Wilo-DrainLift SANI-S

Konstrukcinės serijos aprašymas

Ypatybės/gaminio privalumai

 • Dėl vietą taupančios kompatiškos konstrukcijos ir labai mažo svorio jį ypač lengva sumontuoti ir transportuoti
 • Saugus veikimas dėl didelio nustatomo tūrio, terminės variklio apsaugos ir nuo tinklo nepriklausančio įspėjamojo signalo
 • Korozijai atsparus modelis su techniniais plastikais ir nerūdijančiu plienu užtikrina didelį patikimumą
 • Laisvai pasirenkamos jungtys, kad būtų užtikrintas maksimalus montavimo lankstumas
 • Lengva techninė priežiūra ir valymas dėl pematomo rezervuaro dangčio ir valymo angos atbuliniame vožtuve
 • Pasirenkamas „Wilo-SmartHome“ ryšys skirtas tiesioginiams pranešimams tiesiai į mobilųjį telefoną

Mažiausi ir lengviausi viengubi siurbliai - perpumpavimo įrenginiai vienos ir dviejų šeimų gyvenamiesiems namams.

Kompaktiškas viengubas fekalijų perpumpavimo įrenginys „Wilo-DrainLift SANI-S“ yra mažiausia ir lengviausi kėlimo sistema pagal EN12050-1 (be maceratoriaus), todėl idealiai tinka naudoti vienos ir dviejų šeimų gyvenamuosiuose namuose. Dėl savo didelio pumpavimo tūrio, laisvai pasirenkamų įtakų ir pasirenkamos versijos ypač agresyvioms terpėms, „DrainLift SANI-S“ yra lanksčiai pritaikomas ir lengvai instaliuojamas. Dėl patogios naudoti konstrukcijos techninė priežiūra yra ypač lengva. Kadangi jis yra aprūpintas pasirenkamu avarinio signalo radijo siųstuvu, atsiradus gedimui siunčia aktyvųjį pranešimą į išmanųjį telefoną. Dėl vietą taupančios kompatiškos konstrukcijos ir mažo svorio jį ypač lengva sumontuoti ir transportuoti

Konstrukcija

Kompaktiškas, paruoštas prijungti ir visiškai užliejamas viengubo siurblio perpumpavimo įrenginys, skirtas pumpuoti nuotekas su fekalijomis.

Taikymas

Nuotekų su fekalijomis pumpavimas:

 • Jeigu nuotekų dėl savitakos nebuvimo negalima nuleisti į kanalizacijos sistemą.
 • Apsaugotam nuo atgalinės patvankos drenažui, kai nutekėjimo vietos yra žemiau atgalinės patvankos lygmens.

Įranga/funkcija

 • Valdiklis su iš tinklo maitinamu signalizacijos įtaisu ir bendruoju sutrikimo signalu
 • Paruoštas įjungimui
 • Rezervuaras su patikros anga ir permatomu dangčiu
 • Analoginis lygio registravimas (4 ... 20 mA)
 • Atbulinis vožtuvas su patikros anga
 • Terminė variklio kontrolė su bimetaline juostele

Tiekimo komplektacija

 • Perpumpavimo įrenginys su valdikliu ir sujungimo kabeliu su kištuku
 • Flanšiniai atvamzdžiai DN 80/100
 • Tarpinė DN 100 slėgio įvadui
 • Tarpinė 50 mm nuorinimo jungčiai
 • Tarpinė DN 50 išleidimo jungčiai
 • Įtako komplektas su diskiniu pjūklu 124 mm ir sandarikliu DN 100
 • Tvirtinimo priemonės
 • Izoliacinis apsauginis kilimėlis
 • 9 V akumuliatorius
 • Eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys: DrainLift SANI-S.11M/3C

 

DrainLift

Produktų šeima

 

SANI

nuotekų perpumpavimo įrenginys

 

S

Dydis

 

11

Didž. spūdis

 

M

Maitinimo įtampa:

 • M = 1~
 • T = 3~
 

3

Variklio ir valdiklio versija:

 • 1 = darbo režimas: S3, valdiklis: „Control MS-L“
 • 3 = darbo režimas: S3, valdiklis: Control EC-L
 

C

Versija agresyvioms terpėms

 

Techniniai duomenys

 • Maitinimo įtampa: 1~230 V, 50 Hz arba 3~400 V, 50 Hz
 • Darbo režimas: S3 10%
 • Darbinės terpės temperatūra: 3 ... 40 °C, maks. 65 °C, 5 min
 • Aplinkos temperatūra, didž.: 40 °C
 • Rezervuaro tūris: 47 l
 • Naudingasis tūris susijęs su įvado aukščiu*: 25 l (180 mm*)/32 l (250 mm*)
 • Slėgio įvadas: DN80
 • Įtako jungtis: DN 100/150
 • Nuorinimo jungtis: 50 mm
 • Valdiklio apsaugos klasė: IP54
 • Perpumpavimo įrenginio apsaugos klasė: IP68 (2 mWs/7 d)

Medžiagos

 • Variklio korpusas: 1.4404
 • Hidraulika: PP-GF30
 • Darbaratis: PP-GF30
 • Rezervuaras: PE
 • Atbulinis vožtuvas: PPS

Aprašymas/konstrukcija

Dujoms ir vandeniui hermetiškas surinkimo rezervuaras su nuožulniai pakreipta surinkimo kamera ir patikros anga su permatomu dangčiu. Įtakai yra pasirenkami laisvai, lygis registruojamas analoginiu išeigos signalu 4…20 mA. Slėgio įvadas su primontuotu atbuliniu vožtuvu su patikros anga.

Pavara veikia per pumpuojama terpe aušinamą variklį su termine variklio kontrole.

Iš anksto sumontuotas valdiklis automatiniam veikimui:

Wilo-Control MS-L

 • Bendrasis sutrikimo signalas su bepotencialiu kontaktu
 • Integruotas ir nuo tinklo nepriklausomas avarinis signalas
 • Nustatoma užlaikymo trukmė
 • 1,5 m sujungimo kabelis su sumontuotu kištuku

Wilo-Control EC-L

 • Aptarnavimas per ekraną ir simbolių, raidžių – skaitmenų meniu
 • Bendrasis sutrikimo signalas su bepotencialiu kontaktu
 • Paskirasis sutrikimo pranešimas su bepotencialiu kontaktu
 • ModBus sąsaja
 • Integruotas ir nuo tinklo nepriklausomas avarinis signalas
 • Nustatoma užlaikymo trukmė
 • 1,5 m sujungimo kabelis su sumontuotu kištuku

Bendrasis grafikas

Wilo-DrainLift SANI-S

Siuntų katalogas

Wilo-DrainLift SANI-S#Wilo-DrainLift SANI-M#Wilo-DrainLift SANI-L#Wilo-DrainLift SANI-XL

Prekės numeris 6088777
Leidimas 2020-06
Versijos numeris 01
Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 40

PDF (3 MB)

Atsisiųsti

Wilo-DrainLift SANI-S

Prekės numeris 2552852
Leidimas 2020-05
Versijos numeris 01
Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 32

PDF (4 MB)

Atsisiųsti

Gaminys

PDF: Wilo-DrainLift SANI-S

Konfigūruoti

Puslapių parinktis

Puslapių formatas

Neprivaloma informacija

Galite nurodyti asmeninę informaciją, kuri būtų pateikiama viršutinėje antraštėje.

Išsaugoti