Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie

Dzesēšanas ūdens pievade attālā reģionā

„Inter Mongolia Shangdu” elektrostacija ar savu 8x600 MW kapacitāti ir viena no galvenajām elektroenerģijas piegādātājām Ziemeļķīnai. Abos pirmajos savas darbības gados elektrostacija saražoja 1,58 mld. kWh strāvas. Plānošanā bija paredzēta sūkņu starpstacija starp Luanhe upi un Šendū elektrostaciju. Šāda sūkņu starpstacija savannā radītu augstas izmaksas, īpaši ziemā, ceļu būves izmaksas u. c. Wilo šeit piedāvāja alternatīvu profesionālo risinājumu, lai būvniecības ieceri optimizētu, taupot izmaksas un resursus.

Šim nolūkam ķīniešu elektrostacijā tika izmantoti pieci tīrā ūdens iekārtas bronzas modeļi. Kopš 2005. gada šīs vienības jau darbojas kādā ūdensapgādes sūkņu stacijā Iekšējā Mongolijā. Kopš tā laika tās bez traucējumiem apgādā Šendū/Iekšējās Mongolijas elektrostacijas turbīnas ar dzesēšanas ūdeni.

Šim nolūkam sūkņi paņem 4–10 °C auksto dzesēšanas ūdeni no dambja un nogādā to pa spiediena caurulēm (DN 400–DN 1000) uz 35 km attālumā esošo, uz pakalna novietoto sūkņu starpstaciju. No turienes dzesēšanas ūdens pa tālāku spiediena cauruli, kas arī ir 35 km gara, pieplūst elektrostacijai.

Izmaksu ietaupījums ar pieprasījumam atbilstošu risinājumu

Līdz ar to izmaksu ziņā intensīvākā sūkņu starpstacijas ēka vairs nav nepieciešama. Šādā veidā tika ietaupītas milzīgas investīciju, darbības un apkopes izmaksas. Tādējādi izzuda arī komplekso sūkņu starpstacijas apkopes darbu problēma ziemā. Neskaitot to, ar augstsprieguma motoru varēja paaugstināt spriegumu un samazināt elektrisko strāvu. Tādā veidā tiek mazināti pārneses vadu zudumi, kā arī veicināta augsta efektivitāte un enerģijas taupīšanas mērķu īstenošana.

Dati un fakti
Projekts Energiegewinnung Shangdu
Shangdu Town
Innere Mongolei
Būvdarbu pasūtītājs Inner Mongolia Shangdu Power Ltd.
Shangdu Town Zhenglanqi
Innere Mongolei
Tehniskā projektēšana North China Electric Power Design Institute
No. 5 North Alley Liupukang, Xicheng District
Peking
China
Uzstādītie izstrādājumi Wilo-EMU KM 3100S-1