Wilo-RainSystem AF Comfort

Specifika/produkta priekšrocības

 • Kompakta, pieslēgšanai gatava lietusūdens izmantošanas iekārta atbilstoši DIN 1989 un EN 1717
 • Pārbaudīta saskaņā ar RAL kvalitātes direktīvu GZ 994
 • Klusa darbība, pateicoties daudzpakāpju centrbēdzes sūknim un iekārtas pilnīgai hermetizācijai
 • Automātiska atbalsta funkcija uzsūkšanas vadā nonākošā gaisa evakuācijai
 • Augsts ekonomiskums, pateicoties svaigā ūdens pēcuzpildei atkarībā no nepieciešamības

Sērijas apraksts

Konstrukcija

Pieslēgšanai gatava lietus ūdens izmantošanas iekārta

Ieliktnis

Lietus ūdens izmantošana dzeramā ūdens ietaupīšanai, kombinējot ar cisternām vai tvertnēm

Aprīkojums/darbība

 • Pieslēgšanai gatavs kompaktas konstrukcijas modulis
 • Pilnībā elektriski un hidrauliski savienots un piemontēts pie pamatrāmja ar pretkorozijas aizsardzību
 • Sastāv no
  • Pašuzsūcoša, nerūsējoša, klusas darbības centrbēdzes sūkņa MultiCargo MC
  • Spiediena caurules R 1
  • dzeramā ūdens pēcuzpildes tvertnes (11 l) ar pludiņvārstu
  • pārsegs no EPP
  • 3,0 m pieslēguma kabelis un elektrotīkla kontaktspraudnis
  • Centrālās vadības ierīce Rain Control Economy RCE ar vadības elektroniku kopā ar magnētisko vārstu, kā arī mērāmā spiediena pārveidotājs, 4-20 mA un līmeņa sensors ar 20 m kabeli uzpildes līmeņa indikācijai
  • sērijveida pieslēgums pārplūdes signālierīcei vai atpakaļplūdes brīdinājumam
  • izvēlnes vadība un indikācija LCD displejā
  • darbības un traucējumu ziņojumi
  • automātiska ūdens nomaiņa pēcuzpildes tvertnē
  • magnētiskā vārsta automātiska aizsardzība pret aizkaļķošanos
  • cisternas uzpildes līmeņa, iekārtas spiediena, darbības stāvokļa pastāvīga indikācija LCD displejā

Piegādes komplektācija

 • Robusta, pieslēgšanai gatava viena sūkņa lietus ūdens izmantošanas iekārta ar pieslēguma kabeli 3,0 m un tīkla spraudni, centrālo vadības ierīci RainControl-Economy ar vadības elektroniku, līmeņa sensoru ar 20 m kabeli, mērīšanas diapazonu 0-5 m
 • Ieskaitot pārsegu un pieslēguma komplektu pēcuzpildes pārplūdei no otrreizējai pārstrādei piemērota EPP

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs

Wilo-AF Comfort MC 304 EM

AF

Automātiska lietus ūdens izmantošanas un dzeramā ūdens pēcuzpildes iekārta (Aqua Feed)

MC

Pašuzsūcošs, horizontāls, daudzpakāpju cirkulācijas sūknis no sērijas MultiCargo MC

3

Sūknēšanas plūsma (m3/h) pie optimāla lietderības koeficienta

04

Pakāpju skaits

EM

Maiņstrāvas motors 1~230 V, 50 Hz

Tehniskie parametri

 • Elektrotīkla pieslēgums 1~230 V, 50 Hz
 • Uzsūkšanas augstums maks. 8 m
 • Darba spiediens maks. 8 bar
 • Aizsardzības klase IP 42
 • Pieslēgumi:
  • Spiediena vadam / spiedienam Rp 1
  • Sūkšanai R 1/ G 1
  • Dzeramā ūdens pēcuzpildei R ¾
  • Pieslēguma pārplūdei DN 70

Materiāli

 • Sūkņa korpuss no nerūsējoša tērauda 1.4301
 • rotors no Noryl
 • vārpsta no nerūsējoša tērauda 1.4028
 • gala blīvgredzens oglekļa/keramikas
 • Pakāpju kameras Noryl

Apraksts/konstrukcija

 • pieslēgšanai gatava viena sūkņa ūdensapgādes iekārta kā kompakts modulis vienas ģimenes mājām
 • pilnīgi automātiska apgāde ar lietus ūdeni no iekšzemes tvertnes vai cisternas
 • 11 litru pēcuzpildes trauks, paredzēts optimizētai dzeramā ūdens pēcuzpildei patērētāja tīklā nepiepildītas cisternas gadījumā
 • iekārta atbilst standartu DIN 1989, kā arī EN 1717 kritērijiem
 • automātiska pārslēgšanās dzeramā ūdens pēcuzpildes režīmā, no laika atkarīga ūdens apmaiņa pēcuzpildes tvertnē, integrēta izslēgšanās automātika sūkņa sausās darbības laikā.
 • Iekārtas vadība AF Comfort: elektroniska vadības ierīce RainControl Economy RCE ar papildus funkcijām:
  • aizsardzība pret apkaļķošanos, pateicoties magnētiskā vārsta automātiskai darbībai
  • maināms izslēgšanās spiediens
  • Ekspluatācijas uzsākšana ar rūpnīcā ieregulētiem pamata parametriem (plug & pump)
  • nepārtraukta ekspluatācijas datu uzskaite
  • enerģijas taupības režīma funkcija
  • ekspluatācijas stāvokļa protokols
  • apkalpošana un parametru uzstādīšana ar izvēlnes vadības funkciju taustiņu palīdzību
 • Pārsegs

Produkts

PDF: Wilo-RainSystem AF Comfort

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana