Notekūdeņi

Spēcīgs partneris efektīvām un pret vidi atbildīgām notekūdeņu tehnoloģijām

Prasības pret sūkņiem un sūkņu sistēmām, it īpaši neattīrītu notekūdeņu sūknēšanā, pēdējos gados ir būtiski pieaugušas. Tas kopumā ir saistīts ar urbanizāciju un arī ar nepietiekamu ūdensdaudzumu visā pasaulē. Mainās ievadnosacījumi, notekūdeņos palielinās cieto frakciju daļa, un to pavadītais laiks notekūdeņu tīklā kļūst garāks. Tādējādi operatoram īpaši nozīmīgas kļūst arī sūkņa darbspējas cikla izmaksas, ko veido iegāde, apkope, atteices un remonti.

Ilggadēja pieredze notekūdeņu tehnoloģijas projektu uzņēmējdarbībā ļauj mums sagatavot nevainojamu procesu gaitu un uzticamus sistēmu risinājumus. Nav būtiski, vai runa ir par (drenāžas) ūdens sūknēšanu, maisīšanu, vēdināšanu, filtrēšanu vai dezinficēšanu, – mūsu plašajā produktu un sistēmu risinājumu portfelī jums vienmēr būs sagatavots ekspluatācijā drošs un energoefektīvs risinājums. Atkarībā no pieprasījuma, sūknēšanas plūsmas un sūknēšanas augstuma uzņēmumā Wilo atradīsiet dažādiem šķidrumiem, piemēram, notekūdeņiem, dūņām un dūņu ūdeņiem, abrazīviem vai arī šķiedras saturošiem šķidrumiem, piemērotus sūkņus. Mēs savos risinājumos īpašu uzmanību pievēršam maksimāli nelielam nolietojumam un izturīgām detaļām.

Daudzstāvu mājas baltas ielokā
Baltas daudzstāvu mājas
daudzstāvu māja ar piebūvi
Wilo World - Wastewater collection and transport - Wilo-EMUport CORE
Wilo World - Wastewater treatment - mixer, aeroation system
privātēka

Mūsu efektīvie risinājumi tīrai sirdsapziņai

Jebkura ēka un mājsaimniecība pasaulē rada notekūdeņus, kas ir uzticami jāutilizē, lai izpildītu higiēnas standartus un izvairītos no smakas izplatīšanās. Tādēļ visur, kur notekūdeņi brīvi nenonāk kanalizācijas sistēmā, tiek izmantota efektīva ēku tehnika. Nākotnes tehnoloģijām un notekūdeņu koncepcijām kopumā ir jāņem vērā tālāk norādītie pamatprincipi.

  • Kaitīgo vielu ievades samazināšana notekūdeņos
  • Notekūdeņu atšķaidījuma (ar papildu ūdeni) samazināšana
  • Notekūdeņu atsevišķu plūsmu (lietusūdens, drenāža un kanalizācija) atdalīšana
  • Notekūdeņu attīrīšanas rezultātā radīto atlikušo vielu daudzuma samazināšana
  • Notekūdeņu atsevišķo plūsmu („pelēkā ūdens”, urīna u. c.) izmantošana

Tādēļ nākotnes notekūdeņu koncepcija liek plānotājam un operatoram būt ar plašāku redzesloku, lai vēl vairāk palielinātu cilvēku un vides interesi par izmaksu un ieguvumu attiecību.

Mūsu efektīvos risinājumus lieto galvenokārt šādās izmantošanas sfērās: