Wilo-Stratos MAXO-D

Īpatnības/produkta priekšrocības

 • Intuitīva apkalpošana, pateicoties lietojumprogrammas vadītai iestatīšanai ar Setup Guide kombinācijā ar jaunu displeju un apkalpes pogu, kam ir zaļās pogas tehnoloģija.
 • Maksimāla enerģijas efektivitāte, pateicoties optimizētu, inovatīvu un enerģiju taupošu funkciju mijiedarbībai (piem., No-Flow Stop).
 • Optimāla sistēmas efektivitāte ar jaunām, inovatīvām un inteliģentām regulēšanas funkcijām, piem., Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. un ΔT-const.
 • Jaunākās komunikācijas saskarnes (piem., Bluetooth), lai izveidotu savienojumu ar mobilajām gala ierīcēm, un sūkņu tieša savienošana tīklā, izmantojot Wilo Net vairāku sūkņu vadībai.
 • Maksimāls elektriskās montāžas komforts, pateicoties pārskatāmam un plašam spaiļu nodalījumam, kā arī optimizētajam Wilo-Connector.

Sērijas apraksts

Modelis

Smart slapjā rotora cirkulācijas divgalvu sūknis ar skrūvsavienojuma vai atloka savienojumu, EC motors ar integrētu elektronisku jaudas pielāgošanu.

Izmantošana

Visu veidu karstā ūdens apkures sistēmas, kondicionēšanas iekārtas, slēgti dzesēšanas loki, rūpnieciskās cirkulācijas iekārtas.

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs:Stratos MAXO-D 40/0,5-8
Stratos MAXOAugstas efektivitātes sūknis (atloka sūknis), elektroniski regulējams
DDivgalvu sūknis
40/Pieslēguma nominālais diametrs
0,5-8Nominālā sūknēšanas augstuma diapazons [m]

Aprīkojums / funkcija

Izmantošanas sfēras

Sūknis, pateicoties precīzajam regulēšanas principa iestatījumam katram atsevišķajam iekārtas specifiskajam pielietojumam (piem., radiatoriem, grīdas apsildei, griestu dzesēšanai), nodrošina darbību ar maksimālu iekārtas efektivitāti.

Apkure

 • Radiators
 • Grīdas apsilde
 • Griestu apsilde
 • Gaisa sildītājs
 • Siltummainis
 • Siltummaiņa

dzesēšana

 • Griestu dzesēšana
 • Grīdas dzesēšana
 • Gaisa kondicionēšanas ierīces
 • Siltummainis
 • Siltummaiņa

apkure un dzesēšana, kombinētas

 • Automātiska pārslēgšanās

Atkarībā no izvēlētā pielietojuma ir pieejami tālāk norādītie regulēšanas principi.

Regulēšanas principi

 • Konstants apgriezienu skaits (vadība no ārēja signāla)
 • Δp‐c konstantai spiedienu starpībai
 • Δp‐v mainīgai spiedienu starpībai
 • Dynamic Adapt plus nepārtrauktai (dinamiskai) sūknēšanas jaudas pielāgošanai aktuālajām vajadzībām
 • T-const. konstantai temperatūras regulēšanai
 • ΔT temperatūru starpības regulēšanai
 • Konstant Q konstantai sūknēšanas plūsmas regulēšanai
 • Multi-Flow Adaptation: kopējās tilpuma plūsmas noteikšana ar tīkla sūkni, kas nodrošina, ka siltumcirkulācijas sadalītāju sekundārā apkures loka sūkņi tiek apgādāti pēc vajadzības
 • Pielāgota PID regulēšana

Papildaprīkojuma funkcijas

 • Q-Limitmax. maksimālās sūknēšanas plūsmas ierobežojumam
 • Q-Limitmin. minimālās sūknēšanas plūsmas ierobežojumam
 • No-Flow Stop (izslēgšanās, ja nav caurplūdes)
 • Automātisks pazeminātās darbības režīms
 • Slikto punktu regulēšana (Δp-c vadība ar ārēju faktisko vērtību sensoru)
 • Termiskās dezinfekcijas atpazīšana (Stratos MAXO-Z)
 • Mainīgs Δp-v raksturlīknes stāvums

Manuālā iestatīšana

 • Izmantošanas sfēras izvēle ar Setup Guide
 • Atbilstošo ekspluatācijas parametru iestatīšana
 • Nominālais darbības punkts: aprēķinātā ekspluatācijas punkta ievade, izmantojot Δp-v
 • Statusa un vēstures indikācija (sūknēšanas plūsma, temperatūra, elektr. patēriņš, sūknēšanas augstums, kļūdu indikācija, diagnozes indikācijas)
 • Enerģijas daudzuma skaitīšanas (apsilde un dzesēšana) iestatīšana un atiestatīšana
 • Sūkņa ventilācijas funkcija
 • Taustiņu bloķēšana iestatījumu bloķēšanai
 • Funkcija atiestatīšanai uz rūpnīcas iestatījumu vai uz saglabātajiem parametriem
 • Analogo ieeju konfigurēšana/parametrēšana
 • Bināro ieeju konfigurēšana/parametrēšana
 • Releju izeju konfigurēšana/parametrēšana
 • Divgalvu sūkņa funkcija (izmantojot 2 atsevišķus sūkņus, kas jāekspluatē kā divgalvu sūknis)

Automātiskās funkcijas

 • Pēc vajadzības optimizēta jaudas pielāgošana energoefektīvai darbībai atkarībā no ekspluatācijas veida
 • Automātiskais pazeminātās darbības režīms
 • Automātiska izslēgšanās, konstatējot, ka nav caurplūdes (No-Flow Stop)
 • Automātiskā atbloķēšanas funkcija
 • Softstart
 • Automātiska kļūdu novēršanas rutīna (automātiska atsākšana)
 • Automātiska apkures/dzesēšanas režīma pārslēgšana
 • Pilna motora aizsardzība ar integrētu ieslēgšanas elektroniku

Ārējas vadības ieejas un to funkcijas

2 analogās ieejas:

 • Signāla tipi: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Pielietojumi Uzdotās vērtības pārstatīšana ar tālvadību jebkuram ekspluatācijas veidam, sensoru ieejas temperatūrai, spiedienu starpībai vai brīvs sensors pielāgotai PID ekspluatācijai

2 digitālās ieejas:

 • bezpotenciāla vadības izejām vai slēdzim
 • Funkcijas, kurām iespējams iestatīt parametrus:
  • ekst. IZSLĒGTS
  • ekst. MIN.
  • ekst. MAKS.
  • MANUĀLS (BMS IZSLĒGTA)
  • Taustiņu bloķēšana
  • Apkures/dzesēšanas režīma pārslēgšana

Wilo Net divgalvu sūkņu pārvaldībai, izmantojot 2 atsevišķus sūkņus, vairāku sūkņu savstarpējai komunikācijai un sūkņu pārstatīšanai ar tālvadību

Signālu un rādījumu funkcijas

 • Darbības indikācijas displeja statuss:
  • Uzdotā vērtība
  • Faktiskais sūknēšanas augstums
  • Faktiskā sūknēšanas plūsma
  • Siltuma un aukstuma skaitītājs
  • Elektriskais patēriņš
  • Temperatūras
 • LED statusa indikācija: darbība bez kļūdām (zaļa LED), sūkņu komunikācija (zila LED)
 • Diagnozes indikācijas displeja statuss (displejā sarkana krāsa):
  • kļūdu kodi un kļūdu apraksti pilnā tekstā
  • Izslēgšanas pasākumi
 • Kopējs bojājumu signāls SSM (bezpotenciāla pārslēdzējs)
 • Palaišanas signāls SBM (bezpotenciāla aizvērējs)

Datu apmaiņa

 • Bluetooth saskarne bezvadu datu apmaiņai, kā arī sūkņa tālvadībai ar viedtālruni vai planšetdatoru.
 • Seriāla, digitāla saskarne Modbus RTU pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu sistēmu RS485 (iespējams ar Wilo CIF moduli Modbus RTU).
 • Seriāla, digitāla saskarne BACnet MS/TP pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu sistēmu RS485 (iespējams ar Wilo CIF moduli BACnet MS/TP).
 • Seriāla, digitāla saskarne CANopen pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu sistēmu CANopen (iespējams ar Wilo CIF moduli CANopen).
 • Seriāla, digitāla saskarne LON TP/FT-10 pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu sistēmu LONWorks (iespējams ar Wilo CIF moduli LON TP/FT-10).
 • Seriāla, digitāla saskarne PLR pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot ražotājam specifiskus savienojuma moduļus (iespējams ar Wilo CIF moduli PLR).

Divu sūkņu pārvaldība (divgalvu sūknis vai 2 atsevišķie sūkņi)

 • galvenā/rezerves darbība (automātiska pārslēgšanās bojājuma gadījumā / sūkņu maiņa atkarībā no laika);
 • Paralēlā darbība (lietderības koeficientu optimizējoša ieslēgšana un izslēgšana maksimumslodzes laikā)

Aprīkojums

 • Atloka sūkņiem: atloka modeļi
  • Standarta modelis sūkņiem DN 32 līdz DN 65: kombinētais atloks PN 6/10 (atloks PN 16 atbilstoši EN 1092-2) pretatlokiem PN 6 un PN 16
  • Standarta modelis sūkņiem DN 80 / DN 100: Atloks PN 6 (konstruēts PN 16, atbilstoši EN 1092-2) pretatlokam PN 6
  • Īpašais modelis sūkņiem DN 32 līdz DN 100: Atloks PN 16 (atbilstoši EN 1092-2) pretatlokiem PN 16
 • Daudzas, integrētas komunikācijas saskarnes un papildaprīkojumam izmantojama CIF moduļa pieslēgvieta
 • 5 kabeļa ieejas komunikācijas saskarņu pieslēgumam
 • Bluetooth saskarne
 • Augstas izšķirtspējas grafiskais displejs ar zaļu pogu un 2 taustiņiem
 • Lietotājam ērts spaiļu nodalījums
 • Integrēts sūknēšanas plūsmas un temperatūras sensors
 • Sērijveida siltumizolācija lietojot apkures nozarē
 • Ātrā pieslēgšana elektrotīklam, barošanai izmantojot optimizēto Wilo-Connector

Materiāli

 • Sūkņa korpuss: pelēkais ķets ar KTL pārklājumu
 • Vārpsta: nerūsējošs tērauds
 • Gultņi: ogleklis
 • Rotors: plastmasa

Piegādes komplektācija

 • Sūknis
 • 2x optimizēts Wilo-Connector
 • 4x kabeļu skrūvsavienojumi M16 x 1,5
 • Paplāksnes atloka skrūvēm (pieslēguma nominālajam diametram DN 32 ‐ DN 65)
 • Blīvējumi vītnes pieslēgumam
 • Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Iespējas

 • Īpašs modelis, paredzēts darba spiedienam PN 16

Piederumi

 • Skrūvsavienojumi vītnes pieslēgumam
 • Pretatloks (DN 32 līdz DN 100)
 • Izlīdzināšanas elementi
 • Izolācija aukstajam izmantojumam
 • Slēptie atloki
 • PT1000 sensori
 • Diferenciālā spiediena sensors
 • Wilo-CIF moduļi: Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen, LON TP/FT-10, PLR

Kopējais raksturojums

Raksturlīknes

Lejupielādes

General overview

Izlaide 2017
Sānu formāts A4
Lappušu skaits 72

PDF (46 MB)

Lejupielādēt

PDF: Wilo-Stratos MAXO-D

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana