Neattīrīta ūdens ieguve

Neattīrīta ūdens ieguve

Uzticamie un vienkāršie Wilo iegremdējamie sūkņi nodrošinās palīdzību, iegūstot gruntsūdeni un veicot lielu platību apūdeņošanu.

Vietās, kur nepieciešama liela sūknēšanas plūsma, bieži nākas ņemt arī virszemes ūdeni. Izmantojot seklas akas pie ezeriem vai upēm, ūdens tiek sūknēts un virzīts tālāk, piemēram, uz ūdens sagatavošanas sistēmu.

Akas izveide un apsaimniekošana ir būtisks izmaksu faktors ūdensapgādē. Svarīgas ir plašas zināšanas hidroģeoloģijā, par ūdens kvalitāti, izbūves variantiem un materiāliem, kā arī par straumju apstākļiem pie akas.

Vienģimenes un rindu mājas

Gruntsūdens padeve jūsu dārzā

Sava aka vai artēziskais urbums jums dod neatkarību no dārgā dzeramā ūdens un ierobežoti pieejamā lietus ūdens. Uzticamie un vienkāršie Wilo iegremdējamie sūkņi nodrošinās palīdzību, iegūstot grutnsūdeni un veicot lielu platību apūdeņošanu.

Izīrējamie, administratīvie un rūpniecības objekti

Vairāk neatkarības

Izmantojiet jūsu īpašumā esošās zemes resursus. Jūs vēlaties iegūt alternatīvu dārgajam dzeramajam ūdenim un neregulāri pieejamajam lietus ūdenim? Šādu iespēju jums var dot individuāla aka kopā ar Wilo sūkņa spēku.

Izmantošana komunālajā nozarē

Svaiga, tīra ūdens daudzums aizvien samazinās

Tādēļ šī vērtīgā resursa ieguve un atbilstošu plānošana vienmēr rada izaicinājumus. Ir izgudrotas dažādas jaunas metodes kā iegūt dzeramo ūdeni turklāt arī krietni palielinājies avotu skaits, no kuriem tas tiek iegūts.

Rūpniecības risinājumi

No ezeriem, upēm un jūrām iegūtais ūdens ir piesārņots, satur daudz smilšu un sāļu, tādēļ tā padevei nepieciešami izturīgi materiāli.

Wilo produkcija atbilst šīm prasībām, jo izmanto modernākās izejvielas un nākotnes tehnoloģijas. Izejvielas – divslāņu materiāli vai Ni-Al bronza kā arī pārklājumi, piemēram, Ceram, aizsargā pret agresīviem vai abrazīviem medijiem un nodrošina ilgu darbmūžu.