Sekundārais karstais ūdens

Vērtīgā dzeramā ūdens izmantošana

Ūdens ir pārtikas līdzeklis, uz kuru attiecas augstākās kvalitātes prasības. Tas attiecas arī uz tehniku, kas regulē un nodrošina sekundārā karstā ūdens apgādi. Wilo cirkulācijas sūkņi ir risinājums ikvienam, kas izvirza maksimālās prasības materiāla, darbināšanas un komforta ziņā.

Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Brandbekämpfung - Automatische Sprinkleranlage

Karstā ūdens nodrošināts komforts, kas atmaksājas

Nepietiekama cirkulācija vai pārāk liels ūdensvada garums bieži nozīmē to, ka no ūdens krāna sākumā tek auksts ūdens un ūdens temperatūra pēc tam pakāpeniski paaugstinās. Līdz brīdim, kad ūdens ir uzsildīts līdz vēlamajai temperatūrai, notekā nonāk daži litri dzeramā ūdens. Lai ģimenes mājā ierobežotu dzeramā ūdens izšķērdēšanu, ir izdevīgi iegādāties cirkulācijas sūkni. Arī rūpnieciskajā pielietojumā uzticama apgāde ar sekundāro karsto ūdeni ir izaicinājuma priekšā. Wilo cirkulācijas sūkņi atbilst augstākajām kvalitātes prasībām saskarē ar pārtikā izmantojamo ūdeni, nodrošina darbību bez traucējumiem un ir īpaši efektīvi un attiecīgi taupa elektrību. Tāpēc ka intelektiska tehnoloģija pratīs veikt divas lietas vienlaikus. Tā nodrošinās karsto ūdeni, vienlaikus taupot enerģiju un resursus.