Ūdensapgāde / spiediena paaugstināšana

Pastāvīga jauda augstākajā līmenī

Nepārtraukta ūdens padeve arī ņemšanas vietās, kuras no ģeodēziskā viedokļa atrodas augstā līmenī. Lai kompensētu mainīgo ūdens patēriņu dažādās ēkās, piemēram, skolās, slimnīcās vai viesnīcās, nepieciešamas daudzfunkciju un individuālajām prasībām atbilstīgas iekārtas. Ja ūdensapgādē telpisko apstākļu dēļ nevar izmantot gravitācijas sistēmas, piemēram, ūdenstorņus, ir nepieciešama spiediena paaugstināšanas iekārta. Tā nodrošina pietiekamu ūdens spiedienu augstceltnēs, augstāk novietotos vietējos apvidos un rūpnīcu iekārtās vai apgādes vai cirkulācijas sistēmās. Wilo spiediena paaugstināšanas iekārtas ļaus nodrošināt nepārtrauktu ūdensapgādi līdz lielam augstumam.

Vienģimenes un rindu mājas

Inteliģentā tehnoloģija nodrošinās lielāku komforta līmeni: gadījumos, kad minimālais ūdens spiediens publiskās ūdensapgādes tīklā nav pietiekams, optimālu ūdens padevi palīdzēs nodrošināt spiediena palielināšanas iekārta.

Individuāli Wilo risinājumi palīdzēs nodrošināt optimālu ūdens spiedienu

Ūdens spiediens virs un tieši zem spiediena tvertnēm nebūs nemainīgs vēsturiskos dzīvošanas novados vai papildu uzbūvētos stāvos. Tādēļ spiediena paaugstināšanas iekārta var būt nepieciešama arī vienģimenes un divģimeņu mājā. Individuālus risinājumus jums piedāvās Wilo.

Biroju un administratīvās ēkas

Lai kompensētu mainīgo ūdens patēriņu dažādās ēkās, piemēram, skolās, slimnīcās vai viesnīcās, nepieciešamas elastīgas un individuālajām prasībām atbilstīgas sistēmas.

Droša spiediena paaugstināšana arī lielos nekustamajos īpašumos

Ar Wilo spiediena paaugstināšanas iekārtām jūs nodrošināsit nepārtrauktu ūdens padevi visos nekustamā īpašuma stāvos un arīdzan augstu novietotās ūdens ņemšanas vietās.

.