Wilo-DrainLift SANI-L

Konstrukcinės serijos aprašymas

Ypatybės/gaminio privalumai

 • Dėl kompaktiškos konstrukcijos ir mažo svorio lengva sumontuoti
 • Didelė eksploatavimo sauga dėl sudvejinto siurblio sistemos, didelio nustatomo tūrio, terminės variklio apsaugos ir nuo tinklo nepriklausančio įspėjamojo signalo
 • Korozijai atsparus modelis su techniniais plastikais ir nerūdijančiu plienu užtikrina didelį patikimumą
 • Laisvai pasirenkamos jungtys, kad būtų užtikrintas maksimalus montavimo lankstumas
 • Universaliai pritaikomas dėl daugybės variantų su dvejais laisvo kanalo dydžiais (44/65 mm), darbo režimas - ilgalaikis arba periodinės apkrovos režimas, taip pat versija agresyvioms terpėms
 • Lengva techninė priežiūra ir valymas dėl pematomo rezervuaro dangčio ir valymo angos atbuliniame vožtuve

Kompaktiškas sudvejintas siurblys - perpumpavimo įrenginys kelių šeimų gyvenamajam namui ir stambiems objektams.

Kompaktiškas dvigubas fekalijų perpumpavimo įrenginys „Wilo-DrainLift SANI-L“ dėl savo didelio pumpavimo tūrio ir pasirenkamo variklio veikimo - nuolatinės eigos ir periodinės apkrovos režimų yra idealus sprendimas kelių šeimų gyvenamuosiuose namuose ir komerciniuose objektuose su nekontroliuojama nuotekų gavyba. Su 44 mm arba 65 mm laisvu kanalu, laisvai pasirenkamais įtakais ir pasirenkama versija ypač agresyvioms terpėms, jis yra lanksčiai pritaikomas ir lengvai instaliuojamas. Dėl patogios naudoti konstrukcijos techninė priežiūra yra ypač lengva.

Konstrukcija

Kompaktiškas, paruoštas prijungti ir visiškai užliejamas sudvejinto siurblio perpumpavimo įrenginys, skirtas pumpuoti nuotekas su fekalijomis.

Taikymas

Nuotekų su fekalijomis pumpavimas:

 • Jeigu nuotekų dėl savitakos nebuvimo negalima nuleisti į kanalizacijos sistemą.
 • Apsaugotam nuo atgalinės patvankos drenažui, kai nutekėjimo vietos yra žemiau atgalinės patvankos lygmens.

Įranga/funkcija

 • Valdiklis su iš tinklo maitinamu signalizacijos įtaisu ir bendruoju sutrikimo signalu
 • Paruoštas įjungimui
 • Rezervuaras su patikros anga ir permatomu dangčiu
 • Analoginis lygio registravimas (4 ... 20 mA)
 • Atbulinis vožtuvas su patikros anga
 • Terminė variklio kontrolė su bimetaline juostele

Tiekimo komplektacija

 • Perpumpavimo įrenginys su valdikliu ir sujungimo kabeliu su kištuku
 • Flanšiniai atvamzdžiai DN 80/100
 • Tarpinė DN 100 slėgio įvadui
 • Tarpinė 75 mm nuorinimo jungčiai
 • Tarpinė DN 50 išleidimo jungčiai
 • Įtako komplektas su diskiniu pjūklu 124 mm ir sandarikliu DN 100
 • Tvirtinimo priemonės
 • Izoliacinis apsauginis kilimėlis
 • 9 V akumuliatorius
 • Eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys: DrainLift SANI-L.17T/4C

 

DrainLift

Produktų šeima

 

SANI

nuotekų perpumpavimo įrenginys

 

L

Dydis

 

17

Didž. spūdis

 

T

Maitinimo įtampa:

 • M = 1~
 • T = 3~
 

4

Variklio ir valdiklio versija:

 • 1 = darbo režimas: S3, valdiklis: „Control MS-L“
 • 2 = darbo režimas: S1, valdiklis: „Control MS-L“
 • 3 = darbo režimas: S3, valdiklis: Control EC-L
 • 4 = darbo režimas: S1, valdiklis: Control EC-L
 

C

Versija agresyvioms terpėms

 

Techniniai duomenys

 • Maitinimo įtampa: 1~230 V, 50 Hz arba 3~400 V, 50 Hz
 • Darbo režimas: S3 10%/S1
 • Darbinės terpės temperatūra: 3 ... 40 °C, maks. 65 °C, 5 min
 • Aplinkos temperatūra, didž.: 40 °C
 • Rezervuaro tūris: 122 l
 • Naudingasis tūris susijęs su įvado aukščiu*: 60 l (180 mm*)/76 l (250 mm*)/91 l (315 mm*)
 • Slėgio įvadas: DN80
 • Įtako jungtis: DN 100/150
 • Nuorinimo jungtis: 75 mm
 • Valdiklio apsaugos klasė: IP54
 • Perpumpavimo įrenginio apsaugos klasė: IP68 (2 mWs/7 d)

Medžiagos

 • Variklio korpusas: 1.4404
 • Hidraulika: PP-GF30
 • Darbaratis: PP-GF30 arba 1.4408
 • Rezervuaras: PE
 • Atbulinis vožtuvas: PPS

Aprašymas/konstrukcija

Dujoms ir vandeniui hermetiškas surinkimo rezervuaras su nuožulniai pakreipta surinkimo kamera ir patikros anga su permatomu dangčiu. Įtakai yra pasirenkami laisvai, lygis registruojamas analoginiu išeigos signalu 4…20 mA. Slėgio įvadas su primontuotu atbuliniu vožtuvu su patikros anga.

Pavara veikia per paviršinio aušinimo arba savaime atauštantį variklį su termine variklio kontrole.

Iš anksto sumontuotas valdiklis automatiniam veikimui:

Wilo-Control MS-L

 • Bendrasis sutrikimo signalas su bepotencialiu kontaktu
 • Integruotas ir nuo tinklo nepriklausomas avarinis signalas
 • Nustatoma užlaikymo trukmė
 • 1,5 m sujungimo kabelis su sumontuotu kištuku

Wilo-Control EC-L

 • Aptarnavimas per ekraną ir simbolių, raidžių – skaitmenų meniu
 • Bendrasis sutrikimo signalas su bepotencialiu kontaktu
 • Paskirasis sutrikimo pranešimas su bepotencialiu kontaktu
 • ModBus sąsaja
 • Integruotas ir nuo tinklo nepriklausomas avarinis signalas
 • Nustatoma užlaikymo trukmė
 • 1,5 m sujungimo kabelis su sumontuotu kištuku

Bendrasis grafikas

Wilo-DrainLift SANI-L

Siuntų katalogas

Wilo-DrainLift SANI-S#Wilo-DrainLift SANI-M#Wilo-DrainLift SANI-L#Wilo-DrainLift SANI-XL

Prekės numeris 6088777
Leidimas 2020-06
Versijos numeris 01
Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 40

PDF (3 MB)

Atsisiųsti

Wilo-DrainLift SANI-L

Prekės numeris 2552854
Leidimas 2020-06
Versijos numeris 01
Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 32

PDF (5 MB)

Atsisiųsti

Gaminys

PDF: Wilo-DrainLift SANI-L

Konfigūruoti

Puslapių parinktis

Puslapių formatas

Neprivaloma informacija

Galite nurodyti asmeninę informaciją, kuri būtų pateikiama viršutinėje antraštėje.

Išsaugoti