Notekūdeņu savākšana un transports

Uzticami un ilgtspējīgi sistēmu risinājumi notekūdeņu savākšanai

Wilo produkti un iekārtas nosaka standartus darbspējas un efektivitātes ziņā. Bez jau minētā mēs atbalstām jūs no plānošanas un ekspluatācijas uzsākšanas līdz jūsu iekārtas apkopei. Uzņēmumā Wilo jūs visu saņemat vienuviet: no mājsaimniecības drenāžas un sūkņu aku stacijām un sūkņu starpstacijām, un savācējstacijām līdz nosusināšanai ar spiedienu.

Wilo World - Wastewater collection and transport - Wilo-EMUport CORE
Abwasser Abwasserentsorgung außerhalb des Gebäudes - Gebäude
Abwasser Abwasserentsorgung außerhalb des Gebäudes - Gebäude
Abwasser Abwasserentsorgung im Gebäude - Gebäude

Kompetence cieto frakciju atdalīšanas sistēmās

Rūpniecisko un industriālo ēku kompleksu drenāžai ir nepieciešams uzticams risinājums, kas ir finansiāli pievilcīgs. Wilo-EMUport cieto frakciju atdalīšanas sistēmas ir patiesa inovācija notekūdeņu novadīšanā. Tās darbojas ārkārtīgi efektīvi, rada tikai nelielas ekspluatācijas izmaksas un ir vienkārši apkopjamas. Tā kā caur sūkņu hidrauliku plūst tikai iepriekš attīrīti notekūdeņi, tiek novērsta aizsērēšana un tiek paaugstināta darba drošība.