Wilo-EMUport Core

Konstrukcinės serijos aprašymas

Ypatybės/gaminio privalumai

 • Didesnį eksploatavimo saugumą užtikrina kietųjų medžiagų išskyrimas iš nuotekų: Stambios kietųjų medžiagų dalys neturi pernešamos per siurblį – jokio užsikimšimo
 • Rekonstrukcijos sistema, skirta atnaujinti siurblių stotis
 • PE ir PUR medžiaga užtikrina ilgalaikį ir apsaugotą nuo korozijos poveikio eksploatavimą
 • Laikantis higienos reikalavimų nenardinamas į pumpuojamą terpę, todėl nesunku atlikti techninę priežiūrą, net ir naudojimo laikotarpiu, patogiai prieinamas iš išorės ir individualiai blokuojamas
 • Užtikrinama, kad bus tenkinami ateities poreikiai didėjant kietųjų medžiagų turiniui nuotėkose
 • Pritaikytas lanksčiai įmontuoti pastatuose arba šuliniuose, skersmuo nuo 1 500 mm
 • Paprastai integruojama ir prijungti parengta sistema „Plug&Pump“
 • Taupoma energija naudojant veiksmingus panardinamuosius nuotekų siurblius, pasirinktinai su „IE3“ varikliais

Aprašymas

Coarse solids can clog the sewage transport system especially around buildings and real estate

development. The consequence: breakdowns and increased service costs. Wilo’s durable

solution: the solids separation system Wilo-EMUport CORE. It provides the best operational

reliability for clog-free transport. Moreover, it provides easy maintenance thanks to its

hygienic dry well installation and easy access from outside. The complete system including

a corrosion-free pump chamber and switching systems is also available for larger Wilo units.

Tailored exactly to your requirements.

Konstrukcija

Standartizuotas nuotekų perpumpavimo įrenginys su kietųjų medžiagų atskyrimo sistema pagal DIN EN 12050-1, skirtas statyti pastate arba šachtoje, išorėje.

Taikymas

Nevalytų nuotėkų pumpavimas, kurių dėl natūralaus nuolydžio nebuvimo negalima nuleisti į kanalizaciją, taip pat vandeniui nuleisti iš objektų, esančių žemiau atgalinės patvankos lygmens (pagal DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Įranga/funkcija

 • Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimo sistema
 • 2 atskiros uždaromos kietųjų medžiagų atskyrimo talpyklos
 • Du sausai instaliuoti panardinamieji nuotekų siurbliai pagrindiniam / rezerviniam režimui
 • Apsaugos klasės IP68 siurbliai ir variklio efektyvumas remiantis IE3
 • Lygio užfiksavimas lygio zondu

Tiekimo komplektacija

Montuoti paruoštas nuotėkų perpumpavimo įrenginys, visiškai sumontuotas, įskaitant jungimo elementą, lygio jutiklį ir du siurblius.

Modelio kodo paaiškinimas

pvz.:

„Wilo-EMUport CORE 20.2-10A“

CORE

Standartizuota kietųjų medžiagų atskyrimo sistema

20

Maks. įvado debitas, m³/h

2

Sumontuotų siurblių skaičius

10

Didž. kėlimo aukštis m

A

Modelis:A = standartinis modelisB = modelis „Comfort“

Techniniai duomenys

 • Maks. nuolatinis įvado debitas: 20, 45 arba 50 m³/h
 • Rezervo talpa: 440 l arba 1200 l
 • Naudojama rezervuaro talpa: 295 l arba 900 l
 • Maks. kėlimo aukštis: 31 m
 • Įvado aukštis: 750 mm
 • Įtako jungtis: DN 200
 • Slėginis atvamzdis: DN 80 arba DN 100
 • Tinklo jungtis: 3~400 V, 50 Hz

Medžiagos

 • Surinkimo bakas: PE
 • Kietųjų medžiagų atskyrimo talpykla: PE
 • Įtako dėžė: PUR
 • Vamzdynas: PE
 • Siurbliai: Ketus
 • Sklendė: Ketus
 • Slėgio įvadas:- A variantas: PE su T sujungimo elementu- B variantas: Nerūdijantis plienas su Y sujungimo elementu

Aprašymas/konstrukcija

Jungimui paruoštas visiškai užliejamas nuotekų perpumpavimo įrenginys su įmontuota kietųjų medžiagų atskyrimo sistema. Vienos dalies dujoms ir vandeniui nelaidi surinkimo talpykla be konstrukcinių suvirinimo jungčių, taip pat dvi atskiros uždaromos kietųjų medžiagų atskyrimo talpyklos. Surinkimo bako geometrija apvalių formų, talpyklos dugnas turi nuolydį, giliausias taškas yra tiksliai po siurbliais. Taip užkertamas kelias kietųjų medžiagų nuosėdoms kauptis ir pridžiūti pačiose svarbiausiose vietose. Iš anksto filtruojant į kietųjų medžiagų atskyrimo talpyklas, kietosios medžiagos iš terpės išfiltruojamos, todėl į surinkimo baką nukreipiamos tik prieš tai išfiltruotos nuotekos. Pumpuojama dviem aukštos kokybės nuotekų panardinamaisiais sauso rotoriaus siurbliais. Siurbliai įrengti kaip konstrukcija su rezerviniu dvigubu siurbliu ir jie veikia pakaitomis. Lygis valdomas lygio zondu 0…2,5 mWS.

Modelyje papildomai įrengtas automatinis atgalinis skalavimas į surinkimo baką, kad valymo poveikis būtų dar stipresnis. Atitinkamas „SC-L“ konstrukcinės serijos perjungimo įtaisas galimas kaip priedas.

Bendrasis grafikas

EMUport FTS

Siuntų katalogas

Wilo-EMUport CORE

Prekės numeris 2546468
Leidimas 1605
Versijos numeris 01
Puslapių formatas A4
Puslapių skaičius 29

PDF (6 MB)

Atsisiųsti

Gaminys

PDF: Wilo-EMUport Core

Konfigūruoti

Puslapių parinktis

Puslapių formatas

Neprivaloma informacija

Galite nurodyti asmeninę informaciją, kuri būtų pateikiama viršutinėje antraštėje.

Išsaugoti