Dzēšanas ūdensapgāde

Ugunsdrošības tehnika un dzeramais ūdens

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības iekārtas tiek izmantotas tikai ugunsgrēka gadījumos. Gadījumā, kad tās ir piepildītas ar ūdeni un netiek nodrošināta caurplūde, ir iespējams ar higiēnu saistīts risks. Ja šādas iekārtas ir savienotas ar dzeramā ūdens apgādes iekārtu, tās var radīt apdraudējumu dzeramajam ūdenim. Dzēšanas ūdens iekārtās parasti veidojas nostāvējies ūdens. Stāvošs ūdens var izraisīt slimības izraisošu mikrobu veidošanos. Saskaņā ar standartu DIN 1988 un DIN EN 1717 tehniskā ūdens iekārtas, piem., dzēšanas ūdens iekārtas, ir nepieciešams nodalīt no sabiedriskā dzeramā ūdens tīkla, piem., izmantojot drošības vārstu ar brīvu izplūdi (tips: AA, AB). Saskaņā ar likumdošanu ir jāizslēdz potenciālais bakterioloģiskas infekcijas apdraudējums mājsaimniecību un sabiedriskā dzeramā ūdens tīklā. WILO IndustrieSysteme dzeramā ūdens atdalīšanas stacijā ir iebūvēta sertificēta brīvā izplūde, tips: AB.

Rūpniecības risinājumi

Dzēšanas ūdensapgāde atbilstoši augstākajam tehniskajam standartam

Dzēšanas ūdensapgādei paredzētie augstražīgie Wilo sūkņi piedāvā specifiskus, attiecīgajai nozarei nepieciešamos risinājumus un nodrošina atbilstību reģionālajiem noteikumiem. Ugunsgrēka gadījumā ļoti svarīga ir pilnīga darba drošība.
Wilo sūkņu tehnika nodrošina atbilstību augstākajiem tehniskajiem standartiem un nepārtrauktu funkciju. Vaicājiet pēc mūsu zināšanām un kompetento speciālistu konsultācijām

Firefighter Telgte