/60 Hz T4 = 3~380-400 V, 50/60 Hz 34 = išorinio laido įtampa, pvz., 380 – 400 V

DOL

Paleidimo būdas: Tiesioginis įjungimas

WM

Montavimo būdas: Montavimas prie sienos

EMS

Be pagrindinio jungiklio

IPS

Vidinis slėgio jutiklis tiesioginiam panardinamojo korpuso jungimui

Techniniai duomenys

 • Maitinimo įtampa: 1~220-230 V, 50/60 Hz arba 3~380-400 V, 50/60 Hz
 • Maksimali vardinė galia P2 vienam siurbliui: 4 kW
 • Maksimali vardinė srovė IN vienam siurbliui: 12 A
 • Prijungtų siurblių įjungimo būdas: Tiesioginis
 • Valdymo įtampa: 24 VDC
 • Aplinkos / darbinė temperatūra: -30…+50 °C
 • Sandėliavimo temperatūra: -30…+60 °C
 • Maks. santyk. oro drėgnis: 90 %, nesikondensuojantis
 • Korpuso medžiaga: polikarbonatas, atsparus UV spinduliuotei
 • Apsaugos klasė: IP54
 • Elektros sauga: Taršos laipsnis II

Aprašymas/konstrukcija

Mikrovaldikliu valdomas perjungimo įtaisas nuo lygio priklausomam vienam, dviem arba trims panardinamiesiems siurbliams valdyti su analoginiais ir skaitmeniniais signalų daviliais. Atskiri parametrai įvedami jungimo mygtuku naudojant simbolių meniu.

Įėjimai

 • 1 x analoginis glaudusis įvadas 4 – 20 mA lygio valdymui su lygio jutikliu, 1 – 3 siurbliams valdyti
 • 2 x (1 siurbliui) arba 3 x (2 siurbliams) skaitmeniniai įvadai lygio valdymui su plūdiniu jungikliu
 • 1 x skaitmeninis įvadas esant per mažam vandens kiekiui su plūdiniu jungikliu (apsauga nuo sausosios eigos)
 • 1 x skaitmeninis įvadas signalui apie perpylimą su plūdiniu jungikliu (perpylimo aliarmas)
 • 1 x įvadas lygio nustatymui su panardinamuoju korpusu (tik „IPS“ versija)
 • 1x ... 3x įvadai* terminei apvijų kontrolei su bimetaliniu temperatūros jutikliu. PTC jutiklių prijungimas draudžiamas!
 • 1x ... 3 įvadai* drėgmės jutikliams prijungti (pvz.: variklio kameros nesandarumo arba sandarinimo kameros kontrolei)
 • 1 x skaitmeninis įvadas išoriniam įjungimui ir išjungimui automatinio režimo nuotoliniam įjungimui ir išjungimui

Išėjimai

 • 1 x bepotencinis kontaktas bendrajam eigos signalui (SBM)
 • 1 x bepotencinis kontaktas bendrajam sutrikimų signalui (SSM)
 • 1 x bepotencinis kontaktas paskirajam eigos signalui (EBM) vienam siurbliui
 • 1 x bepotencinis kontaktas paskirajam eigos signalui (ESM) vienam siurbliui
 • 1 x analoginė išeiga 0–10 V esamosios lygio vertės išvadui

* Priklauso nuo didžiausio prijungiamų siurblių skaičiaus!

Konstrukcinė serija

„Control EC-L“

Siuntų katalogas

Wilo-Control EC-L

Prekės numeris 2543252
Leidimas 2018-12
Versijos numeris 03/SW: 2.01xx
Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 260

PDF (6 MB)

Atsisiųsti

Gaminys

PDF: Control EC-L

Konfigūruoti

Puslapių parinktis

Puslapių formatas

Neprivaloma informacija

Galite nurodyti asmeninę informaciją, kuri būtų pateikiama viršutinėje antraštėje.

Išsaugoti