Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums

Risinājumi

WILO VEIDO NĀKOTNI - WILO KOMPLEKSS IZVIRZA JAUNUS STANDARTUS

Wilo Dortmundes kompleksa ģenerālplānā paredzētā teritorijas attīstības programma ir vērienīgākā kompānijas pastāvēšanas vēsturē: tiek pārplānota visa Wilo teritorija.

Attīstības gaitā WILO SE īstenos efektīvu administratīvo un ražošanas zonu sapludināšanu. Paredzēts apvienot šobrīd atdalītās vienības, lai nodrošinātu efektīvāku esošās sinerģijas izmantošanu.

Wilo Campus Dortmund

WILO KOMPLEKSS – JAUNIE "PILSĒTAS VĀRTI"

Dortmundes dienvidos, Nortkirhenes ielā, noris jauna objekta – Wilo kompleksa – būvniecība. Tā būs uzņēmuma jaunā galvenā mītne, kas apvienos ekoloģisko un ekonomisko ilgtspējību, kā arī pielāgojamību un efektīvu lietderīgās platības izmantošanu.

Nortkirhenes ielas ziemeļu daļā tiek celta viedā rūpnīca "Ziemeļu komplekss" – inovatīva, dienasgaismai atvērta ražošanas ēka ar plašu automašīnu stāvvietu darbiniekiem.

Administrācijas ēka "Dienvidu komplekss", kas atradīsies Nortkirhenes ielas dienvidu daļā, veidos pilsētas ainavu kā Dortmundes jaunie "pilsētas vārti".

Wilo Nākotnes biroja koncepcija, kas īstenota administrācijas ēkā, nodrošina darbiniekus ar ergonomiskām un modernām darbavietām. Tā nodrošinās ideālus darba apstākļus dažādām vajadzībām: sākot no klusas individuālas darbavietas līdz kolektīvam projekta darbam.

PROJEKTS KOPUMĀ

Wilo kompleksā būs sava aleja, kas sakritīs ar pašreizējo Nortkirhenes ielu un dienas laikā tā būs pieejama gājējiem, riteņbraucējiem un sabiedriskajam transportam. Centrālais laukums, saukts par Wiloop, atjautīgā veidā savienos "Ziemeļu kompleksu" un "Dienvidu kompleksu", tā mazinot pārvietošanās attālumus. Publiskā piekļuve no jaunās Nortkirhenes ielas tiks pārvietota uz īpašuma ziemeļu daļu. Tas nodrošinās netraucētu preču transportēšanu uz "Viedo rūpnīcu" un savienos Wilo kompleksu ar jauno Phoenix-West inovāciju centru.

Plašais rūpnīcas vestibils ir apskates sākumpunkts apmeklētājiem. Vestibila centrā esošā tehniskā centra stikla sienas ļauj apmeklētājiem vērot Wilo produktu klāstu tapšanas procesā. Ejot pa iekšējo pāreju, kas savieno administratīvās zonas, apmeklētāji gūst ieskatu Wilo optimizētajos ražošanas procesos.

DIZAINS UN KOMUNIKĀCIJA

Fasādes dizains un materiālu izvēle, it īpaši proporcionāli lielais stikla pielietojums, nodrošina caurskatāmību. Pievilcīgais ārskats un dabiskā gaisma strādājošajiem augstajās telpās nodrošina arī ilgtspējīgu enerģijas koncepciju. Ēkā esošie var vērties gan ārā, gan birojos. Ēkas caurskatāmā konstrukcija ļauj skatīt materiālu un produkcijas plūsmu. Produkcijas plānotājiem un ražošanas vadītājiem patīk atvērtais skats uz ražošanas zonām no to birojiem pirmajā stāvā, savukārt ražošanas personālam ir tiešs kontakts ar vadību un materiālu plānotājiem. Mērķis ir nojaukt barjeras starp atsevišķām darbavietām un radīt telpu atvērtā tipa darba kultūrai.

Nāciet un apskatiet mūsu produkciju klātienē! Ar nepacietību gaidām jūs Wilo kompleksā!