Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie

Chicago skyline aerial drone view from above, lake Michigan and city of Chicago downtown skyscrapers cityscape from Lincoln park, Illinois, USA

Zaļie risinājumi klimata uzlabošanai

Atklājiet mūsu virtuālo klātbūtni IFAT 2020

Mums ir ļoti žēl, ka mesa IFAT 2020 tika atlikta. Taču mēs nevēlamies nogaidīt ar saviem lieliskajiem risinājumiem visām ūdenssaimniecības jomām – mūsu Zaļajiem risinājumiem ilgtspējības un klimata aizsardzības stiprināšanai. Izskatiet mūsu digitālo izstādes stendu un atklājiet mūsu Zaļos risinājumus, kā arī Wilo pakalpojumus un jauno Wilo-Live asistentu.

Mūsu ilgtspējības stratēģijas būtība ir nodrošināt tīru ūdeni lielākam skaitam cilvēku, vienlaikus samazinot ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Šī mērķa sasniegšanai ir jākoncentrējas uz visu ūdens ciklu. Ilgtspējīga ūdenssaimniecība neaprobežojas tikai ar dzeramā ūdens ražošanu un piegādi. Arī notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai ir svarīga loma. Tas palīdz nodrošināt vērtīgo ūdens resursu efektīvu izmantošanu un pasargā no paaugstināta piesārņojuma līmeņa.

Wilo piedāvā plašu produktu klāstu visām ūdenssaimniecības jomām un nepārtraukti strādā, lai uzlabotu savu produktu portfeli.

Digitālā transformācija ir saistīta ar daudzām izmaiņām. Priekšrocības un iespējas, bet arī jaunas problēmas un neskaidrības. Wilo ir digitālais pionieris sūkņu nozarē, kas izmanto pieaugošās digitalizācijas iespējas un pielieto viedās ūdens sistēmas, tā palīdzot izpildīt nākotnes prasības attiecībā uz dzeramā ūdens ieguvi, ūdens sūknēšanu un transportēšanu, kā arī notekūdeņu attīrīšanu.

ANO Globālais līgums un IAM

Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālais līgums ir lielākā un vissvarīgākā iniciatīva atbildīgai uzņēmumu vadībai visā pasaulē. Desmit vispārīgie principi un ilgtspējīgas attīstības mērķi (Sustainable Development Goals – SDG) veicina redzējumu par iekļaujošu un ilgtspējīgu pasaules ekonomiku, kas nodrošinās labumu visiem cilvēkiem, kopienām un tirgiem gan tagad, gan arī nākotnē.

Wilo valde ANO Globālo līgumu parakstīja 2018. gadā, tādējādi uzsverot apņemšanos dot ieguldījumu starptautisko ilgtspējības mērķu sasniegšanā.

Sīkāk skat. mūsu korporatīvajā tīmekļa vietnē

Mūsu ilgtspējības galvenie momenti IFAT 2020

Risinājumi visām ūdenssaimniecības jomām

Globālais ūdens trūkums padara ūdeni par vienu no visvērtīgākajām precēm pasaulē. Nepārtraukta tīra ūdens piegāde mājsaimniecībām, lauksaimniecībai un rūpniecībai ir viens no lielākajiem nākotnes izaicinājumiem. Wilo mērķis – piedāvāt piemērotus risinājumus to nodrošināšanai.

Neattīrīta ūdens pievadīšana

Dzeramā ūdens droša ražošana ir viens no funkcionālas sabiedrības stūrakmeņiem. Mūsu produkti nosaka standartus efektivitātes un lietderības ziņā. Piemēram, mūsu pielāgojamie iegremdējamie sūkņi nodrošina lietderības koeficientu līdz 84,5%. Tie ir piemēroti arī problemātiskiem neattīrīta ūdens ieguves procesiem un var pārsūknēt līdz 310 m³ ūdens stundā.

Wilo-Actun OPTI-MS

Mūsu Wilo-Actun OPTI-MS solārais iegremdējamais sūknis pat nomaļās vietās nodrošina autonomu un rentablu ūdensapgādi.

SDG 6 – Tīrs ūdens un sanitārija

Viens solārais iegremdējamais sūknis pat nomaļos apgabalos nodrošina uzticamu dzeramā ūdens piegādi līdz 650 cilvēkiem.

SDG 9 – Industrija, inovācija un infrastruktūra

Kopienām ar sliktu infrastruktūru mēs sniedzam rentablas, no elektrotīkla neatkarīgas ūdensapgādes iespējas.

SDG 13 – Klimata pārmaiņu novēršanas pasākumi

Pateicoties atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai, mūsu risinājums samazina CO2 izmešu daudzumu par apm. 2 tonnām gadā vienam sūknim*.

* Salīdzinot ar dīzeļģeneratora darbinātu iegremdējamo sūkni

Informācija par produktu

Wilo-Actun ZETOS

Wilo-Energy Solutions ir iniciatīva, kas parāda operatoriem kā attiecīgo ierīci var padarīt efektīvāku, proaktīvi nomainot strādājošos, bet neefektīvos sūkņus ar energoefektīviem sūkņiem. Wilo-Actun ZETOS ar lietderības koeficientu līdz 85,5 % uzlabo ūdensapgādes rādītājus.

SDG 6 – Tīrs ūdens un sanitārija

Wilo-Actun ZETOS ir visefektīvākais dzeramā ūdens apgādes risinājums*. Tas nodrošina ilgtspējīgu vērtīgā ūdens resursa izmantošanu.

SDG 9 – Industrija, inovācija un infrastruktūra

Mūsu novatoriskais Ceram CP pārklājums aizsardzībai pret okera veidošanos garantē ilgāku Wilo-Actun ZETOS darbmūžu. Tādējādi ūdensapgādes infrastruktūra ir izturīgāka.

SDG 13 – Klimata pārmaiņu novēršanas pasākumi

Pielietojot mūsu risinājumu ūdensapgādes sistēmas modernizācijā Bādūberkingenā, gadā tiek ietaupīti līdz 100 000 kWh elektroenerģijas. CO2 emisijas tiek samazinātas par 53,7 tonnām.

* Wilo-Actun ZETOS atbilst daudzu valstu, piemēram, ASV (NSF61), Lielbritānijas (BS), Francijas (ACS) un Vācijas (UBA), dzeramā ūdens sūknēšanas prasībām.

Informācija par produktu

Ūdensapgāde

Pieaugošā urbanizācija izvirza pastiprinātas prasības ūdensapgādei. Tas liek apgādes drošību pacelt tehnoloģiju līmenī gan attiecībā uz nepārtrauktību, gan ūdens apjoma pieaugumu. Tādus mūsu produktus kā, piemēram, dalītā korpusa sūkņus, izmanto visur, kur nepieciešama lielu ūdens apjomu pārvietošana, un tiek prasīta absolūta drošība un nemainīga efektivitāte. Tie spēj pārvietot līdz 17 000 m³/h ūdens ar lietderības koeficientu līdz 90%.

Wilo-Atmos GIGA-N

Wilo sniedz ievērojamu ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu samazināšanā. Salīdzinot ar iepriekšējām sērijām, Wilo-Atmos GIGA-N sērijai vien ir potenciāls samazināt CO2 emisijas līdz pat 26 tonnām gadā.

SDG 9 – Industrija, inovācija un infrastruktūra

Operatoram pielāgotās uzraudzības iekārtas un pakalpojumu paketes nodrošina pašvaldību ūdensapgādes drošumu.

SDG 11 - Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Kombinācija ar frekvenču pārveidotāju Wilo-EFC garantē savienojumu ar pilsētu un pašvaldību energoapgādes pārvaldības sistēmu un pastāvīgi uzlabo ūdensapgādi.

SDG 13 – Klimata pārmaiņu novēršanas pasākumi

Jaunā Wilo-Atmos GIGA-N sūkņu paaudze patērē līdz 48 000 kWh mazāk enerģijas un samazina CO2 emisijas līdz pat 26 tonnām*.

* Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes sausā rotora sūkņiem.

Informācija par produktu

Wilo-Atmos TERA-SCH

Izstrādājot un ražojot produktus, Wilo ņem vērā to kalpošanas laiku. 95% Wilo-Atmos TERA-SCH sastāvdaļu var pārstrādāt.

SDG 11 - Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Savienojums ar energoapgādes pārvaldības sistēmu, izmantojot frekvenču pārveidotāju Wilo-EFC, ilgtspējīgi uzlabo ūdensapgādi viedo pilsētu plašajos sadales tīklos.

SDG 12 – Atbildīgs patēriņš un ražošana

Izstrādājot produktus, Wilo ņem vērā pārstrādājamību. Izmantoto materiālu un sastāvdaļu pārstrādes koeficients ir 95%.

SDG 13 – Klimata pārmaiņu novēršanas pasākumi

Jaunais Wilo-Atmos TERA-SCH aksiāli dalītā korpusa sūknis patērē līdz 48 000 kWh mazāk enerģijas un samazina CO2 emisijas līdz 39 tonnām gadā*.

*Salīdzinot ar parasto sūkni.

Notekūdeņu attīrīšana

Resursu nepietiekamībai un pastāvīgi augošajam saldūdens pieprasījumam nepieciešami efektīvi un autonomi drošas ūdens attīrīšanas risinājumi. Tehniskā ūdens, recirkulācijas ūdens pārstrādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek izmantoti dažādi Wilo produkti. Iegremdējamais maisītājs atbilst šīm prasībām, – tam ir energoefektīvs motors un nodilumizturīgi materiāli, kas pielāgoti ekstremālajai darba videi.

Wilo-EMU TRE, -Sevio ELASTOX, -TP Control

Enerģija ir vērtīgs resurss, un mēs cenšamies to izmantot taupīgi. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Wilo produkti garantē optimālu notekūdeņu sajaukšanu ar minimālu enerģijas patēriņu.

SDG 9 – Industrija, inovācija un infrastruktūra

Izmantojot mūsu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju, mēs nodrošinām efektīvu ūdens attīrīšanu un tādējādi apmierinām augošo saldūdens pieprasījumu.

SDG 11 – Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Iekārtas izmēru noteikšana, izmantojot CFD simulāciju, un Wilo-TP Control viedā vadība ļauj mums garantēt funkcionāli drošu notekūdeņu bioloģisko attīrīšanu.

SDG 13 – Klimata pārmaiņu novēršanas pasākumi

Īpaši zemais jaudas patēriņš vidēja lieluma notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ar sešiem iegremdējamiem maisītājiem un trim tilpnēm ļauj samazināt CO2 līdz 19,7 tonnām gadā.

Wilo-Vardo WEEDLESS, -Sevio ELASTOX, -Savus DECA, -TP Control

SDG 6 – Tīrs ūdens un sanitārija

Izmantojot Wilo-TP Control, mēs palīdzam operatoriem sasniegt likumīgi noteiktos izplūdes rādītājus ūdens recirkulācijai strautos, upēs vai dabā.

SDG 11 – Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Izmantojot sistēmai atbilstošo iekārtas izmēru noteikšanu un Wilo-TP Control viedo vadību, mēs garantējam funkcionāli drošu notekūdeņu attīrīšanu.

SDG 17 – Partnerība mērķu īstenošanai

Lai turpinātu paaugstināt notekūdeņu pārstrādes efektivitāti, mēs sadarbojamies ar universitātēm un globālo partneru tīklu.

Notekūdeņu savākšana un transportēšana

Neapstrādātu notekūdeņu sūknēšana kļūst aizvien pieprasītāka, jo pieaug cietvielu skaits un palielinās uzglabāšanas laiks tīklā, kas sūknējamo vidi padara agresīvāku un problemātiskāku. Ar motora lietderības koeficientu līdz 92,3% un hidraulisko lietderības koeficientu līdz 75% mūsu jaunais Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos intelektu, kas ir pirmais digitālais iegremdējamais notekūdeņu sūknis ar IE5 PM motora tehnoloģiju, ļauj sūknēt 360 m³/h ūdens ārkārtīgi augstā efektivitātes un drošības pakāpē.

Wilo-EMUport CORE

Wilo pastāvīgi optimizē izejvielu izmantošanu ražošanā.Papildus tam, resursu patēriņu vēl vairāk samazina izturīgu materiālu izmantošana.

Wilo-EMUport CORE

SDG 11 – Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Pateicoties Wilo-Nexos NET-Intelligence integrācijai spiediena kanalizācijas sistēmā, savākšanas sūkņu stacijas tiek efektīvi regulētas, papildus nodrošinot mērķtiecīgu apkopi.

SDG 12 – Atbildīgs patēriņš un ražošana

Mūsu Wilo-EMUport CORE sistēmas ir izgatavotas no pārstrādājama polietilēna. Polietilēns nodrošina ļoti ilgu darbmūžu un maksimāli samazina utilizējamo detaļu proporciju.

SDG 13 – Klimata pārmaiņu novēršanas pasākumi

Efektīva darbrata ģeometrija nodrošina nelielu enerģijas patēriņu visā sistēmā.

Wilo-Rexa SOLID-Q

The Wilo-Rexa SOLID-Q with Nexos Intelligence excels thanks to its outstanding operational reliability, energy efficiency and connectivity.This smart-water-system sustainably increases the efficiency and convenience of everyday work.

SDG 9 – Industrija, inovācija un infrastruktūra

Wilo-Rexa SOLID-Q noturība pret aizsērēšanu un integrējamā Nexos LSI automātiskā vadība padara pilsētu un pašvaldību notekūdeņu infrastruktūru viedu un funkcionāli drošu.

SDG 11 – Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence atbilst lielpilsētu prasībām, kur infrastruktūra un dzīves jomas ir savstarpēji digitāli savienotas. Sūkņu stacijas var viegli uzraudzīt un apkalpot.

SDG 13 – Klimata pārmaiņu novēršanas pasākumi

Integrējamā Nexos LSI automātiskā vadība samazina cauruļu berzes radītos zudumus un sūkņa enerģijas izmaksas līdz 20% un CO2 emisijas līdz 20,7 tonnām gadā*.

* Salīdzinot ar parastajiem notekūdeņu sūkņiem.

Informācija par produktu

Wilo-Rexa SUPRA-V ar Wilo digitālo datu saskarni

Wilo-Rexa SUPRA-V ar Wilo digitālo datu saskarni ir mūsu jaunākā inovācija notekūdeņu sūkņu jomā. Rentablākai notekūdeņu pārvaldībai tas nodrošina lielu enerģijas ekonomiju un digitālās darbības ērtības.

SDG 9 – Industrija, inovācija un infrastruktūra

Sūkņu un sūkņu staciju savienojamība, kā arī ērta atsevišķu iekārtu attālināta uzraudzība garantē stabilu notekūdeņu novadīšanas infrastruktūru.

SDG 11 – Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Wilo-Rexa SUPRA-V ar Wilo digitālo datu saskarni ir viegli integrējams esošā pašvaldības sistēmu pārvaldībā un tādējādi nodrošina pilsētām un pašvaldībām nākotnē iederīgu ilgtspējību.

SDG 13 - Klimata pārmaiņu novēršanas pasākumi

Vislabākā efektivitāte savā klasē nodrošina, ka CO2 emisijas sūknim tiek samazinātas līdz pat 13,6 tonnām gadā*.

* Salīdzinot ar parasto notekūdeņu sūkni.

Informācija par produktu

Wilo-Nexos NET-Intelligence

Wilo viedās ūdens sistēmas savieno tīklā atsevišķas sūkņu stacijas, pārrauga un regulē tās, nodrošinot uzticamu un energoefektīvu spiediena kanalizāciju. Tas ļauj Wilo ilgtspējīgi atbalstīt kopienas un pašvaldības.

Pressure Drainage System with Nexos Intelligence - arial view and system analysis

SDG 6 – Tīrs ūdens un sanitārija

Wilo-Nexos NET-Intelligence nodrošina līdz pat 1000 sūkņu staciju viedu savienošanu tīklā un digitālu vadību, tā garantējot drošu spiediena kanalizāciju.

SDG 11 – Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Wilo-Nexos NET-Intelligence vienkāršo sūkņu staciju pārvaldību ar viedo sistēmu tīklu. Tīmekļa nodrošināta piekļuve un ātra digitālo datu pārsūtīšana garantē efektīvu sistēmas attālinātu uzraudzību.

SDG 13 – Klimata pārmaiņu novēršanas pasākumi

Nogulšņu veidošanās cauruļvados tiek samazināta, optimizējot caurplūdes apjomus. Sistēma kopumā šādi ietaupa līdz pat 30% enerģijas*.

* Salīdzinot ar parastajām spiediena kanalizācijas sistēmām.

Ēkas informācijas modelēšana – Wilo ir gatavs darbam ar BIM

Mēs esam vieni no pirmajiem ražotājiem, kas piedāvā ārkārtīgi ērtu piekļuvi visiem mūsu apkures sūkņu produktu datiem darbam ar BIM. Piemēram, jūs varat izmantot BIM (Building Information Modeling), lai savu dimensionēšanas izstrādes darbu vēl efektīvāk integrētu kopējā plānojumā un padarītu sadarbību ar citiem projekta dalībniekiem daudz vienkāršāku.

Skat. visu ar BIM saistīto informāciju