Wilo-TP Control

Konstrukcinės serijos aprašymas

Ypatybės/gaminio privalumai

• Inovatyvus valdymo įrenginys, individualiai konfigūruotas kiekvienai vandens paruošimo sistemai - scheminė vizualizacija tobulai apžvalgai

• Palengvinimas kasdieniame darbe ir daugiau komforto vandens paruošimo sistemos operatoriui

• Nuolatinis nuotekų charakteristikų ir eksploatacijos pakopų stebėjimas - kasdienis trikčių protokolavimas ir ilgalaikis proceso duomenų valdymas

• Eksploatavimo saugos didinimas laiku atpažįstant vidinius ir išorinius poveikio faktorius

• Paprastas ir aiškus visų su procesu susijusių duomenų vaizdavimas

• Kasdienis gedimų protokolavimas ir proceso duomenų išsaugojimas ilgam laikui

• Automatinis technikos darbinių režimų pritaikymas esant svyravimams įtake ir tuo pačiu optimalus technikos suderinimas

• Išvengiama apkrovos piko ir skirtumų reguliavimo rankiniu būdu

• Nuolatinė priežiūra ir greitas trikčių lokalizavimas

• Proporcingas energijos naudojimas siekiant optimalių valymo rezultatų ir geresnių dumblo charakteristikų

• Galimas duomenų atspindėjimas debesyje

• Saugus duomenų perdavimas ir nuotolinė kontrolė per „Ethernet“ arba „Profinet“, arba kitas magistralines sistemas (pasirinktinai) pagal užsakymą

Automatiškai didesnė sauga ir efektyvumas atliekant biologinį nuotekų apdorojimą.

Sistemai veikiant kasdien, vienodų dienų nebūna. Svyravimai įtake vyksta sezoniškai, dėl industrinių įjungimų ir atjungimų bei dėl ypatingų įvykių, pavyzdžiui, avarijų. Šie svyravimai yra iššūkis kiekvienam vandens paruošimo sistemos operatoriui. Su nauju vandens paruošimo sistemos valdymo įrenginiu „Wilo-TP Control“ vandens paruošimo sistemos operatoriai gauna patikimą taisyklėmis pagrįstą loginę valdymo sistemą, kuri palengvina kasdienį darbą.

Konstrukcija

Pilnas ir automatizuotas vandens paruošimo sistemos valdymo įrenginys

Taikymas

Naujasis vandens paruošimo sistemos valdymo įrenginys „Wilo-TP Control“ stebi ir reguliuoja beveik visus komunaliniuose ir pramoniniuose vandens paruošimo įrenginiuose vykstančius darbinius procesus. Todėl šis taisyklėmis pagrįstas valdymo įrenginys apjungia tris svarbiausius vandens paruošimo sistemos aspektus: procesų automatizavimą, procesų saugą ir procesų dokumentavimą. Taigi, įrenginio operatoriai gauna patikimą, taisyklėmis pagrįstą sistemos valdymą, kuris palengvina kasdienį darbą.

Įranga/funkcija

Valdymo įrenginys parenkamas individualiai, priklausomai nuo pasirinktos proceso technikos. Išeities taškas yra nuotekų charakteristika, kaip antai deguonies parametrai, redokso potencialas, temperatūra, pH vertė, laidumas ir drumstumas, šiuos duomenis jutikliais perduodant valdymo įrenginiui ir juos išlyginant prieš tais nustatytais parametrizuotais duomenimis. Esant nukrypimams, sistema automatiškai įsikiša, kad skirtingi procesų etapai biologiniame nuotekų apdorojime, kaip antai nitrifikacija ir denitrifikacija, įkėlimo procesai, grįžtamojo dumblo pumpavimas, dekantavimo procesai, perteklinio dumblo pašalinimas, o taip pat nusodinimo priemonės ir pagalbinės medžiagos, būtų optimaliai tarpusavyje suderinti.

Vandens paruošimo sistemos valdymo įrenginys „Wilo-TP Control“ pastoviai reguliuoja kompleksinį biologinių, cheminių, hidraulinių, o taip pat techninių ir automatinių komponentų tarpusavio veikimą, kad būtų išlaikyti optimalūs procesų parametrai. Jis užtikrina geriausią sistemos veikimą ir palengvina kasdienį darbą su vandens paruošimo sistema.

Wilo ekspertai pristato ir pilnai sumontuoja inovatyvų vandens paruošimo sistemos valdymo įrenginį įskaitant visus programinės ir techninės įrangos komponentus. Wilo paslaugų spektrą papildo perdavimas eksploatuoti, funkcijų patikra ir įrenginio optimizacija. Be to, prie esamos procesų valdymo sistemos galima prijungti ir valdymą.

Tiekimo komplektacija

  • Skydinė iš nerūdijančio plieno su pagrindiniu jungikliu, saugikliu, „Comfort Touch“ valdymo skydu ir „Linux“ serveris su „Linux Mint Debian 2.0“
  • Programinė įranga su grafine vartotojo sąsaja
  • Vandens paruošimo sistemos matavimas ir optimizavimas

Matavimo prietaisai ir jutikliai neįeina į TP-Control tiekimo komplektaciją

Aprašymas/konstrukcija

„Wilo-TP Control“ yra kompatiška „SCADA“ sistema skirtingų dydžių ir konstrukcijų vandens paruošimo sistemų valdymui. Ji apjungia didelę duomenų ir procesų saugą su įrenginio automatizavimo patogumu bei išsamiausią įrenginio būklės duomenų vaizdą. Sistemą sudaro tokie komponentai:

  • „Miras“ valdymo įrenginys
  • Jutiklinis skydelis arba kliento PC aptarnavimui
  • „SPS“ valdymo įrenginys
  • „Aquadat“ duomenų bazė

„Miras“ valdymo įrenginys

„Miras“ sistema yra taisyklėmis pagrįstas valdymo įrenginys, naudojamas visose vandens paruošimo sistemos procesų stadijose. Jis reguliuoja visus procesus, pvz., ventiliavimo ciklus, grįžtamojo dumblo pumpavimą, perteklinio dumblo pašalinimą, nusodinimo ir pagalbinių priemonių padavimą, o taip pat atskirą centralizuoto vandentiekio aptarnavimą, priklausomai nuo įrenginių ir procesų parametrų. Vandens paruošimo sistemose, pagrįstose SBR (sekos biologinio reaktoriaus) principu, „Miras“ nustato visas ciklo procesų stadijas ir gali lanksčiai reaguoti į įrenginio proceso būklę. Tuo pat metu atsižvelgiama ir į ypatingus įvykius, tokius kaip lietus arba viršnorminis apkrovimas. Tuo pačiu stebimi ir optimizuojami procesų rezultatai.

Be to, „Miras“ sistema gali skaičiuoti papildomas analogines vertes, tokias kaip „slankieji vidurkiai“ arba „numatomos vertės“. Tokiu būdu procesų būklės valdymo sistemoje gali atstoti analogines vertes. Visi parametrai užrašomi ir yra prieinami į procesą orientuotai įrenginio valdymo sistemai ir vėlesniam proceso būklių įvertinimui. Duomenys išsaugomi kas 30 sekundžių, galimi ir trumpesni intervalai. Analoginės vertės išsaugomos tiksliai 15 Bit dydžio. Atskiri įvykiai gali būti neišsaugomi arba išsaugomi kitu intervalu. Dėl didelės apimties duomenų išsaugojimo valdymo procesai gali būti stebimi skirtingais gyliais. Tokiu būdu taip pat galima atsekti, kodėl įvyko įsikišimas į valdymą.

„Miras“ sistema suteikia galimybę apskaičiuoti virtualius būklės parametrus. Tokiu būdu gali būti kompensuojami laikinai apriboti sugedę jutikliai. Pagal nustatytus prioritetus sistema apskaičiuoja technologinio proceso užtikrinimo vidurkį. Be to, galima įgyvendinti nepaprastai didelį ir lankstų taisyklių diapazoną. Tai leidžia reguliuoti apkrovos skirtumus iki 100 000 ekvivalentinio gyventojų skaičiaus be rankinio įsikišimo.

Be to, „Miras“ sistema įgalina energetiškai optimizuotą vandens paruošimo sistemos funcionavimą. Siekiant išvengti maksimalių apkrovų piko valandomis ir išlyginti išleidimo vertes, taip pat laikinai ir asinchroniškai gali būti naudojami, pavyzdžiui, keli aktyvaus dumblo rezervuarai arba aeraciniai periodiškai veikiantys biologinių nuotekų valymo reaktoriai (SBR).

Vizualizavimas vykdomas per „MIRVIS“ sąsają. Ji sujungia procesų vaizdą susietoje analoginių verčių kreivėje su skaitmeniniais įvykiais per tam tikrą laiko tarpą.

„Miras“ įrenginys yra taisyklėmis pagrįsta sistema, besiremianti konfigūravimu. Tai nėra savarankiškai besimokanti sistema. Esant poreikiui, nauji taisyklių algoritmai turi būti konfigūruojami.

Programinės įrangos instaliavimas vykdomas „Linux“ serveryje. Siekiant užtikrinti aukščiausią technologinio proceso patikimumą, programinė įranga susideda iš kelių mažesnių, fone veikiančių programų. Visos programos turi reguliariai komunikuoti su pagrindine programa (kontroline programa). Jei kuri nors programa neatsako, programa paleidžiama iš naujo. Pagrindinė programa turi iš naujo susisiekti su techninėje įrangoje įdiegtu „Wachtdog“. Jei programos vis tiek nekomunikuoja, tuomet iš naujo paleidžiamas serveris. Siekiant serverio saugumo optimizavimo, serverio procesoriaus temperatūra ir ventiliatoriaus apsukų skaičius yra atvaizduojami. Kritinėms sritims gali būti nustatytos kontrpriemonės arba perspėjimo signalai.

Jutiklinis skydelis arba kliento PC aptarnavimui

Norint įrengti eksploatavimui patogiausią įrenginį, galima rinktis iš dviejų galimybių:

  • Paprasčiausiu atveju, kaip saugi žmogaus ir mašinos sąsaja (HMI), siūlomas „Siemens TP1500 Comfort“. Skydelyje yra įdiegta „WinCC TIA Portal“ programinė įranga. Programavimas atliekamas su „Step 7 TIA Portal“ programine įranga. Tokiu būdu „Wilo-TP Control“ su paprasta vartotojo sąsaja užtikrina efektyvų procesų valdymą net mažiausioje patalpoje.
  • „WinCC“ arba „WinCC Open Architecture“ instaliavimas serveryje su papildomomis kliento darbo vietomis labai plačioms vartotojų sąsajoms.

„SPS“ valdymo įrenginys

Vidinis valdymas atliekamas per „Siemens SPS CPU 1513_1 PN“ su „Step 7 TIA Portal“ programavimu. Visi prijungti komponentai (sensorika, maišytuvai, ventiliacija …) kaip decentralizuota periferija sujungiami su „ET200SP“ per „Profinet“. Papildomai gali būti prijungti kiti komunikacijos moduliai, kaip šie pramoniniai tinklai (pvz. „ProfiBus“, „ModBus“ …). Tokiu būdu vidinė struktūra išlaikoma kompaktiška. Kaip kabelio jungtis turi būti išvestas tik tinklas.

„Aquadat“

„Aquadat“ programinė įranga yra duomenų bazė, skirta veikimo duomenų ir laboratorinių išvadų išsaugojimui. Su ja galima apdoroti duomenis iš „SPS“, vartotojo sąsajos ir „Miras“ sistemos. Be to, į duomenų bazę duomenis galima įvesti bei išsaugoti rankiniu būdu ir perduoti „Miras“ sistemai. Programa veikia fone. Atitinkamas rankinis įvedimas ir pranešimai atliekami su „Aquadat“ redaktoriumi „Windows“ arba „Linux“ programoje.

„Aquadat“ remiasi profesionalia SQL duomenų baze „Firebird“, laisva daugiaplatforme programine įranga, kuri gali būti naudojama daugelyje sistemų, tokių kaip Windows, Linux arba Mac. Konfigūravimas vykdomas per SQL duomenų bazę ir atitinkamai pritaikomas individualiems kliento reikalavimams. Be to, „Aquadat“ gali pateikti ataskaitai kaip „Excel-Export“ visus duomenis iš SQL duomenų bazės atitinkamų dienos, savaitės arba mėnesio ataskaitų sudarymui.

PDF: Wilo-TP Control

Konfigūruoti

Puslapių parinktis

Puslapių formatas

Neprivaloma informacija

Galite nurodyti asmeninę informaciją, kuri būtų pateikiama viršutinėje antraštėje.

Išsaugoti