Sadale un spiediena paaugstināšana

Skaisti kalni un plašas ielejas ir katra ceļotāja sapnis. Tomēr tie rada sarežģījumus attiecībā uz ūdensapgādi. Lai ar ūdeni droši apgādātu reģionus ar lielām augstuma atšķirībām un daudzām izdalītām ūdens ņemšanas vietām, ir vajadzīgi efektīvi sūkņi ar pastāvīgu spiedienu un laba plānošana.

Taču arī daudzās ģeogrāfiski mazāk pamanāmās teritorijās ūdeni ir nepieciešams transportēt un izplatīt, pārvarot lielus attālumus. Īpaši lielpilsētās ar daudzām augstceltnēm un lielām ēkām ūdensapgāde ar pareizu spiedienu ir izaicinājums, kuru nevajadzētu novērtēt par zemu, un tam ir nepieciešams ļoti liels cauruļvadu sadales tīkls.

Efektīva spiediena kontrole no ūdensapgādes uzņēmuma līdz patērētājam

Lai garantētu iedzīvotāju dzīves līmeni un veselību, ir vajadzīga uzticama un pienācīgi funkcionējoša ūdens apgāde. Bieži vien problēma ir novecojuši cauruļvadi, jo tie pastāvīgā ūdens spiediena ietekmē kļūst poraini. Tas var radīt plaisas, caur kurām tiek zaudēts ūdens. Lai izvairītos no šādiem ūdens zudumiem, cauruļvadu sistēma pastāvīgi tiek pārbaudīta ar elektroniskām ierīcēm. Vēl viens veids, kā samazināt zaudējumus pārmērīga spiediena dēļ uz caurulēm, ir izvēlēties pareizo sūkni ar efektīvu spiediena kontroli. Drošie un viedie Wilo sūkņi nodrošina to, ka gala lietotājs vienmēr saņem vajadzīgo spiedienu un ka zaudējumi un ar tiem saistītās izmaksas samazinās līdz minimumam.

mājas šķērsgriezums
mājas stūra šķērsgriezums

Ūdens sadale un spiediena paaugstināšana pilsētā

Ēkas iekšpusē spiediena paaugstināšanas iekārtas ir daļa no ūdens sadales sistēmas. Tās nodrošina nepieciešamo ūdens spiedienu dzeramajam, tehniskajam un dzēšanas ūdenim - turklāt visos stāvos. Tās jo īpaši nepieciešams izmantot augstceltnēs un ēkās, kuras atrodas īpašās vietās, kur ir nepietiekams ūdensapgādes uzņēmuma nodrošinātais apgādes spiediens vai saskaņā ar likumdošanu ir nepieciešams cits ūdens spiediens. Šādiem gadījumiem Wilo piedāvā daudzus piemērotus risinājumus jebkura veida izaicinājumiem sadalē un spiediena paaugstināšanā. Papildus izmantošanai ēkās spiediena paaugstināšanas iekārtas tiek izmantotas arī ārpus tām, lai palielinātu sūknēšanas augstumu ūdens sadales tīklos, kuri atrodas apgabalos ar dabiskām augstuma atšķirībām. Sakarā ar augsto detaļu noslodzi reizi pusgadā vai gadā ieteicams veikt apkopi, lai nodrošinātu drošu un ilgstošu darbību bez traucējumiem.