Drenāža

Visur, kur cilvēki dzīvo ēkās, rodas notekūdeņi, kuri iedalās divās kategorijās - kanalizācijas ūdens un lietusūdens. Kanalizācijas ūdens parasti tiek novadīts kanalizācijas sistēmā un pēc tam notekūdeņu attīrīšanas iekārtā attīrīts, lai pēc tam atgrieztos ūdens cirkulācijas sistēmā. Turpretim lietusūdeni var novadīt gan atsevišķi caur nošķirtu sistēmu, gan kopā ar kanalizācijas ūdeni caur jauktu sistēmu. Būvniekiem un apsaimniekotājiem tiek ieteikts drenāžas sistēmu izveidot kopā ar speciālistu, lai novērstu pārsteigumus, kuri var rasties vēlāk.

Entwässerung Regenwasserentsorgung

Lai drenāžas sistēma darbotos ilglaicīgi, tās atsevišķās sastāvdaļas, kā, piemēram, notekūdeņu pacelšanas iekārtas, drošinātāji pret pretspiedienu un cauruļvadi, regulāri jātīra un jāapkopj. Pagrabos, kuri stipru nokrišņu rezultātā pārplūst, problēma parasti ir iztrūkstoša drenāžas punktu noslēgierīce. Sakarā ar to, ka liela daļa ēkās

iebūvēto notekūdeņu cauruļvadu var nebūt hermētiski vai ar laiku var kļūt nehermētiski, regulāri nepieciešams veikt hermētiskuma pārbaudes, lai Jūsu notekūdeņu pacelšanas iekārta nesūknē notekūdeņus mūrī un nerada lielus bojājumus. Wilo kā pirmklasīgs augstākās kvalitātes sūkņu sistēmu ražotājs labprāt būs Jūsu pirmā kontaktpersona, piedāvājot uz klientu orientētu servisu un vienotus sistēmas risinājumus.

Zemes īpašumu un ēku drenāža

Lielākajai daļai iedzīvotāju droši funkcionējoša notekūdeņu savākšana un novadīšana ir pašsaprotama. To, cik svarīga ir funkcionējoša ēku un zemes īpašumu drenāža, mēs apzināmies vien tad, kad ūdens vairs brīvi neaizplūst. Bieži drenāžas problēmas rada bojāti vai plīsuši cauruļvadi, kā rezultātā notekūdeņi un izskalotā augsne nonāk gruntsūdeņos. Tā rezultātā rodas piesārņojums, kurš rada augstas papildu izmaksas, sūkņiem ilgstoši darbojoties nnotekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Spēcīga erozija un augsnes izskalošana zem ceļiem bieži vien var radīt apdraudējumu tuvumā esošajai infrastruktūrai. Tāpēc zemes īpašniekiem ir pienākums rūpēties par drenāžas sistēmas pienācīgu stāvokli. Mēs kā zinošs partneris Jums labprāt sniegsim ieteikumus par tās uzturēšanu un apkopi.

Drenāžas sistēmu izmantošanas sfēras

Drenāžas sistēmas tiek izmantotas gan privātās mājsaimniecībās un zemes īpašumos, gan arī sabiedriskās ēkās. Jau daudzus gadus Wilo kanalizācijas sūkņi veiksmīgi tiek izmantoti gan pazemes būvniecībā, gan augstceltnēs, gan apkārtnes labiekārtošanā un sporta iestādēs. Mūsu sūkņi tiek izmantoti arī ūdens sūknēšanai no ezeriem un upēm, susināšanai un dažāda veida drenāžas sistēmās.

Entwässerung Regenwasserentsorgung