Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums

Stacija „Praterstern”, kurā ik dienu apgrozās apmēram 100 000 ceļotāju, ir īpaši bieži apmeklēts satiksmes mezgls. (Foto: Austrijas Federālais dzelzceļš / Robert Deopito)

Vīnes Ziemeļu dzelzceļa stacija paļaujas uz savu pacelšanas iekārtu kontroli tiešsaistē

Austrijas Federālais dzelzceļš (ÖBB) ar apmēram 25 000 nekustamiem īpašumiem, 5000 ēkām un vairāk nekā 1000 dzelzceļa stacijām un pieturvietām pieder pie lielākajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem Alpu republikā. Apmēram 760 labi izglītoti speciālisti visu diennakti uztur infrastruktūru darba gatavībā. Lai sniegtu atbalstu neiralģisko notekūdeņu novadīšanas nodrošināšanai, stacijās tiek izmantoti tīmeklī balstīti pakalpojumi, kas sekmīgi darbojas Vīnes Ziemeļu dzelzceļa stacijā „Praterstern”. Gan sūkņus, gan sistēmu tīkla infrastruktūru ir radījis Wilo. Šis 2008. gadā pilnībā pārbūvētais komplekss ceļotājiem sniedz patīkamu noskaņu, kuru nebūtu iespējams radīt arī bez sanitārajām iekārtām. Lai garantētu augstāko iespējamo efektivitāti, darba drošību un veiktspēju, Austrijas Federālais dzelzceļš izlēma par labu jaunai pacelšanas iekārtai EMUport no Wilo.

Dzelzceļa staciju tualetes – īpašs izaicinājums

„Piekļūšanas sistēmas, tīrīšanas darbu veicēji un uzraudzības personāls spēj uzturēt ārējo sanitāro iekārtu kvalitāti, bet ir nepieciešams nodrošināt arī to darbību,” situāciju aprakstīja Andreass Koufals (Andreas Coufal) no Austrijas Federālā dzelzceļa Vīnes tehniskās vadības departamenta. Taču to darbību ļoti bieži apmeklētās publiskās sanitārajās zonās ne vienmēr ir vienkārši nodrošināt. Lietotāji tualetē mēdz atbrīvoties no dažādiem priekšmetiem, kas var apturēt notekūdeņu sūkņu darbību. Protams, tā rezultātā nākamajiem apmeklētājiem nākas saskarties ar atbilstošām neaptīkamām sekām. „Senāk mums nācās veikt vairākus remontus nedēļā, lai sūkņus atbrīvotu no cietajām frakcijām,” teica Koufals.

Cieto frakciju atdalīšanas sistēma sūkņu aizsardzībai

Wilo pacelšanas iekārta EMUport ievērojami atviegloja darbus, samazinot aizsprostojumu biežumu. Tā sevi jau bija pierādījusi no jauna uzceltajā Vīnes centrālajā stacijā, kur 21 EMUport sūknis sekmīgi nodrošina notekūdeņu novadīšanu. „Pamatojoties uz pozitīvo pieredzi, mēs arī dzelzceļa stacijā „Praterstern” izšķīrāmies par labu šai cieto frakciju atdalīšanas sistēmai,” stāstīja Koufals.

Wilo izstrādātajā cieto frakciju atdalīšanas sistēmas principā pieplūstošie notekūdeņi vispirms nonāk rezervuārā, kur režģis aiztur cietās frakcijas. Šādā veidā iepriekš attīrītie notekūdeņi plūst tālāk caur sūkni un tiek uztverti rezervuārā. Sasniedzot iepriekš noteiktu līmeni, sūknis padod notekūdeņus no rezervuāra atpakaļ cieto frakciju rezervuārā. No turienes cietās frakcijas pa spiediena cauruli tiek transportētas uz kanalizācijas tīklu. Iekārtai ir divi cieto frakciju rezervuāri un sūkņi. Tie darbojas pārmaiņus, turpretim traucējuma vai apkopes gadījumā pastāvīgā režīmā, lai nodrošinātu gandrīz nepārtrauktu notekūdeņu novadīšanu.

Regulāras darbības pārbaudes un preventīva uzturēšana nosaka darbmūža ilgumu

Izmantojot cieto frakciju atdalīšanas sistēmu, tiek novērsta materiālu ar augstu aizsprostojuma potenciālu nonākšana sūkņu hidraulikas sistēmā, taču pacelšanas iekārtu sūkņiem tik un tā ir nepieciešama regulāra apkope un uzturēšana. Standarts DIN EN 12056-4 nosaka konkrētus intervālus un pasākumus. Izmantojot iekārtu komerciāliem nolūkiem, tā ik pēc trim mēnešiem ir jāapkopj speciālistam. Turklāt operatoram reizi mēnesī jāpārbauda pacelšanas iekārtas darbspēja, novērojot vismaz divus pārslēgšanās ciklus.

Ņemot vērā iespaidīgo Austrijas Federālā dzelzceļa nekustamo īpašumu skaitu, tas ir milzīgs darba apjoms. „Raugoties no šī skatu punkta, tik intensīvas lietošanas gadījumā, kāda ir dzelzceļa stacijā, traucējumi ir jānovērš vairākas reizes mēnesī,” Andreass Koufals ar nožēlu izteicās par sanitāro iekārtu ļaunprātīgu izmantošanu atkritumu utilizācijas nolūkā. Tādēļ WiloCare koncepcija ir balstīta uz diviem turpmāk aprakstītajiem elementiem. Standartam DIN EN 12056-4 atbilstoša apkope un uzturēšana, kā arī preventīvu pasākumu īstenošana, veicot iekārtu kontroli reāllaikā. Šim nolūkam pacelšanas iekārta tiek aprīkota ar papildu sensoriem, kas caur komunikācijas kārbu nosūta iekārtas parametrus uz Wilo Cloud. „Turklāt datu drošības apsvērumu dēļ mēs strādājam ar savu tīmeklī balstītu sistēmu,” sīkāk paskaidroja Niko Keslings (Niko Kösling). „Tā reāllaikā analizē visus būtiskos darbības parametrus. Ja parādās neparasti liels kāda sūkņa elektrības patēriņš, Wilo servisa tehniķi, jau izmantojot visus pieejamos datus, var ierobežot problēmu un novērst to uz vietas, pirms rodas atteice.”Atkarībā no izvēlētā servisa komplekta apjoma ārpuskārtas darba uzdevumi tiek aprēķināti pēc vienošanās vai arī ir jau ietverti apkalpošanas maksā. „Neskaitot tehnisko caurskatāmību ikmēneša statusa atskaitēs, šādi tiek iegūta arī paredzamo izmaksu caurskatāmība,” vēl vienu ekonomisku priekšrocību akcentēja atbildīgais operators Andreass Koufals. To papildina arī sava personāla atslogošana.

„Regulāras darbības pārbaudes un preventīva uzturēšana ir izšķiroša ilgam darbmūžam,” teica Tomass Hūbers (Thomas Huber), WILO Pumpen Österreich GmbH servisa vadītājs. „Ja šie darbi netiek veikti pietiekamā apjomā,” Hūbers stāstīja no praktiskās pieredzes „sūkņi neturas tik ilgi, un faktiskās darbmūža cikla izmaksas pieaug neatkarīgi no ražotāja.”

Pacelšanas iekārta ir pieslēgta gan pie kanalizācijas tīkla – apm. sešus metrus zem pretspiediena līmeņa – gan pie datu tīkla. Tiešsaistes kontrole, izmantojot pakalpojumu WiloCare, ievērojami paaugstina darba drošību un paildzina iekārtas darbmūžu. (Foto: Austrijas Federālais dzelzceļš / Andreass Koufals)

Digitalizācija atbalsta kontroli

Sākot lietot EMUport ar cieto frakciju atdalīšanas sistēmu, servisa darbu apjoms samazinājās par apmēram 50 procentiem. WiloCare kontroles sistēmas darbības rezultātā vairs neparādās pieminēšanas vērti traucējumi, jo no vienas puses šis pakalpojums optimizēja darbības parametrus un tādā veidā ļāva likvidēt potenciālos traucējumu avotus. No otras puses specializēto Wilo tehniķu regulāri veiktie apkopes darbi un Austrijas Federālā dzelzceļa savlaicīgi veiktas cieto frakciju rezervuāru pārbaudes radīja pamatu tagad drošajai darbam.

Sanitārās iekārtas darbspēja un tīrība Vīnes Ziemeļu dzelzceļa stacijā un publikas magnētā „Prater” nedrīkst tikt uzskatīta par mazsvarīgu ieguldījumu, jo tā palīdz vēl vairāk „spodrināt” satiksmes mezgla tēlu, ik dienu apkalpojot apmēram 100 000 ceļotājus.

‘WiloCare’

Trīs piedāvātie servisa komplekti ir vērsti uz „pārdomātu” sūkņu pielietojumu – arī sistēmās. Spiediena paaugstināšanas iekārtas un notekūdeņu pacelšanas iekārtas ir šādas pieejas paraugi, jo atteices jebkurā gadījumā izraisa apgādes un utilizācijas problēmas un rezultātā arī bieži vien augstas remonta izmaksas. Tādēļ tehniska un ekonomiska sūkņu iekārtu veiktspējas nodrošināšana ir tīmeklī balstītā pakalpojuma deklarētais mērķis gan attiecībā uz jaunām, gan esošām iekārtām.