Ūdens sagatavošana

Augstas efektivitātes tehnika saudzē resursus un ekonomē ekspluatācijas izmaksas

Dzeramā ūdens vai tehniskā ūdens sagatavošana, dzesēšanas ūdens kondicionēšana, kā arī mazgāšanas un skalošanas iekārtu optimizācija. Šie ir tikai daži piemēri, kuros ūdens tiek sagatavots īpašam pielietojumam. Nepārtrauktie izaicinājumi, piemēram, pieaugošais cieto frakciju saturs notekūdeņos, kas apgrūtina iekārtu darbības apstākļus, rada nepieciešamību pēc jauniem, inovatīviem veidiem, kā uzlabot procesus un ar tiem saistītos produktus. Papildus nepieciešama arī energosaimniecība.

Pasaules klimata pārmaiņu kontekstā aktuāls temats ir zems enerģijas patēriņš un līdz ar to arī mazas darbspējas cikla izmaksas, turklāt nākotnē šī būs viena no svarīgām tirgus tēmām. Wilo konstruētajai augstas efektivitātes tehnikai šajā nozarē ir milzīgs potenciāls ūdens resursu ietaupīšanā un izmaksu samazināšanā. Tādēļ Wilo sūkņus izmanto šādam pielietojumam visā pasaulē.

Küchenarmatur mit laufendem Wasser in der Küche

Izmantošana komunālajā nozarē

Galvenā loma apkārtējās vides aizsardzībā un resursu saglabāšanā ir notekūdeņu savākšanai.

Nepārtrauktie izaicinājumi, piemēram, pieaugošais cietvielu apjoms notekūdeņos, kas apgrūtina iekārtu darba nosacījumus, rada nepieciešamību pēc jauniem, inovatīviem procesu un ar tiem saistīto preču uzlabošanas veidiem. Papildus nepieciešama arī energosaimniecība.

Pasaules klimata pārmaiņu kontekstā zems enerģijas patēriņš un līdz ar to arī mazas dzīves cikla izmaksas ir aktuāls temats, turklāt nākotnē šī būs viena no tirgus svarīgākajām tēmām. Wilo konstruētajai augstražīgajai tehnikai šajā nozarē ir milzīgs potenciāls, kas palīdzēs ietaupīt ūdens resursus un samazināt izmaksas.

Rūpniecības risinājumi

Attīrīšanas stacijas ražošanas notekūdeņus attīra no kaitīgajiem piejaukumiem.
Lai notekūdeņus attīrītu tiktāl, ka tos bez riska var atkārtoti izmantot ūdensapgādē, nepieciešams ilgs un dārgs process. Šīs nozares atbildīgajām personām nemitīgi jācenšās ietaupīt izmaksas, vienlaicīgi nodrošinot kvalitātes atbilstību daudzajiem attiecīgo valstu specifiskajiem noteikumiem un likumiem. Wilo attīstītā augstražīgā tehnika piedāvā milzīgu potenciālu, kas ļaus ietaupīt ūdens resursus un samazināt izmaksas.