Notekūdeņu attīrīšana

Ideāls ūdens resursu atjaunošanas veids

Pasaules klimata pārmaiņu kontekstā zems enerģijas patēriņš ir viena no tirgus svarīgākajām tēmām. Pieaug izmaksu spiediens uz komunālajiem un privātajiem pagādātājiem. Izaicinājumi kļūst lielāki. Pie tiem pieder arī pieaugošais cieto frakciju saturs notekūdeņos, augošās regulējuma prasības un stingrāki likumdevēja noteikumi. Šajā mijiedarbības vidē Wilo ir partneris, uz ko jūs varat pilnībā paļauties jebkurā jomā. Mūsdienās taupīga apiešanās ar vērtīgajiem ūdens resursiem ir gandrīz pašsaprotama, tomēr vienādā mērā paaugstina cieto frakciju saturu notekūdeņos. Tādēļ neattīrīta ūdens sūknēšana kļūst arvien kompleksāka. Wilo ir jēdziens, ar ko visā pasaulē apzīmē pirmšķirīgu vācu kvalitātes tehniku. Komunālo notekūdeņu attīrīšanas nozarē Wilo sūkņi nosaka jaunus standartus sistēmas tehniskās jaudas un efektivitātes ziņā. Galvenā loma apkārtējās vides aizsardzībā un resursu saglabāšanā ir tieši notekūdeņu attīrīšanai.

Biological treatment with circulation tank
Wilo-Sevio AIR P panel diffuser - circulation tank
Biologische Abwasserbehandlung - Blick auf ein Umlaufbecken, Darstellung der Strömung

Intelektiski risinājumi notekūdeņu attīrīšanas sistēmu cirkulācijai

No plānošanas un parametru izvēles līdz ekspluatācijas uzsākšanai un apkopei. Mūsu eksperti atbalsta jūs personīgi visās projekta fāzēs. Turklāt Wilo iekārtas un produktu risinājumi nosaka jaunus standartus tehniskās jaudas, izmaksu efektivitātes, uzticamības un ilga darbmūža ziņā.

Mēs atbalstām jūs ar risinājumiem

  • Lietus ūdens uzkrāšanas rezervuāriem
  • Sūkņu pieplūdes stacijām
  • Mehāniskai attīrīšanai un priekšattīrīšanai
  • Bioloģiskai attīrīšanaiBioloģiskai attīrīšanai ar MBBR
  • Pēcattīrīšanai, sūkņu atplūdes stacijām un dūņu apstrādei