SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4

Duomenų lapas

Hidraulinės įrangos duomenys
 • Siurblių skaičius
  3
 • Maksimalus darbinis slėgis PN
  16 bar
 • Min. darbinės terpės temperatūra Tmin
  0 °C
 • Maks. darbinės terpės temperatūra Tmax
  100 °C
 • Min. aplinkos temperatūra Tmin
  5 °C
 • Maks. aplinkos temperatūra Tmax
  40 °C
Variklio duomenys
 • Maitinimo įtampa
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Veleno galia P2 (Q=maks.) pagal pasirinktą darbaračio * siurblių skaičių
  3000 W
 • Nominali variklio galia P2
  3,00 kW
 • Vardinė srovė IN
  9,30 A
 • Sūkių dažnis maks. nmax
  2900 sūk./min.
 • Trikdžių emisija
  EN 61800-3
 • Atsparumas trukdžiams
  EN 61800-3
 • Variklio apsaugos klasė
  IP55
Medžiagos
 • Siurblio korpusas
  Cast iron
 • Darbaratis
  PPE/PS-GF30
 • Veleno sandariklis
  AQ1EGG
Montavimo matmenys
 • Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje
  DN 65
 • Vamzdžio jungtis slėgio pusėje
  DN 65
Informacija apie užsakymo pateikimą
 • Gamintojas
  Wilo
 • Produkto žymėjimas
  SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4
 • EAN numeris
  4048482422350
 • Prekės numeris
  4189228
 • Grynoji masė (apyt.) m
  744 kg
 • Bendroji masė (apyt.) m
  1002,0 kg
 • Ilgio matmuo su pakuote
  2600 mm
 • Aukščio matmuo su pakuote
  1400 mm
 • Pločio matmuo su pakuote
  2200 mm
 • Pakuotė
  Pardavimo pakuotė
 • Pakuotės rūšis
  Specialusis padėklas
 • Mažiausias užsakymo kiekis
  1

Aprašymas

Labai efektyvi, iš anksto sumontuota kelių siurblių sistema skirta naudoti šildymui ir oro kondicionavimui, kurią sudaro pagrindinė plokštė su amortizatoriais, flanšiniai skėtikliai, 2 lakuoti plieniniai skirstytuvai su siurbimo ir slėgio pusių manometrais, n elektroniškai valdomi linijiniai siurbliai (įskaitant 1 rezervinį siurblį), „SCe-HLKK“ perjungimo įtaisas su jungtimi, atbuliniai vožtuvai galinio slėgio pusėje, rankinio uždarymo vožtuvai, priešpriešinės jungės su sandarikliais pripūtimo slėgio ir galinio slėgio pusėse, kūgiai ir diferencinio slėgio daviklis su jungiamosiomis linijomis.

Šis parengtas eksploatuoti, nepriklausomas įrenginys pirmiausia suprojektuotas šildymo sistemų vandeniui (pagal VD 2035), šaltam vandeniui bei vandens ir glikolio mišiniams be abrazyvinių medžiagų pumpuoti šildymo, oro kondicionavimo ir aušinimo sistemų uždaruose kontūruose. Su mechaniniu sandarikliu, skirtu vandeniui pumpuoti iki Tmaks.=+120 °C.

Pastaba: Jei naudojamas vandens - glikolio mišinys (arba pumpuojamos terpės, kurių klampa kitokia negu švaraus vandens), reikia atsižvelgti į didesnę siurblio vartojamąją galią.

Komponentai

Valdiklis

Techninė įranga

Elektroninis išmanusis reguliavimo įtaisas („SCe“) plieno lakšto korpuse, sudarytas iš vidinio maitinimo bloko, mikroprocesoriaus su „Soft-SPS“, analoginių ir skaitmeninių įėjimų bei išėjimų, skystųjų kristalų ekrano (su foniniu apšvietimu), kuriame pateikiami eksploatavimo duomenys, reguliavimo įtaiso parametrai, siurblio darbinės būsenos rodmenys, klaidų pranešimai ir istorijos atmintinė. LED signalai sistemos būsenos rodmenims (veikimas / sutrikimas) Darbinių parametrų nustatymas ir trikties pranešimų atpažinimas per „raudono mygtuko technologiją“. Su užfiksuojamu pagrindiniu jungikliu. Bepotencialiai kontaktai jungtiniams darbinės būsenos ir trikties pranešimams (SBM/SSM) Išorinio įjungimo / išjungimo ir antrosios norminės vertės kontaktai. Siųstuvo kelio laido trūkimo kontrolė. Siurblių variklių ir dažnio keitiklio apsauga tiesioginio paleidimo versijoje: apsauginiu variklio jungikliu, SD versijoje: apsauga kartu su terminiais vykdymo elementais. Kontaktoriai, skirti siurbliams SD versijoje įjungti, įskaitant terminius vykdymo elementus ir laiko relę žvaigždės ir trikampio derinyje.

Automatinis, nuo apkrovos priklausantis 1–n pagalbinių siurblių įjungimas pagal reguliuojamus dydžius

 • pastovus slėgis, p-c
 • pastovus skirtuminis slėgis, dp-c
 • temperatūros reguliavimo įtaisas, n=f(Tx)
 • sūkių dažnio reguliavimo įtaisas, n=f (analoginis In)
 • pastovi skirtuminė temperatūra, dT

Dažnio keitiklis su sinusiniu filtru tolydžiam pagrindinio siurblio reguliavimui. Esamosios vertės pateiktis per analoginį 0–10 V signalą išoriniam matavimui / rodymui (10 V atitinka galutinę jutiklio vertę). Išorinis norminės vertės reguliavimas nuotoliniu būdu per 4–20 mA signalą.

Papildomos išlaidos už pasirenkamus ir jungiamuosius GLT ir magistralinių sistemų modulius (įrengimas gamykloje arba vėliau, išsiaiškinus techninius klausimus).

H-0-A jungiklis (rankinis–nulinis–automatinis): Atskirų siurblių darbo režimo parinkimas ir rankinis režimas „rankinio“ reguliavimo įtaiso sutrikimo atveju (avarinis / bandomasis tinklo režimas, variklio apsauga yra), „O“ (siurblys išjungtas – valdikliu įjungti negalima) ir „auto“ (siurblys atblokuotas valdyti automatiniu režimu). Teigiamo temperatūros koeficiento, atskiros eksploatavimo būsenos ir trikties pranešimų vertinimo relė. Keitiklis 0/2–10 V į 0/4–20 mA, pagalbinių siurblių tolydžiojo paleidimo prietaisas, prijungimas prie BMS sistemų pagal VDI 3814.

Magistralinės sistemos: „BACnet“, LON magistralė, „Modbus RTU“

Programinės įrangos funkcijos

1–4 siurblių automatinis valdymas dažniu valdomu pagrindiniu siurbliu, palyginant normines / esamąsias vertes. 4–20 mA jutiklio signalas (laido trūkimo kontrolė) reguliuojamam dydžiui – esamajai vertei. Meniu valdymas simboliais ir meniu numeriais. Galima parinkti 2 parametrų nustatymus: nesudėtingas meniu (norminių verčių ir reguliavimo režimas) arba ekspertų meniu (darbiniai ir reguliavimo įtaiso parametrai). Su rezerviniu siurbliu arba be jo, parenka klientų aptarnavimo skyrius. Automatinis pakeitimas į rezervinį siurblį darbinio siurblio sutrikimo atveju. Siurblių darbo režimą galima laisvai pasirinkti (rankinis, išjungta, automatinis). Veikimo valandų skaitiklis kiekvienam siurbliui ir kiekvienai sistemai Perjungimo ciklų rodymas kiekvienam siurbliui ir kiekvienai sistemai.

Automatiškai nustatomas siurblio pakeitimas:

 • Standartinės nuostatos: Impulsas – gavus naują užklausą, pagrindinis siurblys pakeičiamas automatiškai, nežiūrint į veikimo valandas
 • Kita galimybė: Siurblio pakeitimas po veikimo valandų, cikliškas pagrindinio siurblio pakeitimas po nustatomų veikimo valandų

Automatinio siurblio bandomąją eigą (siurblio „Kick“)

 • galima įjungti
 • Laikas tarp dviejų bandomųjų siurblio eigų laisvai programuojamas

Maksimalių ir minimalių sistemos verčių kontrolė su nustatomu uždelsimo laiku ir nustatomomis ribinėmis vertėmis. Išorinis įjungimas / išjungimas per kontaktą automatinio sistemos režimo išjungimui. Paskutinių 16 sutrikimų registras. Norminių verčių perjungimas, antrąją norminę vertę galima įjungti per kontaktą. Galimas SBM ir SSM grįžimas į pradinę padėtį. Gamykloje nustatyti parametrai paprastai eksploatacijos pradžiai / paleidimo įrenginiui.

Taikomi standartai

Mašinų elektros įranga EN 60204-1

Žemos įtampos valdiklių deriniai EN 61439-1 ir -2

Elektromagnetinis suderinamumas. Atsparumas pramoninės aplinkos poveikiui EN 61000-6-2

Elektromagnetinis suderinamumas. Gyvenamosios, verslinės ir lengvosios pramonės aplinkos spinduliavimo standartas

EN 61000-6-3 (tik SC-FC iki 7,5 kW, be to: EN 61000-6-4 Pramoninės aplinkos spinduliavimo standartas)

Variklių efektyvumo laipsnio ribinės vertės pagal IEC TS 60034-31 Ed. 1

Siurbliai

Sausosios eigos rotorinis, linijinis siurblys su įmontuotu dažnio keitikliu elektroniniam valdymui darbo režimu „Pastovus diferencinis slėgis“ (dp-c).

Rankinio valdymo lygmuo su mygtuku

 • Norminės vertės nustatymas arba sūkių skaičiaus pritaikymas
 • Reguliavimo režimo parinkimas

?p-c (pastovus diferencinis slėgis)

n pastovus (sūkių skaičius)

PID valdiklis

 • Siurblio įjungimas / išjungimas
 • Darbo režimo parinkimas (sudvejintojo siurblio režimui):
 • Pagrindinis / atsarginis režimas
 • Lygiagretaus veikimo režimas
 • Darbinių parametrų konfigūravimas
 • Klaidų patvirtinimas

Siurblio ekranas šiems rodmenims:

 • Reguliavimo režimas
 • norminei vertei (pvz., diferencinio slėgio arba sūkių skaičiaus)
 • klaidoms ir įspėjamiesiems signalams
 • esamosioms vertėms (pvz., vartojamosios galios, esamosios jutiklio vertės)
 • darbinių duomenų (pvz., vartojamosios galios, veikimo valandų)
 • būsenos parametrams (pvz., SSM ir SBM relės būsenos)
 • įrenginio duomenų (pvz., siurblio pavadinimo)

Sąsajos

 • Valdymo įėjimas „Pirmenybė išjungta“
 • Valdymo įėjimas „Išorinis siurblio pakeitimas“ (veiksmingas tik sudvejintų siurblių veikimo režimu)
 • Analoginis įėjimas 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA reguliavimo režimui (DDC) arba norminės vertės nuotoliniam reguliavimui
 • Analoginis įėjimas 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, skirtas slėgio jutiklio esamosios vertės signalui
 • Infraraudonųjų spindulių sąsaja belaidžiam ryšiui su „Wilo“ IR moduliu ir „Wilo“ IR ekrano eksploatavimo ir techninės priežiūros įrenginiu)
 • „Wilo“ IF modulių lizdas, skirtas prijungti prie pastatų automatizavimo sistemos
 • Konfigūruojamas bepotencialis trikties ir darbinis / darbinės parengties pranešimas
 • Sudvejintojo siurblio prijungimo sąsaja

Trifazis variklis su dažnio keitikliu, integruota sudvejintojo siurblio valdymo sistema, nustatomu laiko intervalu siurbliui pakeisti (sudvejintojo siurblio režimu), integruota variklio apsauga, įvairiais darbo režimais šildymo (HV) arba oro kondicionavimo (AC) režimui, prieigos blokuote, įvairiais valdymo lygmenimis: standartiniu / techninės priežiūros.

Tiekimo komplektacija

 • Kelių siurblių sistema „Wilo-SiFlux“
 • „Wilo-SiFlux“ montavimo ir naudojimo instrukcija
 • Siurblio montavimo ir naudojimo instrukcija
 • Valdiklio montavimo ir naudojimo instrukcija
Eksploatavimo duomenys
 • Darbinė terpė
  Water
 • Siurblių skaičius
  3
 • Min. darbinės terpės temperatūra Tmin
  0 °C
 • Maks. darbinės terpės temperatūra Tmax
  100 °C
 • Maksimalus darbinis slėgis p
  10 bar
 • Maks. aplinkos temperatūra Tmax
  40 °C
Variklio duomenys
 • Trikdžių emisija
  EN 61800-3
 • Atsparumas trukdžiams
  EN 61800-3
 • Variklio energinio efektyvumo klasė
  IE4
 • Maitinimo įtampa
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Nominalioji galia P2
  3000,0 W
 • Sūkių dažnis maks. nmax
  2900 sūk./min.
 • Vardinė srovė IN
  9,30 A
 • Variklio apsaugos klasė
  IP55
Medžiagos
 • Siurblio korpusas
  Cast iron
 • Darbaratis
  PPE/PS-GF30
 • Veleno sandariklis
  AQ1EGG
 • Vamzdyno medžiaga
  Steel
Montavimo matmenys
 • Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje
  DN 65
 • Vamzdžio jungtis slėgio pusėje
  DN 65
Informacija apie užsakymo pateikimą
 • Gamintojas
  Wilo
 • Produkto žymėjimas
  SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4
 • Grynoji masė (apyt.) m
  744 kg
 • Prekės numeris
  4189228

Kreivės

SiFlux21- IP-E 65/120-3/2

SiFlux21- IP-E 65/120-3/2

Nuoroda:

Galimybė eksploatuoti visą „SiFlux“ sistemą, įskaitant atsarginį siurblį (brūkšniuotoji charakteristikų linija), nėra numatyta. Atsarginis siurblys visų pirma naudojamas kaip pakeičiamasis agregatas, jeigu sugenda darbinis siurblys (1 ir 2 charakteristikų linija).

SiFlux21- IP-E 65/120-3/2

Gnybtų išdėstymo schema

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Įjungimas į tinklą: 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Apsauginio laido jungtis
DDG:Dinaminio slėgio daviklio jungtis
In1 (1):Esamos vertės įėjimas 0–10 V/0–20 mA; 2–10 V/4–20 mA
GND (2):In1 ir In2 masės jungtis
+ 24 V (3):Pastovios įtampos išvadas išoriniam vartotojui/davikliui. Apkrova maks. 60 mA
In2:Norminės vertės įėjimas 0–10 V/0–20 mA; 2–10 V/4–20 mA
MP:„Multi Pump“, sąsaja dvigubų siurblių valdymui
Ext. off:Valdymo įvadas „External Off“Siurblį galima įjungti ir išjungti išoriniu bepotencialiu kontaktu (24 V DC/10 mA).
SBM:*Bepotencialis bendrasis eigos signalas (keitiklis pagal VDI 3814)
SSM:*bepotencialis bendrasis sutrikimo signalas (keitiklis pagal VDI 3814)
AUX:Išorinis siurblių apsikeitimas (tik esant dvigubų siurblių veikimo režimui). Siurblius galima apkeisti išoriniu bepotencialiu kontaktu (24 V DC/10 mA)
DIP jungiklis:1: Eigos (O) ir serviso (S)2: režimų perjungimas: Aktyvinti / išaktyvinti užrakto meniu
Pasirinktis:IF modulis, skirtas prijungti prie pastatų automatikos

* SBM ir SSM kontaktų apkrova:

min.: 12 V DC/10 mA

maks.: 250 V AC/1 A

IL-E

Užsakymo informacija

Informacija apie užsakymo pateikimą
 • Gamintojas
  Wilo
 • Produkto žymėjimas
  SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4
 • EAN numeris
  4048482422350
 • Prekės numeris
  4189228
 • Bendroji masė (apyt.) m
  1002,0 kg
 • Grynoji masė (apyt.) m
  744 kg
 • Bendrasis ilgis L
  1953,0 mm
 • Aukštis be pakuotės H
  1394 mm
 • Spalva
  žalias / juodas / sidabrinis
 • Pakuotė
  Pardavimo pakuotė
 • Pakuotės rūšis
  Specialusis padėklas
 • Kiekis kiekvienam sluoksniui
  1
 • Plotis be pakuotės L
  2102,0 mm
 • Mažiausias užsakymo kiekis
  1
 • Skaičius ant padėklo
  1
 • Turimumas rinkoje
  2014-09-01
 • Date of introduction
  2014-09-01

Downloads

Wilo-SiFlux

Prekės numeris 4188939, 4190570
Leidimas 1405
Versijos numeris 01
Puslapių formatas A4
Puslapių skaičius 1

PDF (43 MB)

Atsisiųsti

SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4

PDF (13 MB)

Atsisiųsti

SiFlux-21-IP-E65_120-3_2-SC-10-T4

PDF (25 MB)

Atsisiųsti

SiFlux-21-IP-E65_120-3_2-SC-10-T4

PDF (202 kB)

Atsisiųsti

SiFlux-21-IP-E65_120-3_2-SC-10-T4

PDF (46 kB)

Atsisiųsti

SiFlux-21-IP-E65_120-3_2-SC-10-T4

PDF (68 kB)

Atsisiųsti

PDF: SiFlux 21-IP-E 65/120-3/2-SC-16-T4

Konfigūruoti

Puslapių parinktis

Puslapių formatas

Neprivaloma informacija

Galite nurodyti asmeninę informaciją, kuri būtų pateikiama viršutinėje antraštėje.

Išsaugoti